Amerikan Kanser Derneği'nin kamuoyu ile paylaştığı yeni bir araştırma, sigara içen genç yaştaki kadınlarda, sık rastlanan bazı meme kanseri türlerine yakalanma riskinin arttığını gözlemlemiştir.

Ülkemizde, kadınlarda en sık rastlanan kanser türü olan meme kanseri hem fiziksel hem de ruhsal olarak kadınları etkiler. Meme kanseri erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir kanser türüdür. Meme kanserleri başlıca dört değişik alt grupta incelenir. Gelecekte yenileme riskini ve tedavi seçeneklerini belirleyen en önemli unsurlar hastalığın yaygınlık derecesi (evresi) ve hastalık alt gruplarıdır.

Bilindiği üzere sigara kullanımı, başta akciğer kanseri olmak üzere birçok kanser türünde risk faktörü olarak bilinmektedir. Günümüze değin sigara içimi ile meme kanseri arasında ilişkiyi araştıran çok sayıda çalışmadan elde edilen veriler çelişkili bulunmuştur. Amerikan Kanser Derneği'nin kamuoyu ile paylaştığı yeni bir araştırma, sigara içen genç yaştaki kadınlarda, sık rastlanan bazı meme kanseri türlerine yakalanma riskinin arttığını gözlemlemiştir ki bu sonuç bilimsel olarak bir ilktir. Araştırmacıların yaptığı incelemede, 20-44 yaşları arası en az 10 yıl boyunca günde bir paket sigara içen kadınlarda, daha az sigara içen kadınlara nazaran, kadınlık hormonu (östrojen) reseptörü taşıyan bir başka deyişle kadınlık hormonuna duyarlı tür olan meme kanseri gelişme oranının %60 daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Sigara kullanan kadınlarda, daha nadir rastlanan ve daha agresif olan üçlü negatif meme kanseri gelişme riskinin ise, daha az olduğu görülmüştür. Bu verilere bakıldığında, meme kanseri sigaranın sağlığımıza verdiği bir başka zarar olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu doğrultuda yapılan araştırmada, 2004-2010 yılları arası meme kanseri teşhisi koyulmuş genç kadınların verileri incelenmiştir. Bu kadınların 778’inin ileri evre ER-pozitif (östrojen reseptör pozitif) meme kanseri olduğu gözlemlenirken, 182’sinin ileri evre üçlü negatif meme kanseri olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmada, kanser olmayan 938 kadın kontrol grubu olarak yer almıştır.

Araştırma sonuçlarına göre, sigara içen genç kadınlarda meme kanseri türlerinden birinin gelişme oranı, hiç sigara içmeyen kadınlara göre, yaklaşık %30 daha fazla olarak belirlenmiştir. Ayrıca, tüm meme kanseri türleri ayrı ayrı incelendiğinde, üçlü negatif meme kanseri ile sigara kullanımı arasında hiçbir bağlantıya rastlanmamıştır.

En az 15 yıl sigara içmiş veya halen sigara içen kadınlarda ER-pozitif meme kanseri gelişme oranının, daha kısa süre sigara kullanan kadınlara nazaran, yaklaşık %50 daha fazla olduğu görülmüştür. Bunun yanında, 10 yıl boyunca günde en az 1 paket sigara içen (10 paket yılı) kadınlarda ER-pozitif meme kanseri gelişme oranının, daha az sigara içen kadınlara göre, yaklaşık %60 daha fazla olduğu belirlenmiştir.

Araştırmacılar, östrojen pozitif meme kanserinin gelişme oranının daha fazla olmasındaki sebebi, sigaranın içindeki bazı maddelerin östrojen gibi davranmasına bağlamışlardır. Sigaranın içinde, insan sağlığına olumsuz etki gösteren birçok kimyasal madde mevcuttur. Bu sebeple, sigara kullanımının meme kanseri riski üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlarda, sigaranın ER-pozitif meme kanseri gelişiminde risk faktörü olabileceği gözlenmiştir.

Sevgili okurlarım, yaşam kaybı riski taşıyan birçok ciddi hastalıkta önemli rol oynayan sigaranın, insan sağlığını tehdit eden en önemli sebeplerden biri olduğu hep hatırlanması gereken bir gerçektir. Size sahte mutluluklar yaşatan ancak aynı zamanda sağlığınıza zarar veren bu kötü alışkanlıktan kurtulmanın elinizde olduğunu bilmelisiniz. Öyleyse daha sağlıklı, mutlu ve sevdiklerinizle birlikte uzun bir ömür geçirmek için sigarayı bırakın.

İlgili Konular: 

- Sigarayı nasıl bırakabilirim?

- Meme Kanseri Belirtileri, Evreleri ve Tedavisi