Akdeniz diyeti, Akdeniz Bölgesi'nde yaşayan bireylerin geleneksel diyet kalıplarının genel adıdır.

Tarihsel olarak, Akdeniz'i çevreleyen 22 ülkenin hepsinde olmasa da, pek çok ülkede sebzelerin büyük bir bolluğu ve çeşitliliği, minimal işlenmiş tam tahıllı tahıllar, baklagiller, fındık ve diğer yağlı tohumlar hem erkekler hem de kadınlar için temel gıdalardı. Kuzey Amerika ve Avrupa'nın aksine et, balık, süt, peynir ve yumurta lüks yiyeceklerdi. Örneğin, 1950'lerde Güney İtalya'da, tipik olarak haftada bir veya iki kez çok az et yenirdi ve (kahve veya bebeklerin kullanımı dışında) süt kullanılmazdı. Şeker ve beyaz patatesler sadece çok küçük miktarlarda tüketilirdi ve tereyağı veya krema da kullanılmazdı. Soğuk preslenmiş sızma zeytinyağı ana yağ kaynağıydı. Meyveler ve çok az miktarda yerel peynir ile yemek sırasında orta derecede kırmızı şarap düzenli olarak tüketilmiştir. Akdeniz diyetinin genel özelliklerini aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Geleneksel Akdeniz diyetinin besinsel özellikleri nelerdir?

 1. Temel gıda olarak çok az işlenmiş kepekli tahıllar ve baklagiller
 2. Günlük olarak tüketilen çok çeşitli taze sebze
 3. Günlük tatlı olarak taze meyveler; sadece kutlama günlerinde tüketilen fındık, zeytinyağı ve bal bazlı tatlılar
 4. Soğuk sıkım sızma zeytinyağı, fındık ve tohumlar ana yağ kaynağı olarak kullanıldı
 5. Orta derecede balık tüketimi
 6. Düşük miktarlarda tüketilen süt ürünleri (özellikle yerel peynir ve yoğurt); sütlü kahve veya bebekler için kullanılan süt hariç, tereyağı, krema hiç kullanılmadı
 7. Çok düşük sıklıkta (haftada bir veya iki kez) tüketilen kırmızı ve işlenmiş et
 8. Sadece öğünlerde düşük ila orta miktarlarda tüketilen şarap
akdeniz diyeti nedir beslenme piramidi

Sorun şu ki, 1950'lerden bu yana, Akdeniz diyetinin bileşimi önemli ölçüde değişti ve günümüzde örneğin İtalya, Yunanistan ve İspanya'da insanların yediği yiyeceklerin kalitesi ve miktarının "geleneksel Akdeniz diyeti" ile çok az ilgisi var.

Koroner kalp hastalığı ve bazı kanserler, görülme sıklığı çok düşük olan bu ülkelerde önemli ölçüde artmıştır. Hareketsiz yaşam tarzı, aşırı kalori alımı, psikolojik stres ve kirlilik gibi diğer yaşam tarzı faktörleri, Akdeniz ülkelerinde bu ve diğer kronik hastalıkların görülme sıklığının artmasına katkıda bulunmuş olabilir. Bununla birlikte, toplum gözlemine dayanan çalışmalar, insan klinik çalışmaları, hayvan ve moleküler çalışmaların bir kombinasyonundan toplanan veriler, diyetin kardiyovasküler hastalık, obezite, tip-2 diyabet ve en yaygın kanser türlerinden bazılarının önlenmesinde önemli bir faktör olduğunu göstermektedir.

Bu yazının amacı, Akdeniz beslenme düzeninin hastalık riski üzerindeki etkileri hakkındaki mevcut bilgileri kısa bir süre gözden geçirmek ve metabolik ve moleküler adaptasyonları hakkında bilineni tartışmaktır.

Akdeniz diyetinin faydalı etkilerinin mekanizmaları nelerdir?

