Cerrah Julius Comroe Jr, şöyle söylemişti: 

”1901 ile 1910 yılları arasında, deneysel hayvanlar kullanarak [Fransız cerrah] Alexis Carrel, bugün vasküler cerrahinin bildiği her numarayı gerçekleştirdi ve her tekniği geliştirdi." 

Carrel, cerrahi greftler yapma, arter ve damarları yeniden bağlama konusunda yaptığı çığır açan çalışmalarıyla 1912'de Nobel Ödülü kazandı.

Carrel'in yöntemlerinden önce, kan damarlarının dikişi (cerrahi olarak birleştirme) sıklıkla damarların iç astarına hasar vererek ölümcül kan pıhtılarına yol açıyordu. Cerrahlar vasküler cerrahiden kaçınıyorlardı ve kurtarılabilecek birçok hasta kaybediliyordu. Carrel, bu tür cerrahiyi mümkün kılmak için, en ince iğne ve iplik kullanan uzman yerel nakışçılardan dikiş dersleri aldı. Şaşırtıcı bir şekilde, Carrel kısa sürede, kesilmiş damarların uçlarını manşetler gibi geri çevirerek belirli türde hasarı en aza indirmek için bugün hala kullanılan yeni bir damar dikme yöntemi geliştirdi. Ayrıca, ince iğnelerini ve dikişlerini hassas damarlara daha fazla zarar vermemek için vazelinle kapladı. Bundan önce yaralı damarların tedavisi genellikle bağlama veya ilgili uzuvların amputasyonuyla mümkün oluyordu.

1908'de Carrel, kan tipleri uyumlu olduğu için, bir babanın damarını hastalıklı bebeğinin bacağındaki bir damara dikerek bazıları tarafından ilk modern kan transfüzyonu olarak adlandırılan işlemi gerçekleştirdi. Babası, bağırsak kanaması geçiren bebeğe kan pompası ve kaynağı olarak hizmet etti. 

Carrel ayrıca bir köpekten diğerine böbrek nakli yapmayı başardı, ancak bağışıklık reddi sorunları onu insanlarda böyle nakiller yapmaktan alıkoymuştu. 

1930'larda, havacı Charles Lindbergh ile, organların cerrahi sırasında vücut dışında hayatta kalmasını sağlayan bir perfüzyon pompası geliştirdi. Lindburgh bir keresinde, "Carrel'in zihni bilimsel dünya ile Tanrı'nın mistik dünyası arasında ışık hızında parlıyordu" demiştir. 

Carrel'in öncü yöntemleri bugün birçok başarılı operasyonun yolunu açmıştır:

  • Organ nakilleri 
  • Modern kalp ameliyatları
  • Bypass operasyonları 
  • Doku greftleri

Yazı Görselinin Açıklaması: Alexis Carrel ve geliştirdiği damar dikme yöntemi.

Yazıda Geçen Tarihi Kişiler: Alexis Carrel (1873–1944), Charles Augustus Lindbergh (1902– 1974)