Akciğer kanseri, dünya genelinde en yaygın kanser türüdür ve kansere bağlı yaşam kaybı nedenleri arasında ilk sırada yer alır. İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) hastaları için tedavi seçeneklerinin geliştirilmesi hayati öneme sahiptir. Bu bağlamda, tümörlerinde, MET ekzon 14 atlaması (METex14) adlı genetik değişimi taşıyan hastalar için onaylanmış olan capmatinib etken maddeli Tabrecta adlı hedefe yönelik kanser ilacı, bu alandaki yenilikçi tedavilerden biridir. FDA tarafından ilk onayı 6 Mayıs 2020 tarihinde alması, MET kinaz inhibitörü sınıfında önemli bir ilerleme olarak kabul edilir.

Capmatinibin Etki Mekanizması

Capmatinib, MET kinazı inhibitörü olarak, kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını durduran hedefe yönelik bir tedavidir. MET geninin spesifik bir mutasyonu olan METex14, KHDAK vakalarının %3-4'ünde görülür. Bu mutasyon, kanser hücrelerinin kontrolsüz şekilde büyümesine ve çoğalmasına neden olur. Capmatinibin bu mutasyonu taşıyan hücrelere odaklanarak tedavi etme yeteneği, onu bu alanda özel bir yere sahip kılar.

Gerçek Dünya Verileri ile Capmatinibin Etkililiği

31 Mayıs 2023'te Journal of Clinical Oncology dergisinde yayımlanan bir çalışma, METex14 mutasyonu taşıyan ileri evre KHDAK hastalarında capmatinibin gerçek dünya etkililiğini değerlendirmiştir.

FDA onay sonrası, klinik araştırma dışı gerçek dünya verilerine dayanan bu çalışma, capmatinib tedavisi alan hastaların, immunoterapi (IT) veya kemoterapi (KT) ile tedavi edilenlere kıyasla daha iyi klinik sonuçlar elde ettiğini göstermiştir.

Capmatinib ile tedavi edilen hastaların daha yüksek gerçek dünya yanıt oranı (rwORR) ve daha uzun ilerlemesiz sağkalım (rwPFS), genel sağkalım (OS) ve tedaviye devam etme süresi (TTD) elde ettiği tespit edilmiştir.

Sonuçlar

 • Toplamda 287 uygun hasta tespit edildi.
 • Hastaların ortanca yaşı 63.3 yıl, %71'i erkekti.
 • Tanı anında 15 hastada beyin metastazı bulundu.
 • İlk basamak (1B) tedavi olarak capmatinib alan hastalar, sadece immünoterapi (IT) veya kemoterapi (KT) alanlara ya da her ikisinin kombinasyonuna kıyasla daha yüksek gerçek dünya yanıt oranı (rwORR) ve daha uzun ilerlemesiz sağkalım (rwPFS), genel sağkalım (OS) ve tedaviye devam etme süresi (TTD) elde etti.
 • İkinci basamak (2B) tedavi olarak capmatinib alan hastalar, diğer tedavileri alanlara kıyasla daha yüksek rwORR elde etti ancak bu hasta grubu daha küçük bir popülasyondu.

Tedavi Basamaklarına Göre Klinik Sonuçlar

1. Basamak Tedaviler

Tedavi Capmatinib (146 hasta) IT (48 hasta) IT+KT (63 hasta) KT (30 hasta)
rwORR, % (95% CI) %73.4 (65.2-80.5) %68.8 (53.8-81.3) %54.8 (41.7-67.5) %52 (31.3-72.2)
rwPFS, ortanca (95% CI), ay Tahmin Edilemez (NE) 12.6 (11.1-NE) 12.0 (9.0-12.6) 10.1 (5.9-NE)
18 ayda rwPFS, % (95% CI) %68.0 (51.9-79.7) %48.1 (21.2-70.8) %29.9 (15.5-45.8) %38.4 (17.9-58.7)
OS, ortanca (95% CI), ay NE NE (14.3-NE) 29.9 (20.2-32.1) 17.6 (10.9-NE)
18 ayda OS, % (95% CI) %92.6 (84.9-96.5) %77.4 (43.8-92.3) %69.3 (52.9-81.0) %48.3 (23.1-69.7)
TTD, ortanca (95% CI), ay 19.1 (12.4-NE) 12.6 (9.0-NE) 8.8 (6.6-10.0) 5.5 (4.1-5.8)

2. Basamak Tedaviler

Tedavi Capmatinib (26 hasta) IT (13 hasta) IT+KT (10 hasta) KT (15 hasta)
rwORR, % (95% CI) %83.3 (58.6-96.4) %38.5 (13.9-68.4) %62.5 (24.5-91.5) %50 (23.0-77.0)
rwPFS, ortanca (95% CI), ay NE (4.4-NE) 9.1 (4.2-NE) 8.2 (3.8-NE) 3.4 (3.1-5.8)
 • rwORR (Real-World Response Rate): Gerçek Dünya Yanıt Oranı
 • rwPFS (Real-World Progression-Free Survival): Gerçek Dünya İlerlemesiz Sağkalım
 • OS (Overall Survival): Genel Sağkalım
 • TTD (Time to Treatment Discontinuation): Tedavi Kesilene Kadar Geçen Süre (Tedaviye Devam Etme Süresi)
 • NE: (Not Estimable): Tahmin Edilemez
 • 95% CI: (Confidence Interval): %95 Güven Aralığı
 • IT: İmmünoterapi
 • KT: Kemoterapi
 • IT+KT: İmmünoterapi ve Kemoterapi Kombinasyonu

Sonuç

Capmatinibin METex14 mutasyonu taşıyan ileri evre KHDAK hastalarında gösterdiği başarı, hedefe yönelik kanser tedavilerinin potansiyelini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın sonuçları, capmatinibin bu hasta grubunda özellikle birinci basamak tedavi olarak tercih edilebileceğini göstermektedir. Böylece, capmatinib, ileri evre KHDAK tedavisinde önemli bir yer tutarak hastaların yaşam kalitesini ve sağkalım süresini iyileştirmeyi hedeflemektedir.

İlgili konu: Capmatinib (Tabrecta) Reçete Bilgileri