Puro, pipo ve sigara kullanımının kanserle ilgili ve ilgisiz yaşam kaybı (mortalite) riskiyle ilişkilendirilen çalışmalar, JAMA’da yayımlanan dikkat çekici bir araştırmayla desteklendi. Tütün ve tütün ürünü denilince akla ilk olarak sigara gelmektedir ve şimdiye kadar yapılan araştırmaların çoğu sigaranın risklerini ortaya koyarken, çok az çalışma puro ve pipo kullanımının risklerini değerlendirmiştir.

2014 yılında yapılan sigara içmenin sağlık üzerindeki etkilerini araştıran bir rapora göre; sigara içmenin sadece ABD’de yılda yaklaşık 480 bin erken ölümle sonuçlandığı tespit edildi.

ABD’de sigara kullanımında 2000 yılından bu yana %38.7 azalma, sigara dışındaki tütün ürünlerinin kullanımında ise %100’ün üzerinde artış vardır.

  • Puro kullanımı %85.2 oranında ve pipo kullanımında %556.4’lük bir artış olmuştur.
  • Puro veya pipo kullanan 357 420 kişinin değerlendirildiği bu çalışmada, katılımcıların çoğunluğunun erkek olduğu görüldü. Bununla birlikte normal sigara içenlerin ise sadece % 46’sı erkek. Bu da göstermektedir ki, puro ve pipo kullanımı erkekler arasında daha yaygındır. 
  • 1985 ve 2011 yıllarını kapsayan çalışma döneminde 357 420 kişinin 51 150’si yaşamını kaybetmiştir.
  • Sigara içenlerin sigara içmeyen nüfusa kıyasla tüm nedenlere bağlı yaşam kaybı riskinin 2 kat fazla olduğu belirlendi. Halen puro içenlerde bu risk artışını 1.2 kat olduğu görüldü. 
  • Halihazırda pipo içenlerde tütün-ilişkili kanserlere bağlı yaşam kaybı riskinde 1.58 kat; puro içenlerde 1.61 kat; sigara içicilerinde 4 kat artış bulundu. Sigara ile en yakın ilişkili kanserler mesane, yemek borusu, gırtlak, akciğer, ağız ve pankreas kanseri olarak belirlendi.

Sonuçlar, puro, pipo ve sigara kullanımının - düzenli olmasa bile - yaşam kaybı riskini artırdığını ortaya koydu.

Bu risk tahminleri başka çalışmaların tahminleriyle tutarlıdır ve bu veriler tütün ve tütün ürünleri kullanımından kaynaklanan yaşam kayıplarını azaltmak için kullanımı tümden bırakmanın önemini vurgulamaktadır. Hatırlamakta yarar var; kanser, davranış değişikliğiyle belli ciddi oranda önlenebilir bir hastalıktır.