Geleneksel bir Akdeniz diyetinin, kardiyovasküler hastalık, belirli kanserler ve diğer metabolik durumların oluşmasındaki riski azaltmada kullandığı kesin mekanizma bilinmemektedir. Birbiriyle ilişkili birçok örtüşen faktörün rol oynadığı varsayılmaktadır.

Geleneksel Akdeniz diyetinin sağlık etkilerine aracılık edebilecek en önemli beş mekanizma şu şekildedir.

 1. Lipid düşürücü etki
 2. Oksidatif stres, inflamasyon ve trombosit agregasyonuna karşı koruma
 3. Modifikasyon
 4. Belirli aminoasitlerin kısıtlanması ile besin algılama yollarının inhibisyonu
 5. Metabolik sağlığı etkileyen metabolitlerin bağırsak mikrobiyota aracılı üretiminin engellenmesi

Lipid indirgeme (yağ yakma) etkisi

Kardiyovasküler hastalık hem erkekler hem de kadınlar için önde gelen ölüm nedenidir. Hiperkolesterolemi birçok hastalıkta anahtar risk faktörlerinden biridir. Miyokard enfarktüsü vakalarının yaklaşık % 90'ı, inmelerin % 60'ından sorumlu olan, çoğu kronik kalp yetmezliği, periferik arter hastalığı ve vasküler demans vakalarının altında yatan neden, aterosklerozu teşvik eden hiperkolesterolemidir. Maymunlarda ve yeni doğanlarda plazma düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol konsantrasyonu tipik olarak 60 mg / dL'den düşüktür ve 100 mg / dL'den yüksek LDL-kolesterol seviyeleri sadece hayvan kaynaklı doymuş yağ bakımından zengin Batı diyetlerini tüketen kişilerde yaygın olarak görülür. Doymuş yağlardan gelen % 5 enerjinin, çoklu doymamış ve tekli doymamış yağlar veya tam tahıllardan gelen karbonhidratlar ile yer değiştirilmesinin sırasıyla % 25,% 15 ve% 9 daha düşük koroner kalp riski ile ilişkili olduğu tahmin edilmektedir Buna karşılık, doymuş yağların rafine tahıllardan karbonhidratlarla değiştirilmesi, artmış koroner kalp hastalığı riski ile ilişkilidir. Birkaç randomize kontrollü klinik çalışma, diyetle doymuş yağ alımının bitkisel çoklu doymamış (ayçiçek yağı, mısır özü) yağlarla değiştirilmesinin, kardiyovasküler hastalık sıklığını yaklaşık % 30 oranında azalttığını ve bunun statin tedavisinin neden olduğu azalmaya benzer olduğunu doğrulamıştır. Bununla birlikte, plazma kolesterolü tüm yaşam boyunca daha düşük tutulursa, kardiyovasküler faydalar çok daha büyük olabilir, böylece aterosklerotik plakların başından itibaren gelişmesi önlenir. Gerçekten de, PCSK9 geninin bir kopyasını inaktive eden mutasyonlar için heterozigot olan bireyler, yaklaşık % 30 daha düşük plazma LDL-kolesterol seviyelerine sahiptir(statinlerle tedavi ile indüklenenlere benzer). Sigaradan bağımsız kalp krizleri, hipertansiyon ve diyabette % 90 azalma görülmüştür. Benzer şekilde, bir bağırsak kolesterol taşıyıcısı olan NPC1L1'deki fonksiyon kaybı mutasyonlarına bağlı plazma LDL-kolesterol seviyelerindeki sadece % 11'lik bir ömür azalması, miyokard enfarktüsünde çarpıcı bir (% 53) azalmaya neden olur. Bu veriler, yaşam boyu daha düşük plazma LDL kolesterol seviyelerinin, statinlerin koroner kalp hastalığını önlemede indüklediği, geç LDL azalmasından çok daha etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca, 1950'lerde Güney İtalya, Girit, Japonya ve Okinawa'da gözlemlenen aşırı düşük koroner kalp hastalığı sıklığı muhtemelen plazma LDL kolesterol seviyelerinin bu popülasyonlarda yaşam boyu düşük olmasından kaynaklıydı. Geleneksel Akdeniz diyetinde çok düşük et, süt ve tereyağı tüketimi nedeniyle, doymuş yağ alımı toplamda alınan yüksek yağa rağmen düşüktür. Yağın büyük bir kısmı sızma zeytinyağı, çeşitli kuruyemişler ve tam tahıllardaki germ hücrelerinden karşılanır. Fındık, badem, ceviz, fıstık ve çam fıstığı, LDL-kolesterol ve koroner kalp hastalığı riskinin azaltılmasına katkıda bulunabilecek çok iyi omega-6 ve omega-3 yağ asiti kaynağıdır. Prospektif çalışmalar, haftada 5 porsiyon fındık yemenin koroner kalp hastalığı olaylarında % 40 ila % 60’lık bir azalma ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Ek mekanizmalar, Akdeniz diyetine uygun beslenen bireylerde daha düşük plazma kolesterol seviyelerini açıklayabilir. Kepekli tahıllar, baklagiller ve kuru meyveler açısından zengin tipik bir geleneksel Akdeniz diyeti, günde 1000 kcal için en az 14 g bitkisel lif sağlar; bu, birçok sanayileşmiş ülkede her gün tüketilenin iki katından fazladır. Özellikle, randomize kontrollü çalışmalardan elde edilen veriler, suda çözünür liflerin (fasulye ve meyvelerde yüksek konsantrasyonda bulunur) önemli bir kolesterol düşürücü etkiy sahip olduğunu göstermektedir. Diyetteki çözünen liflerin her gramı plazma LDL kolesterol konsantrasyonlarını yaklaşık 1.12 mg/L düşürür. Diyet lifi bakımından zengin düşük glisemik indeksli gıdaların, insülin üretimini azalttığı, kolesterol sentezini inhibe ettiği ve lif fermantasyonu ile üretilen kısa zincirli yağ asitlerinin seviyelerini arttırdığı gösterilmiştir. Fındık, tohumlar, tam tahıllar, sebzeler ve meyvelerden yüksek fitosterol alımı da bağırsak kolesterol emilimi ile rekabet ederek plazma kolesterol seviyelerini düşürmede önemli bir rol oynayabilir. Son olarak, geçmişte geleneksel Akdeniz diyeti kısmen koroner kalp hastalığının patogenezinde önemli faktörler olan kısmen hidrojene trans yağ asitlerinde son derece düşüktü. Kalorilerin trans yağ asitleri ile mono- veya poli- doymamış yağdan ikame edilmesi LDL kolesterol, apolipoprotein B, trigliseritler ve lipoprotein (a) 'yı arttırır. Plazma yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol ve apolipoprotein A1 seviyelerini düşürür. Toplanan veriler, geviş getiren hayvanların sütünde ve etinde bulunan doğal olarak oluşan trans yağ asitlerinin kan lipidleri üzerinde benzer olumsuz etkilere sahip olduğunu göstermektedir.

