Östrojen reseptor pozitif (ER +) meme kanseri hücreleri, büyümek ve çoğalmak için östrojen hormonunun varlığına bağlıdır. Bu nedenle östrojenin üretilmesini veya hücrelerde etki etmesini engelleyen ilaçlar, hormonal tedaviler olarak adlandırılır ve hormon pozitif meme kanserlerinin temel tedavilerinden birini oluşturur. Tamoksifen, bu amaçla ilk keşfedilen ve de en sık tercih edilen ilaçlardan birisidir. Ancak, ileri evre meme kanserinde tümörlerin çoğunluğu tamoksifene zamanla direnç geliştirir. Tamoksifene karşı direnç mekanizmalarının aydınlatılması etkili tedavilerin geliştirilmesi için oldukça önemlidir. Nisan 2019’da Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, östrojen reseptör pozitif meme kanseri hastalarında tamoksifen direncini aşmak için bir strateji keşfedildi.

Bilindiği üzere amino asitler proteinlerin temel yapı taşıdır. Vücudumuzda 20 çeşit amino asit bulunmaktadır. Bu amino asitlerden 9’unu vücudumuz sentezleyemez ve dışarıdan besinlerle alırız; bunlara esansiyel amino asitler denir. Çalışmada, lösin amino asit seviyesinin östrojen reseptör pozitif meme kanserlerinin büyümesindeki etkisi hücre kültürü ortamında incelenmiştir.

Çalışma Sonuçlarına Göre;

  • Düşük lösin amino asit seviyesinin ER+ meme kanseri hücrelerinin büyümesini baskıladığı keşfedildi.
  • Bunun yanı sıra, tamoksifene dirençli meme kanseri hücrelerinin düşük lösin amino asit seviyesine rağmen çoğalmaya devam ettiği gözlemlenmiştir. Kanser hücrelerinin yüzeyindeki SLC7A5 adlı proteininin lösin amino asidinin hücre içine taşınmasını sağladığı görülmüştür. Tamoksifene dirençli meme kanseri hücrelerinde SLC7A5 protein aktivitesi oldukça yüksek bulunmuştur.
  • Artan SLC7A5 aktivitesinin hücrelere daha fazla lösin amino asidi girmesini sağladığı ve meme kanseri hücrelerini tamoksifene karşı dirençli hale getirdiği gözlemlenmiştir.
  • SLC7A5 proteininin aktivitesi, inhibitör kullanılarak baskılandığında, ER+ tümörlerin küçüldüğü fare modellerinde gösterilmiştir.

Peki Bu Çalışma Bize Ne İfade Ediyor?

  • Lösin amino asidinin, ER+ meme kanseri hücrelerinde tamoksifen direncini sağladığı keşfedildi.
  • Hayvan proteinleri, bitkilere göre daha fazla miktarda losin içermektedir. OR+ meme kanserine sahip hastalarda bu konu da göz önünde bulundurularak diyet planlama stratejileri geliştirilebilir.
  • Lösin seviyesini düşürmek ER+ meme kanseri teşhisi almış hastalarda fayda sağlayabilir. Fakat bu iddianın, ileri analizlerle kanıtlanması gerekmektedir.
  • Düşük lösin içeren diyetlerin ER+ meme kanseri hastalarında klinik faydasını inceleyen klinik çalışmaların planlanması gerekmektedir. Önemle vurgulamak gerekir ki, çalışmalar henüz laboratuvar aşamasındadır.