Sağlıklı bir uyku düzeni, kardiyovasküler hastalık ve kanser ile ilişkili tüm nedenlere bağlı yaşam kaybı riskinin anlamlı derecede düşük olmasıyla ilişkili bulundu.

Bu bulgu neden önemli?

Bulgular, bireysel uyku alışkanlıklarını değiştirmek yerine genel uyku davranışlarını iyileştirmenin erken yaşam kaybı riskini azaltabileceğini vurgulamaktadır.

Çalışmanın tasarımı

 • Birleşik Krallık Biobank verileri kullanılarak, kalp-damar hastalığı ve kanser olmayan 283.443 katılımcıyı içeren ileriye dönük gözlemsel bir çalışma.
 • Sağlıklı bir uyku skoru ve uyku düzeni, 5 ayrı uyku davranışının bir kombinasyonu ile elde edildi.
 • Çalışmanın ana finansörü Birleşik Krallık Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü idi.

Dİkkat çeken sonuçlar

 • Genel olarak, katılımcıların 168.878'i (%59.6) sağlıklı bir uyku düzeni (uyku puanı 4-5), 108.439'u (%38.3) orta düzeyde uyku düzeni (uyku puanı 2-3) ve 6126'sı (%2.2) sağlıksız / olumsuz bir uyku düzeni bildirdi (uyku puanı, ≤1).
 • Ortalama 8,9 yıllık (ki bu 2,5 milyon kişi-yılına denk gelmektedir) bir takip sırasında, 283 bin kişinin 762'si kalp-damar hastalıklarına ve 4540'ı kansere bağlı olmak üzere, 7936 tüm nedenlere bağlı yaşam kaybı bildirilmiştir.
 • Çeşitli değişkenler için düzeltme yapıldıktan sonra, sağlıklı uyku skorunda 1 puanlık bir artış, daha düşük yaşam kaybı riskiyle ilişkilendirildi (düzeltilmiş HR [aHR]; %95 GA):
  • tüm nedenlere bağlı yaşam kaybı riskinde %6 azalma (0.94; 0.92-0.96);
  • Kalp-damar hastalığı mortalitesi (ölüm oranı) %11 azalma (0,89; 0,83-0,95); ve
  • kanser mortalitesi %4 azalma (0.96; 0.93-0.99).
 • Olumlu bir uyku düzenine sahip olan katılımcılar, olumsuz bir uyku düzenine sahip katılımcılara kıyasla daha düşük risklere sahipti (aHR; %95 GA):
  • tüm nedenlere bağlı mortalitede %24 azalma (0.76; 0.67-0.86); ve
  • kalp-damar hastalığı mortalitesi (0.58; 0.40-0.84).

Sonuç olarak, uykuyla ilgili bu çalışma, her ne kadar gözlemsel bir tasarıma sahip olsa da, sağlıklı uykunun yaşam için ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulamaktadır. Sağlıklı bir uyku için uyku dinamiklerinin farkında olunmalıdır.

Sağlıklı uyku alışkanlığı kazanmak için neler yapabileceğinizi gelin birlikte inceleyelim.

 • Bilgisayar, telefon veya televizyondan gelen ışıklardan yatmadan önce kaçınmalısınız
 • Mümkünse her gün aynı saatte uyanmalısınız
 • Yatmadan önce yağlı ve ağır yemeklerden kaçınmalısınız
 • Sağlıklı şekilde beslenmelisiniz
 • Geceleri alkol veya kafein içmek gibi uykuyu etkileyebilecek alışkanlıklardan kaçınmalısınız
 • Her gün en az 10 dakika düzenli egzersiz yapmalısınız
 • Gündüz uyuyorsanız 30 dakika ile sınırlamalısınız

*