Oksidatif stres, inflamasyon ve trombosit birikmesine (tromboz, pıhtı sorunlarına) karşı koruma

Yüksek sebze tüketimi, kepekli tahıllar, baklagiller, meyveler, fındık, tohumlar, sızma zeytinyağı ve ılımlı kırmızı şarap alımını içeren geleneksel Akdeniz diyeti, antioksidan vitaminler (β-karoten, C vitamini, E vitamini), doğal folat, fitokimyasallar (flavonoidler) ve selenyum gibi mineralleri içerir. Örneğin, geleneksel Akdeniz diyetinin toplam ortalama diyet beta-karoten (provitamin A karotenoidlerden türetilmiştir), E vitamini (toplam a-tokoferol), doğal folat, flavonoid ve selenyum alımı yaklaşık sırasıyla 6,000 ug/gün, 17 mg/gün, 400 ug/gün, 300 mg/gün ve 120 ug/gün’dür. Artmış oksidatif stres, kardiyovasküler hastalık, kanser ve demans dahil olmak üzere birçok kronik durumun patogenezinde rol oynamıştır. Büyük bir vaka kontrol çalışmasından elde edilen veriler (INTERHEART çalışması) diyet antioksidanlarının koroner kalp hastalığına karşı yararlı bir etkisi olduğunu göstermektedir. Diyet antioksidanlarının yetersiz alımı, lipoprotein oksidasyonundaki değişiklikler nedeniyle aterosklerotik plak gelişme riskini artırabilir. Yakın zamanda yapılan randomize bir klinik çalışmada, sızma zeytinyağı ile takviye edilmiş bir Akdeniz diyetine randomize edilen bireyler, dolaşımdaki oksitlenmiş LDL ve inflamatuar belirteçlerde önemli bir azalmaya sahiptir. Oksidatif ve inflamatuar hasar kesinlikle birbiriyle ilişkilidir ve her ikisi de ateroskleroz patogenezinde önemli bir erken adımı temsil eder. Anti-enflamatuar etkiden sorumlu olan Akdeniz diyetinin çeşitli gıdalardan (sadece birkaç spesifik olandan değil) birden fazla besinin, inflamasyonu azaltmada sinerjik ve etkileşimli rollere sahip olduğunu göstermektedir. Bazı gıdaların ve besin maddelerinin iltihabı bağımsız olarak arttırdığı gösterilmiştir. Örneğin trans yağ asidi alımı, artmış inflamatuar belirteçler ve tip 2 diyabet gelişme riski ile ilişkilendirilmiştir. Aksine, omega-3 yağ asidi alımı dolaşan iltihap belirteçleri ve trigliserit seviyeleri ile ters orantılıdır. Omega-3 yağ asitlerinin anti-enflamatuar etkilerine, G-proteini bağlı reseptöre bağlanarak ve NLRP3 enflamomom aktivitesinin inhibe edilmesiyle aracılık ettiği görülmektedir. Tam tahıllarda ve sızma zeytinyağında bulunan fitokimyasallar, bazı anti-inflamatuar ve antioksidan etkilerden sorumlu olabilir. Buğday kepeğinin aleuron tabakası, kolon ve cilt kanserinin (kemirgen hayvan modellerinde) antioksidatif ve antienflamatuar potansiyele sahip bir dizi fitoprotektanlar (yani ferulik asit, alkilresorsinoller, apigenin, lignans ve fitik asit), antikanserojen aktiviteler içerir. Ayrıca, tam tahıllar spermidin adı verilen bir poliamin içerir. Bu durumun nematodlarda, kemirgenlerde ve insan hücrelerinde kronolojik yaşam süresini uzattığı gösterilmiştir Spermidinin, oksidatif strese karşı daha yüksek direnç ile sonuçlanan histo asetiltransferazları inhibe ettiği, otofajiyi arttırdığı ve aynı zamanda subklinik inflamasyonu ve yaşlanma sırasında hücre nekrozu oranlarını önemli ölçüde azalttığı bilinmektedir. Yüz gram sızma zeytinyağı (yaklaşık yedi yemek kaşığı), 25 mg a-tokoferol ve her ikisi de güçlü antioksidan olan 1-2 mg karotenoid ve 20-500 mg oleyropein ve 98-185 mg fitosterol içerir. Ayrıca, 50 g yeni preslenmiş sızma zeytinyağının, ibuprofen benzeri COX inhibitör aktivitesine sahip bir fitokimyasal olan olechantal(9 mg'a kadar) içerdiği gösterilmiştir. Bu doz, kendi başına güçlü bir anti-enflamatuar etki uygulamak için yeterli değildir ancak trombosit agregasyonuna ve koroner tromboza karşı bir koruma üretmek için yeterince yüksek olabilir. İbuprofen ve aspirin alımı, özellikle amiloidojenik Abeta42 peptidinin tercihen azaltılmış salgılanması nedeniyle kanser, özellikle kolon kanseri ve muhtemelen Alzheimer hastalığı geliştirme riskinde bir azalma ile ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, bir çorba kaşığı zeytinyağı yaklaşık 120 kcal içerdiğini unutmamalıyız. Zeytinyağını aşırı miktarda tüketirsek ve uygun miktarda fiziksel egzersizle dengelemezsek kilo alırız. Aşırı kilo ve aşırı karın yağ birikiminin kronik inflamasyon, oksidatif stres, insülin duyarlılığı ve genel olarak metabolik sağlık üzerindeki etkileri, zeytinyağında bulunan polifenollerin faydalı etkilerini geride bırakacaktır.

