Kemoterapi, kanser tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Ancak, bu tedavi yöntemi bazı yan etkilere neden olabilir. Kemoterapiye bağlı periferik nöropati bu yan etkilerden biridir ve hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. 1 Ağustos 2023'te JAMA Network Open dergisinde yayımlanan bir araştırma, aerobik egzersizin bu yan etkileri azaltmada etkili olabileceğini gösteriyor. Bu, özellikle over (kadın yumurtalık) kanseri tedavisi gören hastalar için büyük bir umut kaynağıdır.

Kemoterapiye bağlı periferik nöropati, bazı kemoterapi ilaçlarının sinir hasarına neden olması sonucu ortaya çıkan bir yan etkidir. Hastalar genellikle ellerinde ve ayaklarında uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi olarak bu durumu tanımlarlar. Kemoterapiye bağlı periferik nöropatinin sıklığı, kullanılan ilaca ve doza bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Platin bazlı ilaçlar, taksanlar ve bortezomib gibi kemoterapi ilaçları bu yan etkinin riskini artırabilir.

Aerobik egzersiz, kalp atış hızını ve solunumu belirgin şekilde artıran, oksijenin kaslara daha etkili bir şekilde taşınmasını sağlayan fiziksel aktiviteleri ifade eder. Koşu, yüzme ve bisiklete binme gibi aktiviteler aerobik egzersizlere örnektir. Bu tür egzersizler, kalp-damar sağlığını geliştirirken, enerji seviyelerini artırır ve genel dayanıklılığı artırır.

Kemoterapiye bağlı periferik nöropatiye (KBPN) özgü bir tedavi yoktur, ancak belirtileri hafifletmek için çeşitli yaklaşımlar kullanılabilir. Ağrı kesiciler, bazı anksiyete-depresyon ilaçları (örneğin duloksetin) ve epilepsi ilaçları, KBPN belirtilerini hafifletmek için yaygın olarak reçete edilir. Ayrıca, fizik tedavi de belirtilerin yönetilmesine yardımcı olabilir.

İLGİLİ KONULAR:

Aerobik Egzersiz Çalışması

  • Araştırmacılar, over kanseri tedavisi gören kadınlarda 6 aylık bir aerobik egzersiz müdahalesinin KBPN üzerindeki etkisini değerlendirdi.
  • Bu analiz, Connecticut'taki Kadınların Aktivite ve Yaşam Tarzı Çalışması'na katılan 134 katılımcıyı içermekteydi. Bu katılımcıların 69'u egzersiz müdahalesi grubundaydı, 65'i ise kontrol grubundaydı.
  • Başlangıçta, egzersiz grubundaki ortalama KBPN skoru 8.1 iken kontrol grubundaki skor 8.8 idi.
  • 6 ayın sonunda, egzersiz grubundaki KBPN skoru 1.3 puan azaldı, kontrol grubundaki skor ise 0.4 puan arttı. Gruplar arasındaki fark -1.6 puan olarak belirlendi.
  • Başlangıçta en az bir KBPN belirtisi bildiren 127 hastada, egzersiz grubundaki KBPN skoru 1.6 puan azaldı. Kontrol grubundaki skor ise 0.4 puan arttı. Gruplar arasındaki fark 2.0 puan azalmayla sonuçlandı.

Sonuç

Bu araştırma, kemoterapi tedavisi gören over kanseri hastalarında aerobik egzersizin kemoterapiye bağlı periferik nöropati belirtilerini azaltmada önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir. Aerobik egzersizin sağlık üzerindeki genel olumlu etkileri zaten bilinmektedir, ancak bu çalışma, kemoterapi tedavisi gören hastalar için özel bir yararını daha ortaya koymaktadır. Bu nedenle, onkoloji uzmanlarına, hastalarına düzenli aerobik egzersiz yapmalarını önermeleri tavsiye edilir. Bu, hem tedavi sürecini daha kolay hale getirebilir hem de hastaların yaşam kalitesini artırabilir.