Önceki çalışmalar meme, over (kadın yumurtalık), prostat ve pankreas kanserlerinin BRCA1 ve BRCA2 ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Yapılan yeni ve büyük bir vaka-kontrol çalışmasına göre ise BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki patolojik varyantlar (zararlı mutasyonlar) ile ilişkili kanser türlerinin sayısının daha geniş olduğu bulundu. JAMA Onkoloji dergisinde yayımlanan bulgular, BRCA1 ve BRCA2 genetik testlerinin daha geniş bir hasta grubunda uygulanması gerektiğini öne sürüyor.

Bu yeni çalışmada, bilinenlere ek olarak, BRCA1’deki patolojik mutasyonların safra yolu kanseri ile BRCA2’dekilerin özofagus (yemek borusu) kanseri ile ve BRCA1/2’dekilerin de mide kanseri ile ilişkili olduğu bulundu.

NOT: BRCA1 adı "BReast CAncer 1 (Meme Kanseri 1)", BRCA2 adı "BReast CAncer 2 (Meme Kanseri 2)" anlamına gelir. 17. kromozom üzerinde bulunan BRCA1 ve BRCA2 genleri, hücre büyümesi, hücre bölünmesi ve DNA hasarının onarımında rol oynar. BRCA genlerindeki mutasyonlar, hücrelerdeki DNA hasarının onarılmadan birikmesine neden olabilir, bu da bir kişinin bazı kanser türlerini geliştirme ihtimalini artırır. Bir hastada BRCA mutasyonlarının bulunması, o kişiyi RAPR inhibitörleri adlı yeni nesil bir kanser ilacı sınıfına daha duyarlı hale getirir.

PARP inhibitörleri etki mekanizmasi over kanseri tedavisi brca mutasyonu olaparib

Japonya Çalışması

Japonya, İntegratif Tıp Bilimleri Merkezi’nden Dr. Yukihide Momozawa liderliğindeki ekip, yeni çalışmaları için şunları yazdı:

“Sonuçlar, BRCA1 ve BRCA2’deki patolojik varyantlarla (mutasyonlarla) ilişkili kanser türlerinin, Avrupa’daki çalışmaların daha önceki analizlerinde tespit edilenden daha fazla olduğunu bulduk. Analizimiz, her bir kanser türü için genetik testler, tedavi seçenekleri ve PARP inhibitörleri ile tedavi edilebilirlik ile ilgili rehberlerin geliştirilmesi ve uyumlu hale getirilebilmesi ile ilişkilidir.”

Momozawa ve ekip arkadaşları, Nisan 2003 ve Mart 2018 tarihleri arasında Japon biyobankasından elde edilen 63,828 hasta ve 37,086 kontrol verileri üzerinde 14 yaygın kanser türü için geniş skalada bir genetik sekanslama (dizileme) çalışması yürüttü. Her bir kanser türü için risk tahmininde bulundular ve patojenik varyantın taşınma durumu ile ilişkili klinik özellikleri belirlediler. Aynı zamanda aile öyküsünün patojenik varyantları olan hastaları tespit etmedeki faydasını da araştırdılar.

315 Patolojik Varyant Tanımlandı (2 gendeki toplam zararlı genetik değişim sayısı)

Risk oranları, BRCA1’de safra yolu kanseri için, BRCA2’de özofagus kanseri için ve BRCA1 ve BRCA2’de mide kanseri için oldukça yüksekti. BRCA1 ile ilişki 2 kanser türü ve BRCA2 ile ilişkili 4 kanser türü daha bulundu. Akrabalarda bildirilen kanser türlerinin artan sayısı ile tutarlı olarak safra yolu, kadın meme, yumurtalık ve prostat kanserleri için taşıyıcı hasta sayısında artış görüldü.

Meme kanseri olan erkek hastalar, BRCA2'de oldukça yüksek bir patolojik varyant sıklığına (%18.9) sahipti, ancak BRCA1 için durum böyle değildi (%1.89). Over (kadın yumurtalık) kanseri olan hastalar, sonraki yüksek orana sahipti (BRCA1 için %4.6 ve BRCA2 için %3.42). %1’i aşan sıklık, yeni ilişkinin gözlemlendiği diğer altı kanser türünde görüldü. Birden fazla kanser türü, 4,128 hastada tanımlandı (%6.3). BRCA1’de patolojik varyantların taşınma sıklığı bir kanser türü için %0.44, iki kanser türü için %0.85 ve üç kanser türü için %0.69’du. Bu oranlar sırasıyla BRCA2’de %0.97, %1.40 ve %1.74 idi.

BRCA1 ve BRCA2 Mutasyonları için Genetik Testler Daha Yaygın Kullanılmalı

PARP inhibitörleri adlı yeni nesil kanser ilaçları, DNA tamir genlerindeki patolojik mutasyonları hedefleyecek şekilde geliştirildi. PARP inhibitörlerinin, şimdiye kadar over, meme, prostat ve pankreas kanserlerinde patojenik BRCA1 ve BRCA2 varyantlarının varlığında anlamlı etkinliğe sahip olduğu bulunmuştu. Bu yeni çalışma daha fazla sayıda hastada, kalıtsal kanser genlerini test etmenin önemine vurgu yapmakta, böylelikle PARP inhibitörü ilaçlar da daha fazla sayıda hastaya faydalı olabilir. Özellikle ailesinde kanser öyküsü olan safra yolu kanseri, serviks (rahim ağzı) kanseri, kolon ve rektum kanseri, endometriyal (rahim) kanser, özofagus kanseri ve mide kanseri olan hastalar için bu testler düşünülmelidir.

*