Kanser üzerine etkisi

Malnutrisyon (aşırı zayıflık) olmadan kalori kısıtlamasının kemirgenlerde ve maymunlarda kanserin önlenmesinde son derece etkili olduğu gösterilmiştir. Kalori kısıtlaması insanlarda çok sayıda yaygın kanserin patogenezinde ve yaşlanmanın biyolojisinde yer alan çeşitli metabolik ve hormonal faktörlerin önemli ölçüde azalmasıyla sonuçlanmaktadır. Akdeniz diyetinde kalori alımını saymaya kasıtlı olarak gereksinim duyulmasa da randomize klinik çalışmalar, rafine ve işlenmiş gıdaların diyetten çıkarılması kilo kaybı ile sonuçlanır. Akdeniz diyetinde yer alan dirençli nişasta ve oligosakkaritler bağırsak mikrobiyotasının kısa zincirli yağ asitleri(KZYA) üretmesini sağlar. Bu yağ asitlerinin glukagon peptid-1 (GLP-1) ve peptid-YY (PYY) gibi bağırsak hormonlarının üretimine yol açtığı ve gastrik boşalmayı engelleyerek tokluğu indükleyebileceği varsayılır. Akdeniz diyetine randomize edilen bireyler sadece önemli miktarda vücut ağırlığını kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda açlık glikozu ve C-peptidinde azalma yaşadı. Aynı zamanda insülin eğrisinin altındaki alanda ve toplam ve serbest testosteronda önemli bir azalma yaşadı. İnsülin, östrojenler, androjenler ve IGF-1, hücreler için güçlü mitojenlerdir ve meme, kolon, prostat, pankreas ve endometriyal kanser dahil olmak üzere birkaç yaygın tümörün gelişimini ve büyümesini uyarır. Bu endokrin değişikliklerin diyet kalitesindeki değişikliklerden mi, kilo kaybından mı veya her ikisindeki değişikliklerden mi kaynaklandığı henüz net değildir. Büyük olasılıkla, bu düşük enerji yoğunluğu olan yüksek lifli Akdeniz diyeti, vücut yağındaki azalma ve insülin duyarlılığındaki iyileşmenin çoğunu açıklamaktadır. Bununla birlikte, düşük glisemik indeksin, tekli doymamış(n-9) ve çoklu doymamış yağlardan omega-3(n-3) yağ asitlerinin yüksek alımının ve dallı zinciri amino asitlerin daha düşük alımının, insülin direncini ve telafi edici hiperinsülinemiyi azaltmada bazı ek faydalı etkiler göstermesi mümkündür. Ayrıca, geleneksel Akdeniz diyetinin yüksek lif içeriğinin dışkı kütlesini ve östrojenlerin atılımını artırabileceği ve böylece estron ve östradiol plazma konsantrasyonlarının azalmasına neden olabileceği gösterilmiştir. Ek olarak, yüksek lifli bir diyet, Batı ülkelerinde ikinci en sık görülen tümör olan kolon kanserine karşı, kolon geçişini hızlandırarak ve sekestrasyon yaparak dolayısıyla kanserojen maddelerin emilimini sınırlayarak doğrudan koruyabilir. Son olarak Akdeniz diyetinde tipik olarak tüketilen bazı bitki gıdaları, kansere karşı diğer potansiyel sağlık yararları olan zengin kimyasal bileşikler içerir. Bunlar; likopen (domates), kapsaisin (acı biber); organosülfür bileşikleri (soğan, sarımsak); izotiyosiyanatlar, indol-3-karbinol, sülforoptan (turpgillerden sebzeler); poliasetilenler (kabak, havuç); monoterpenler (portakal, limon); ginkgetin (kapari); ve ferulik asit ve spermidindir (tam tahıllar).

