Fazla kilonun ve uzun boyun prostat kanseri riskini artırdığı düşünülmekte idi fakat bu ilişkiyi net bir şekilde gösteren çalışmalar eksikti. Avrupa Kanser ve Beslenme Topluluğu’nun (EPIC) bu konuyla ilgili bir araştırmasında 141.896 erkekte prostat kanseri görülme sıklığı, boy, yağlanma ve yaşam kaybı ilişkisi incelenmiştir. Kişilerin 13.9 yıl takip edildiği bu çalışmada katılımcıların 7.024’ünde prostat kanseri görülmüştür.

Prostat kanseri, Avrupa'daki erkeklerde en sık görülen kanserdir ve dünya genelinde erkeklerde akciğer kanserinden sonra ikinci sıradadır. Prostat kanserinin nedenleri (etyolojisi) hakkında nispeten az şey bilinmesine rağmen, hormonların etkisi olduğunu gösteren çalışmalar vardır; örneğin dolaşımdaki insülin benzeri büyüme faktörü I (IGF-I) düzeylerinde artış prostat kanseri riski ile ilişkilidir. Ayrıca obezite ve uzun boy gibi geniş vücut boyutlarının, prostat kanseri gelişimini teşvik edebilen çeşitli metabolik ve hormonal mekanizmaları etkilediği düşünülmektedir. Artan global kilo fazlalığı ve obezite ile birlikte, obezite ile ilişkili hastalıklar, önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir.

Bu çalışmada farklı prostat kanseri alt tiplerine odaklanılmıştır. Araştırmacılar kanserin evresini ve tümör derecesini ayrı değerlendirdiler. Prostatın dışına yayılmış bir tümör ileri evre olarak tanımlanırken, prostatta sınırlı bir tümör lokal evre olarak tanımlanır. Prostat kanserinin derecesi ise Gleason skoruna göre yapılmıştır. Gleason skoru 7 ve altı düşük ve orta derece, 8 ve üstü ise yüksek derece olarak tanımlanmıştır. Gleason skoru tümör hücrelerin mikroskop altında nasıl göründüğüne işaret eder. Bu çalışma prostat kanseri risk faktörlerini ileri evre ve yüksek dereceli tümörler için ayrı ayrı incelenmesi yönünde ilk olma özelliğini taşımaktadır.

İlginizi Çekebilir:

Çalışma sonuçlarına göre; bel çevresi ölçümünde her 10 cm artış; prostat kanseri sebebiyle ölüm riskini %18 artırmış. Ayrıca vücut kitle indeksinde artış agresif (hızlı büyüyen ve hızlı yayılan) prostat kanser riskini de artırmıştır. Araştırma aynı zamanda boyun genel olarak prostat kanseri riskini etkilemediğini fakat; boydaki her 10 cm’lik artışın agresif prostat kanseri riskini %21 oranında arttığını ve prostat kanserinden yaşam kaybı riskini %17 artırdığı bulunmuştur.

Çalışma göstermiştir ki, uzun boylu ve daha yağlı olan erkekler için agresif prostat kanserine yakalanma ve prostat kanserine bağlı yaşam kaybı riski daha yüksektir. Sonuç olarak, uzun boya her ne kadar müdahale edilemese de kilo kontrolüyle prostat kanseri riskini azaltmak mümkündür.