Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre, orta ila şiddetli anksiyete (kaygı bozukluğu), depresyon ve dispne (nefes darlığı), yeni kanser teşhisi konan hastalarda ölümcül olmayan kendine zarar verme riskinin artırıyor.

Araştırmacıların bildirdiğine göre, bu üç belirtinin (anksiyete, depresyon, dispne) her biri kendine zarar verme riskinde en az %60'lık bir artışla ilişkilendirildi.

Çalışmanın başyazarı Dr. Julie Hallet şöyle diyor: "Doktorlar kanser teşhisi sonrasında kendine zarar vermenin gerçek bir sorun olduğunu bilmeli."

"Kendine zarar verme, sadece intihar girişiminden ibaret değildir" dedi ve ekledi: "Verilerimiz, niyetin ne olduğunu bilmemize izin vermese de, diğer çalışmalardan kanserli hastalarda stresin yansımalarının intihardan çok daha geniş olduğunu biliyoruz. Kendine zarar verme, bazı hastalar için intihar niyeti olmadan psikolojik zorluklarla başa çıkmanın bir yolu olabilir."

Çalışma 31 Mart'ta JAMA Oncology'de yayımlandı.

Dokuz Belirti

Çalışma, 1 Ocak 2007 ile 31 Mart 2019 arasında kanser teşhisi konan ve Edmonton Semptom Değerlendirme Sistemi anketini kanser teşhisinden sonraki 36 ay içinde tamamlayan yetişkinleri içeriyordu. Bu anket, ağrı, yorgunluk, mide bulantısı, depresyon, anksiyete, uyuşukluk, iştah, esenlik ve nefes darlığı dahil olmak üzere kanserle ilişkili dokuz yaygın belirtiyi hasta tarafından bildirilen 0 (belirti yokluğu) ila 10 (en kötü) arasında değerlendirir.

Analiz, anket değerlendirmesinden sonraki 180 gün içinde "ölümcül olmayan kendine zarar verme" durumu için acil servise başvuran 406 hastayı ve kendine zarar verme durumu olmayan kanserli 1624 eşleştirilmiş kontrol hastasını içeriyordu. Vaka hastaları ve kontrol hastaları, kanser teşhisi sırasındaki yaşa, cinsiyete, kanser teşhisi konduktan sonraki 5 yıl içinde önceki kendine zarar verme durumuna ve kanser tipine göre eşleştirildi. Eşleşmeyen ortak değişkenler arasında psikiyatrik hastalık ve kendine zarar vermeden önce alınan tedavi, ek hastalık yükü, maddi yoksunluk ve kanser evresi yer aldı.

Sonuçlar

Vaka hastalarının kontrol hastalarından daha yüksek bir oranı, dokuz belirtinin tümü için orta ila şiddetli puanlar bildirdi. Düzeltilmiş bir analizde, orta ila şiddetli anksiyete (olasılık oranı [OR], 1,61), depresyon (OR, 1,66) ve nefes darlığı (OR, 1,65) bağımsız olarak daha yüksek "ölümcül olmayan kendine zarar verme" olasılığı ile ilişkiliydi. Toplam anket puanındaki her 10 puanlık artış, aynı zamanda artan riskle ilişkilendirildi (OR, 1.51).

Yazarlar, "Bu bulgular, hastaları daha iyi desteklemek için Edmonton anketi puanlarının kullanımını geliştirmek için önemlidir" diyor. "Bu anket değerlendirmelerinden alınan puanlar, ölümcül olmayan kendine zarar verme açısından daha yüksek risk altındaki hastaları belirlemek için kullanılabilir, bu da daha yüksek düzeyde sıkıntıya işaret eder ve doğrudan özel değerlendirme ve müdahaleye yardımcı olur."

Her 1000 Kanser Hastasından 3'ünde Meydana Gelen Bir Durum

Daha önceki çalışmalar, kanserli her 1000 hastadan 3'ünde ölümcül olmayan kendine zarar vermenin meydana geldiğini gösterdi. Kanser hastalarında kendine zarar verme, genç hastalarda ve önceden psikolojik rahatsızlık öyküsü olanlarda daha sık görülür. Dr. Julie Hallet, "Klinik uygulamada risk altındaki hastaları belirlemek, bir hastanın önceki öyküsünü sorgulamanızı, yüksek semptom puanlarını belirlemenizi ve bunlar hakkında soru sormanızı ve risk belirlendiğinde müdahale yollarını tetiklemenizi gerektirir" dedi.

"Örneğin, baş ve boyun kanseri olan ve önceden zihinsel hastalık öyküsü olan ve anksiyete ve uyuşukluk için yüksek puanlar bildiren genç bir hastanın, kendine zarar verme riski yüksek olacaktır" diye ekledi. Böyle bir hasta psiko-onkoloji, psikiyatri veya sosyal hizmete sevk edilmelidir. Dr Hallet, "Bunu kolaylaştırmak ve risk altındaki hastaları belirlemek için elektronik tıbbi kayıtlar gibi klinik uygulamalara entegre edilebilecek prognostik puanlar üzerinde çalışıyoruz. Gelecekteki çalışmaların, risk altındaki hastalar için en uygun bakım yollarını da belirlemesi gerekecek." dedi.

Kendine Zarar Verme ve İntihar Farkı

Bir psikiyatrist ve doktor-bilim insanı olan Madeline Li, bu bulguların kısmen "hayal kırıklığı" olduğunu çünkü bize zaten bilinenleri anlattıklarını söyledi - "Ölümcül olmayan kendine zarar verme sıkıntı ile ilişkilidir ve kanser bir stres kaynağıdır." İntihar riski taşıyan hastaların intihar olmadan kendine zarar verme riski taşıyanlardan nasıl ayırt edileceğini sormak daha ilginç olurdu, diye ekledi.

"Bu yazarların ölümcül olmayan kendine zarar vermeyi formüle etme biçimleri hem kendine zarar verme niyetini hem de intihar niyetini içeriyordu" diye açıkladı. Araştırmacılar, bu iki tür olay için risk altında olan hastaları kendine zarar verme durumu olmayan hastalarla karşılaştırdı. Dr Madeline Li, "Acil serviste intihar niyeti olmadan kendine zarar veren bir hastayı gördüğümüzde, çoğunlukla insanlar yardım için ağlıyor demektir" dedi. "Bunlar, yaşam kaybı niyeti olmadan bileklerini kesen veya küçük doz aşımı alan insanlar. Sadece kendine zarar verecek insanlar ile gerçekten intihara teşebbüs edenler için farklı risk faktörleri olup olmadığını görmek daha ilginç olurdu."

Li, "Çalışmanın ölümcül olmayan kendine zarar verme için risk faktörlerini tanımlaması önemlidir, çünkü bize kaygı, depresyon ve nefes darlığı olduğunda, bu hastalara dikkat etmemiz ve bu konuda bir şeyler yapmamız gerektiğini söylüyor" dedi. Yine de, kanser psikiyatrisindeki araştırmaların odağını, mevcut risk faktörlerini tanımlamak ve ele almaktan, bunların gelişmesini önlemeye kaydırması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Sonuç olarak, kanser hastalarının kendilerine zarar vermeye meyilli olmalarına engel olmak için belirtilerin farkında olup daha erken hareket etmeli ve kendilerine zarar vermeye meyilliyken müdahale etmek yerine duygusal ve zihinsel sağlık desteği sağlamalıyız.