Aminoasit kısıtlamasına bağlı besin algılama yollarının inhibasyonu

Geleneksel Akdeniz diyetindeki toplam protein alımı tipik Batı diyetinden ortalama % 20 daha düşüktür (ör. 90'a 70 g / gün), hayvansal protein tüketimi ise % 50-60 daha düşüktür (örn. 30'a 70 g / gün). Proteinin çoğu baklagillerden ve tam tahıllardan gelir; geleneksel Akdeniz diyetinin günlük ortalama bitkisel protein içeriği yaklaşık 40 gramdır. Bu önemlidir, çünkü toplanan veriler orta protein kısıtlamasının, kemirgenler de dahil olmak üzere birçok model organizmada kalori alımından bağımsız olarak ömrü uzattığını göstermektedir. Ayrıca, proteinin izokalorik kısıtlamasının veya bitkisel proteinin hayvansal proteinler ile yer değiştirilmesinin, insan IGF-1 seviyeleri ve mekanik serum rapamisin(mTOR) hedefi seviyelerinin tümör ve normal dokularda azalmasıyla kanserin insan ksenograft hayvan modellerinde, prostat ve meme kanseri büyümesini önemli ölçüde engellediği gösterilmiştir. Son zamanlarda yapılan bir epidemiyolojik çalışmada, en yüksek protein alımı olan 50-65 yaşlarındaki bireylerin toplam mortalitesinde % 75’lik bir artış ve kanser mortalitesinde dört kat artış vardı. İnsanlar bitki bazlı proteinler tüketiyorsa bu ilişkiler ortadan kalkmış veya azalmıştır. Ayrıca, çeşitli epidemiyolojik çalışmalardan elde edilen veriler, yüksek protein alımının artan obezite, kardiyovasküler hastalık ve tip 2 diyabet riski ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Örneğin, tip 2 diyabet gelişme riski, 64 g / gün'den fazla tüketilen her 10 g protein için % 20-40 artar. Buna göre, bir klinik çalışmada, kalorisi azaltılmış kilo kaybı diyetine protein takviyesi, obezitesi olan kadınlarda % 10 kilo kaybı sağlarken indüklenen insülin aracılı glikoz imhasındaki iyileşmeyi önler. Öte yandan, Akdeniz diyetinin faydalı etkilerinde protein kalitesinin protein miktarından daha önemli olması muhtemeldir. Hayvansal proteinin bitkisel proteine oranının farklı olması nedeniyle, bazı esansiyel amino asitlerin içeriği Batı ve Akdeniz diyeti arasında çok farklıdır. Geleneksel Akdeniz diyetinde diyet metiyonin alımı ortalama %40 daha düşüktür. Bu neden önemlidir. Çünkü çoklu model organizmalarda diyet metiyonin kısıtlamasının ortalama ve maksimum yaşam süresini uzattığı görülmüştür. Ek olarak kanser dahil olmak üzere çoklu kronik hastalıklara karşı koruduğu gösterilmiştir. Kemirgenlerde metiyonin kısıtlaması glikoz metabolizmasını geliştirir, obezite ve karaciğer yağlanmasına karşı korur ve oksidatif stresi azaltır. Ek olarak metiyonin kısıtlaması leptin konsantrasyonlarını azaltır.

