Üçlü negatif meme kanseri, her 7 meme kanseri hastasının 1’inde görülen agresif biyolojiye sahip bir kanser türüdür. Tedavi seçeneklerinin kısıtlı olduğu bu kanser türünde, yeni nesil ilaçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, Aralık 2018'de Cell dergisinde yayımlanan çalışmada üçlü negatif meme kanseri büyümesini sağlayan kritik öneme sahip bir protein keşfedildi. Bu keşif, etkili meme kanseri tedavilerinin geliştirilmesine ışık tutabilir.

Araştırma, Galler’de bulunan Cardiff Üniversitesi Avrupa Kanser Kök Hücre Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleştirildi. Araştırmada, tüm meme kanserlerinin yüzde 15'ini oluşturan üçlü negatif meme kanserindeki proteinler analiz edildi.

Araştırma Sonuçlarına Göre;

 • LYN adlı proteinin agresif meme kanseri büyümesini tetiklediği keşfedildi.
 • Ayni zamanda, BRCA1 mutasyonuna sahip üçlü negatif meme kanseri hücrelerinde LYN protein aktivitesinin oldukça yüksek olduğu görüldü. LYN proteini inaktif hale getirildiğinde BRCA1 mutant meme kanseri hücreleri başarıyla yok edildi.

Peki, bu Çalışma Bize ne İfade Ediyor?

 • Üçlü negatif meme kanseri büyümesini destekleyen LYN proteini keşfedildi. Bu kesif, etkili kanser ilaçlarının geliştirilmesini sağlayabilir.
 • Özellikle BRCA1 mutasyonuna sahip üçlü negatif meme kanseri hücreleri, agresif büyümek için LYN proteinini kullanıyor.
 • BRCA1 mutasyonu ve yüksek LYN proteini ekspresyonuna sahip hastalarda LYN proteini inhibitörleri etkili olabilir.
 • Önemle vurgulamak gerekir ki, LYN proteinlerine karşı inhibitörler laboratuvar ortamında geliştirilmeye çalışılmaktadır. Modern tıp, diğer bilim dallarının desteğiyle kansere çareler aramaya devam ediyor.

Aşağıda, makalenin grafik özeti görülebilir:

lyn proteini triple negatif meme kanserinin çoğalmasını sağlıyor

Şeklin Açıklaması:

 • Normal meme dokusu hücrelerinde LYN kinaz enzimi, c-KIT reseptörünü kontrol eder (fazla çalışmasını engeller).
 • c-KIT reseptörü, hücre büyümesi yolaklarında görevlidir.
 • BRCA1 geninin mutasyona uğraması ve DNA tamir görevini yapamaması sonucu LYN proteini hiperaktive olur.
 • Tam uzunlukta LYN formları, hücrelerin invazyonunu (diğer dokuları istilasını) tetikler.
 • LYN'nin farklı izoformlarının oranı değiştirilerek, meme kanseri hücreleri öldürülebilir.