Fransız doktor Philippe Pinel, 1801 yılında "A Treatise on Insanity" (Çılgınlık Üzerne Bir İnceleme) adlı kitabında, Fransız akıl hastanelerinde bulunan hastaların gördüğü korkunç muameleden bahsetti: “Maniklerin kanı, bazen hastanın mı yoksa doktorunun mu deli olduğu konusunda şüpheler uyandıracak derecede müsrifçe alınırdı.” (olasılıkla flebotomi amacıyla).

Pinel, 1793'te Bicêtre Hastanesi'nin müdürü olduğunda, ruh hastalarının "hastalık" olarak görülmesi gerektiğini ve şeytani bir varlığın onları ele geçirmesi veya yaptıklarının günahkâr davranışlar olarak görülüp cezalandırılmamaları gerektiğini savundu.

Hastaların sevecenlikle tedavi edilmesi gerektiği fikri, akıl hastanesi hastalarının dövüldüğü, zincirlendiği, aç bırakıldığı, sandalyelerde kusana kadar döndürüldüğü ve bazen hayvanlar gibi sergilendiği bir dönemde devrimci bir düşünceydi.

Pinel, içten bir ilgiyle hastalarının tedavi edilmesi gerektiği fikrini savunan hastane müdürü Jean-Baptiste Pussin'den çok şey öğrendi. 1793 civarında, Pussin ve Pinel, Bicêtre akıl hastanesindeki birkaç hastanın zincirlerini çıkardı, süreçlerini dikkatle gözlemledi ve birçoğunda iyileşme gördü. Sert cezaları yasaklayan Pinel daha iyi bir beslenme sistemi, çalışanlar için rehabilitasyon hizmetleri gibi konularda ve dikkatli hasta dosyaları tutulmasını konusunda ısrarcı oldu. Bununla birlikte akıl hastalarıyla daha etkili çalışabilecek zeki ve sevecen hastanesi personele ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. Bu yaklaşımın sonucunda, hastane ölümleri dramatik olarak azaldı ve taburcu edilen hastaların sayısı arttı. Pinel, 1795’te, Avrupa'nın en büyük akıl hastanesi olan Salpêtrière Hastanesi'nin müdürü oldu. Burada da benzer reformları başarıyla uyguladı ve psikiyatrinin kurucularından biri olarak tanınmaya başladı. Pinel, insancıl yaklaşımını "traitement moral" (ahlaki tedavi) olarak adlandırdı ve fiziksel tedaviden önce ön psikolojik tedavi basamağı olarak "ilgiyle yaklaşımın" kullanılması gerektiğini vurguladı.

Aynı dönemlerde yaşayan diğer akıl hastanesi reformcularına örnek, 1792'de ruh hastaları için bir sığınak yaratan İngiliz Quaker William Tuke ve 1788'de Floransa'daki bir hastanenin başında insancıl tedaviyi teşvik eden İtalyan doktor Vincenzo Chiarugi verilebilir.

Yazı Görselinin Açıklaması:Önceden Buffalo Eyalet Akıl Hastanesi olarak bilinen tesisin,tasarımı 1870 yılında mimar Henry Hobson Richardson tarafından yapıldı.1970'lerin ortalarına kadar akıl hastalarına ev sahipliği yapan tesiste hastalar cinsiyete göre ayrılırdı.

Yazıda Geçen Tarihi Kişiler:William Tuke (1732–1822), Philippe Pinel (1745–1826), Jean- Baptiste Pussin (1745–1811), Vincenzo Chiarugi (1759–1820)