Bazı besinlerin metiyonin miktarı /100 gram başına):

 • Kavurma et: 996
 • Döner et: 920
 • Tavuk kanat: 422
 • Afyon pastırması: 898
 • Cağ kebabı: 884
 • Süt tozu: 872
 • Mersin çökeleği: 732
 • Yoğurt: 137
 • Süt: 86
 • Nohut: 80

Sadece metiyonin değil, aynı zamanda lösin, izolösin, valin ve triptofan gibi diğer esansiyel amino asitlerin alımı geleneksel Akdeniz diyetinde, et, yumurta ve süt açısından zengin Batı diyetinden % 20 ila 30 daha düşüktür. Dallanmış zincirli amino asitlerin dolaşımdaki konsantrasyonları, insülin direncine sahip insanlarda ve kemirgenlerde yükselir. Yüksek lösin, valin, izolösin tüketimi üç büyük prospektif kohort çalışmasında % 11-13 artmış tip 2 diyabet riski ile ilişkilidir. Son zamanlarda yapılan bir kemirgen çalışmasından elde edilen veriler, dallı zincirli amino asitlerin diyetle alımında seçici olarak azaltılmasının glikoz toleransını, β hücre metabolik stresini ve vücut kompozisyonunu önemli ölçüde iyileştirdiğini göstermektedir. Yaşlanma ve kanser önleyici mTOR yollarının aktivasyonu enerji alımı ile değil, aynı zamanda farklı esansiyel amino asitlerin bir kokteyli tarafından da modüle edilir ve lösin ve izolösin temel bir rol oynar. MTOR’un diyet, genetik ve farmokolojik(rapamisin) olarak inhibisyonu çoklu model organizmalarda yaşam süresini uzatır.

Akdeniz diyetinin gut mikrobiyotası (bağırsaktaki yararlı bakteriler) üzerine etkisi

sağlıklı mikrobiyota akdeniz diyeti batı diyeti

Diyet, bağırsak mikrobiyom biyolojisi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Biriken veriler, spesifik besin öğelerinin(özellikle protein ve çözünmeyen lifler) bağırsak mikrobiyota yapısının işlevi ve salgıları üzerinde derin etkileri olduğunu göstermektedir. Örneğin, geleneksel Akdeniz diyetinin kolin ve L- karnitin içeriği kırmızı et, yumurta ve peynirden bol olan tipik Batı diyetinden % 50'den daha düşüktür. Son yapılan çalışmalarda bağırsakta diyetten gelen kolin ve L-karnitine bağlı trimetilamin N-Oksit(TMAO), insan ve hayvanlarda yapılan çalışmalarda kardiyovasküler hastalık riskini artırdı. Yüksek TMAO seviyesi, hem kemirgenlerde hem de insanlarda çoklu agonistlere karşı trombosit duyarlılığını aşırı artırarak vasküler inflamasyonu ve doğrudan protrombotik bir etkiyi indükler. Böylece obezite ve tip 2 diyabet patogenezinde rol oynayabilir. Akdeniz diyetinin bir başka önemli özelliği, çok yüksek lif içeriğidir. Özellikle normal bir Batı diyetinden (30'a karşı 14 g / gün) 2 kat daha fazla çözünmeyen lif içerir.

Yüksek diyet lifi alımı hem farelerde hem de insanlarda yapılan çalışmasında kısa zincirli yağ asidi, asetat, bütirat ve propionat üretimini artıran Bacteroidetes bakterisini artırmakta (özellikle Bakteroides Acidifecies), Firmicutes bakterisini ise azaltmaktadır.

