Grek-Romen Hekim Galen, göğsün önündeki iman tahtası kemiğinin hemen arkasında bulunan timus bezinin yetişkinlik döneminde boyut değiştirdiğini belirtse de bu gizemli bezin işlevi 1960'lı yıllara kadar bilinmiyordu. Timus bilmecesi yine de insanların ineğin timusunu (sweetbread – tatlı ekmek olarak adlandırılır) büyük bir zevkle tüketmesine asla engel olmadı.

The Encyclopedia of Jewish Food kitabının yazarı Gil Marks şöyle yazıyor: 

"Muhtemelen, organlar arasında yalnızca karaciğerin popülerliğini takip eden Aşkenaziler (Alman ve Doğu Avrupalı Yahudiler) kadar tatlı ekmekleri yiyecek olarak benimseyen hiçbir topluluk yok."

1961'de Fransız Bilim İnsanı Jacques Miller, üç günlük farelerden timus bezini cerrahi olarak çıkardı ve ardından bu bezden türeyen belirli lenfositlerin (beyaz kan hücreleri) eksikliğini gözlemledi. Miller ayrıca timektomi (tümüsün cerrahi olarak alınması) uygulanan farelerin enfeksiyona karşı oldukça duyarlı hale geldiğini ve diğer farelerden alınan deri nakillerini reddetmediğini de gözlemledi – bu, düzgün çalışan bağışıklık sistemine sahip fareler için beklenen bir reddetme durumu idi.

Bugün timusun dış korteks ve iç medulla olmak üzere iki bölgeye sahip olduğunu biliyoruz. Pre-T hücreleri, kemik iliğinde üretilir ve kan dolaşımı yoluyla timusa dolaşır. Bu hücreler kortekse girer, burada hücrelerin belirli antijenleri tanıyabilmelerini sağlayan moleküler olaylar dizisi gerçekleşir – bu antijenler, yabancı istilacıların yok edilmesini sağlayan antikor üretimini tetikleyen maddelerdir. Bu olgunlaşma sürecinde, normal doku bileşenlerine uygunsuz tepki veren hücreler yok edilir. Hayatta kalan hücreler medullaya girer ve sonunda kan dolaşımına geçer, buradan da vücudu potansiyel zararlı ajanlardan koruyabilirler. T hücrelerinin olgunlaşma süreci, timus tarafından üretilen hormonlar tarafından kontrol edilir.

İki loblu timus ergenlik döneminde maksimum boyutuna ulaşır ve ardından dramatik biçimde küçülmeye başlar. Kişi 75 yaşına geldiğinde timusun çevredeki yağ dokusundan ayırt edilmesi zorlaşır. Yaşamın erken döneminde timus kaybı, T hücrelerinin eksikliğine, ciddi bağışıklık yetersizliğine ve yüksek enfeksiyon oranlarına neden olabilir.

Yazı Görselinin Açıklaması: Bir kanser hücresine saldıran bir T hücresinin sanatsal temsili. Bir T hücresi (enfeksiyonla savaşan bir beyaz kan hücresi), bazı kanser hücrelerini ve virüsle enfekte olmuş bazı hücreleri öldürebilir. T hücreleri, adını T hücresi olgunlaşmasından sorumlu ana organ olan timustan alır.

Yazıda Geçen Tarihi Kişiler: Galen of Pergamon (129 – 199), Jacques Francis Albert Pierre Miller (d. 1931)