Kanser hücresel seviyede genetik bir hastalıktır. Hücre çoğalmasını, hücrelerin birbirleriyle ilişkilerini kontrol eden genlerde meydana gelen mutasyonlar kanserleşmeye neden olur. Bununla birlikte her hastada farklı genetik yapıda tümörler bulabilirsiniz. Bu sebeple kişiye özel tedavi uygulamaları olarak da bilinen hassas tıbbın kanserde kullanımına yönelik çalışmalar son yıllarda hızlanmıştı. 2018 ASCO Kogresi'nde yayımlanan çalışmaya göre genetik testlerle birlikte planlanan kanser tedavileri hastaların yaşam sürelerini uzatabilir.

Çalışmaya 3700 hasta dahil edildi. Yaş aralıkları 16 ile 86 arasındadır. Hastaların yüzde 24.2'si gastrointestinal (mide-bağırsak), yüzde 19.4'ü jinekolojik (kadınlara özgü), yüzde 13.5'i meme, yüzde 11.9'u deri ve yüzde 8.7'i akciğer kanserine sahipti.

Hastalarda yapılan yeni nesil sekanslama sonucu 1307, klinik olarak anlamlı mutasyon saptandı. 711 hasta genetik profillerine göre tedavi aldı, yani saptanan mutasyonlar hedeflendi.

Araştırma Sonuçlarına Göre;

  • Genetik profillerine göre tedavi alan hastaların 3 yıllık yaşam süresine sahip olmaları 2 kat daha fazla idi.
  • Aynı hastaların 10 yıllık yaşam süresine sahip olmaları, geleneksel tedavileri alanlara göre 6 kat daha fazla bulundu.

Peki bu Çalışma Bize ne İfade Ediyor?

  • Hassas tıbbın kanser tedavilerinde kullanımına yönelik yapılan uzun dönemli ilk klinik araştırmadır.
  • Hastanın genetik profillerine göre yapılan tedavilerin, hastalarda yaşam süresini artırdığı tespit edilmiştir.
  • Kanser tedavilerinde her geçen gün genetik biliminin etkisini görmekteyiz. Yakın gelecekte hastaların çoğunluğuna genetik analizler yapılarak kanser tedavileri planlanacak. Kanserin bulunduğu organa göre değil de, tümörün mutasyonuna özgü tedavileri göreceğiz.
  • Önemle vurgulamak gerekir ki, hassas onkoloji gelişmekte olan bir alandır. Halen kanser genetiğinde bilinmeyen pek çok gen vardır.Her yeni çalışma, bu alandaki gelişmelere katkı sağlayacaktır.
  • Kimler kalıtsal meme kanseri için genetik test yaptırmalı?
  • Yumurtalık kanseri kalıtsal mıdır? Genetik risk faktörleri nelerdir?