Diyet lifi alımına bağlı olarak bağırsak mikrobiyotasından üretilen kısa zincirli yağ asitlerinin çeşitli enflamatuar, otoimmün ve alerjik hastalıkların gelişimini baskılayabildiğini göstermektedir. Bu mikrobiyom metabolitlerinin bazı yararlı etkilerine enteroendokrin ve bağışıklık hücreleri üzerinde eksprese edilen spesifik G-protein bağlı reseptörlerin aracılık ettiği düşünülmektedir. Son zamanlarda yapılan bir randomize klinik çalışmada, 2 yıldır Akdeniz diyeti ile beslenen obez bireyler, bazı bakterilerin (Bacteroides, Prevotella ve Faecalibacterium, Ruminococcus ve Parabacteroides) cinslerinde artışla bağırsak mikrobiyotasının yeniden şekillenmesini deneyimledi. Bu bakteriler karbonhidratları kısa zincirli yağ asitlerine metabolize etme kapasitesi ile bilinir. Son zamanlarda, Bacteroides fragilis ve F. Prausnitzii’nin anti-enflamatuar interlökin-10'u salgılayan CD4 + T hücrelerini uyarmada etkili olduğu gösterilmiştir. Başka bir çalışmada Akdeniz diyetinde yüksek lif(sebze, meyve, kurubaklagil) alımı dışkıda kısa zincirli yağ asitinde artışla ilişkilendirilmiştir. Buna karşılık, Akdeniz diyetine zayıf bir uyum ise artan L- Ruminoccus ve Stretococcus bakterileri ve daha yüksek idrar TMAO konsantrasyonu ile ilişkili bulunmuştur. Belirli bir diyet düzenine (örneğin, minimum düzeyde işlenmiş, bitkisel gıdalar açısından zengin Akdeniz diyeti) uzun süreli uyumun, bağırsak mikrobiyasında tutulan taksonların bileşimi ve çeşitliliği üzerinde kısa süreli diyetten daha derin bir etkisi olabilir.

Gerçekten de, sınırlı kalori alımına sahip bitki açısından zengin diyetlerin uzun süreli tüketimi, daha zengin ve daha filogenetik çeşitli dışkı mikrobiyotası ile ilişkilendirilmiştir. Bunun aksine, “mikrobiyotanın erişilebildiği karbonhidratlar” bakımından fakir bir Batı diyetine çok kuşaklı maruziyet, bağışıklık sisteminin olgunlaşmasını ve işlevini olumsuz yönde etkileyebilir. Bir dizi metabolik hastalık(inflamatuar, alerjik ve otoimmün hastalıklar) gelişme riskini artırabilecek spesifik bakteri soylarının yok olmasına neden olabilir. Bu önemlidir, çünkü biriken kanıtlar bağırsak mikrobiyotasının bitki açısından zengin sağlıklı diyetlere uzun süre bağlı kalarak yeniden programlanmasının sağlığı geliştirmede etkili olacağını düşündürmektedir.

Sonuç

Tüm bu veriler, beslenmenin sağlığın teşviki ve yaşla ilişkili en yaygın kronik hastalıkların önlenmesi için anahtar bir faktör olduğunu güçlü bir şekilde göstermektedir. Yediğimiz şeyin miktarı ve kalitesi metabolik ve moleküler sağlığı teşvik etmek için gereklidir. Kalori kısıtlaması, sağlık süresini ve ömrü, sadece gerekli tüm makro ve mikro besinlerin yeterli miktarda alınmasıyla uzatır. Geleneksel Akdeniz diyeti, tipik Kuzey Avrupa ve Amerikan diyetinden farklı olarak vitaminler, mineraller ve fitokimyasallarla doludur ve çok az miktarda işlenmiş lif bakımından zengin bitki gıdalarını içerir. Düşük miktarda et, balık, yumurta ve peynir tüketimi olması, vejetaryen diyetlerde bulunmayan B12 vitamini gibi besin öğelerini sağlar. Geçmişte, yüksek düzeyde fiziksel aktiflik (haftada yaklaşık 70-80 saat çalışma) sağlayabilmek için gereken enerjinin fazlası sızma zeytinyağı, şarap ve kurutulmuş meyveler gibi yoğun enerji içeren gıdaların tüketimi ile sağlandı.

Hayvan ve insan çalışmalarından elde edilen son bulgular, geleneksel Akdeniz diyetinin ve geleneksel Okinawan diyeti gibi diğer sağlıklı diyet kalıplarının faydalı etkilerine aracılık eden biyolojik mekanizmalara ışık tutmaya başlıyor. Lif bakımından zengin, enerji açısından fakir bitki gıdalarının yüksek tüketimi, kükürt ve dallı zinciri amino asitlerin(valin, lösin, izolösin gibi) ve doymuş yağ asitlerinin spesifik kısıtlaması, sağlığkta ve yaşam süresini uzatmada önemli roller oynuyor gibi görünmektedir.