Yoga, Hindistan kökenli ve tarihi çok eskilere uzanan hem bedeni hem de zihni rahatlatma üzerine kurulu bir uygulamadır. Günümüz yaşantısının getirdiği yükler ve zorluklar nedeniyle insanlık rahatlama arayışı içine girmiştir. Bu nedenlerle yoga uygulamaları tüm dünyada giderek yayılmış durumdadır.

Kanser tanısı almış olmak ve farklı derecelerde bu hastalık ile mücadele ediyor olmak, günlük yaşam zorluklarımızın çok ötesinde, bireyi her açıdan zorlar. Tüm bu ağır süreçte bireyin yaşamında bir gevşeme tekniğini yerleştirmiş olması yaşam kalitesinde anlamlı fark yaratacaktır. Kanser hastalarında yoga uygulamalarının değerlendirildiği bilimsel çalışmalarda, yoganın, hem hastalığın getirdiği psikolojik stresi azalttığı hem duygusal hem de fiziksel olarak iyilik hali sağladığı ortaya koyulmuştur.

Yoganın psikolojik duruma olumlu etkileri

Kanser tanısı sonrasında sıklıkla kaygı sorunu ve depresyon belirtileri olabilmektedir. Uyku sorunları, olumsuz düşüncelere kapılma, çökkünlük ve yorgunluk hissi, odaklanamama bu belirtilerin örnekleridir. Yoganın bu belirtilerin dahil olduğu psikolojik sorunları azalttığı kanıtlanmıştır. Yoga ile iç içe olan meditasyon ve derin nefes egzersizleri, zihnin temizlenmesine o anın, yaşamın ve alınan her nefesin güzelliğine odaklanmayı sağlar. Yoga, bireyin kendi kendine yardım mekanizmasını ve yaşama karşı farkındalığını sağlayarak hastaların stresli durumlarla baş etmelerini kolaylaştır. Özellikle hastalık tanısı ilk koyulduğunda etkilenen manevi duyguları ve iç huzurun yeniden kazanılmasını sağlar.

Genellikle paydaşlarla beraber yapılan yoga sayesinde ortak yönlerin, müşterek tasarrufların buluşması, bir araya gelme ve yoldaşlık hissinin etkisi ortaya çıkar. Bu sayede hastalığın getirdiği toplumdan soyutlanma ve ötekileşme duygusunun üstesinden gelinir.

Hastalık sürecinde edinilen bu bedensel ve zihinsel gevşeme yönetimi, tedavi bittiğinde de bireye olumlu sonuçlar sağlamaya devam eder. Hastalık sonrası kontroller arasında geçen sürecin rahat atlatılmasını, kontrollerde yapılan tetkiklerin sonuçlarını daha dingin bir şekilde bekleyebilmeyi ve hastalığın tekrarlama endişesinin azalmasını sağlar.

Kanser ve tedavisinin yan etkileri ile baş etmede YOGAnın GÜCÜ

Kanserde hem hastalığın kendisinden hem de tedavilerden (kemoterapi, radyoterpi, cerrahi tedaviler) kaynaklanabilen ağrı, bulantı, iştahsızlık, halsizlik gibi sorunlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. Hastaya uyarlanmış ve uygun olan yoga içeriğindeki çeşitli esneme germe hareketleri ağrı ve vücut sertliğini azaltabilmektedir. Karın bölgesine odaklanmış yoga duruşlarının kemoterapiye bağlı bulantı kusma ve iştah kaybına iyi geldiği gösterilmiştir. Söz konusu belirtinin iyileşmesi domino etkisi yaparak diğer belirtilerde de düzelme olmasını sağlar. Örneğin ağrının azalması uyku sorunlarının düzelmesini beraberinde getirecektir.

Meme kanseri tanısı almış 61 kadın hastada yapılan bir çalışmada, haftada 2 kez olacak şekilde yoga etkinliğine katılan hastalarla, aynı sayıda yoga yapmayan hastaların sonuçları karşılaştırıldı. Yogaya katılan kadınların daha enerjik, daha az uykulu, fiziksel işlevselliğinin daha iyi ve genel yaşam kalitesinin daha yüksek olduğu ortaya koyuldu.

yoga nasil etki eder fizyolojik ve metabolik degisimler

Hastalıkta süreçlerine YOGAnın dahil edilmesi

Hastalara hekim, onkoloji hemşiresi veya tıbbi ekibin diğer üyeleri tarafından beden ve zihin için iyi gelebilecek bir yöntemin öneminin vurgulanması büyük önem taşımaktadır. Yoganın çok iyi bir seçenek olduğu belirtilmelidir. Yoga uygulamalarının kanser ekiplerinin yaklaşımlarına dahil edilmesi için teşvikler oluşturulmalıdır. Bazı özel merkezlerde bu yaklaşım sunulmakla beraber hem özel hem kamu kuruluşlarında sağlık hizmetinin bir parçası haline gelmesi için bilinçli hastaların talep oluşturması da bir vesile olabilir.

Yoganın faydaları konusunda bilgi sahibi olan hastalar uygunluk açısından hekimlerinin görüşünü almalıdır. Yoga uygulamaları için hastanın fiziksel uygunluğu da değerlendirilmelidir. Zorluk derecesi farklı birçok yoga tekniği mevcuttur. Hastanın fiziksel uygunluk durumu ve yatkınlığına göre bir yaklaşım sağlanabilir. Nefes alma teknikleri ve bazı basit egzersizler her yerde uygulanabilir özelliktedir.

Sonuç

Sonuç olarak daha önceki yazılarımızda da bahsettiğimiz gibi yoga birçok kanser hastası için yaşam kalitesine son derece olumlu etkileri olan ve bilimsel çalışmalarla da etkisi kanıtlanmış bir yaklaşımdır. Bu yazımızda, yaşama güzellik katabilecek bir öneriyi sizlere hatırlatmak istedik. Her nefesi huzurla doldurabilen bir farkındalıkla kalabilmeniz ümidiyle, esenlikle ve sevgiyle…

Antalya Memorial Medstar Kemoterapi ve Sanat Merkezi Kanser Hastalari Yoga Yaparken