İngiliz Psikiyatrist Trevor Turner'a göre, antipsikotik ilaç klorpromazin, en büyük tıbbi buluşlardan biri olarak kabul edilmelidir. Turner şöyle yazıyor: 

"Klorpromazinin keşfi olmasaydı, hala bakıcının rolünün, hayvanat bahçesi bekçisinin rolüne benzediği acınası dönemde olabilirdik. Klorpromazin, hastanın ve hastaya bakım sağlayan kişilerin iletişim kurmasını sağlayan bir tür 'psikolojik penisilin' olarak görülebilir."

Antipsikotik ilaçlar, şizofreni ve bipolar bozukluklarda delüzyon veya halüsinasyon gibi anormal düşünce süreçlerini gösteren psikozlu insanların tedavisinde kullanılır. İlk antipsikotik olan klorpromazin neredeyse tesadüfen keşfedilmiştir. 1950’de Fransız Kimyager Paul Charpentier tarafından sentezlendikten sonra Fransız Cerrah Henri Laborit, ameliyat hastalarının kaygısını gidermeye yardımcı olup olmayacağını gözlemlemek üzere ilacı test etmiştir. Laborit'in çalışmaları Fransız Psikiyatristler Pierre Deniker ve Jean Delay'in dikkatini çekmişti. Kendi kendine zarar veren, kontrol edilemeyen hastalar üzerinde ilacı deneyen Fransız psikiyatristler birçok sanrı ve halüsinasyon gösteren hastaların şaşırtıcı iyileşme gösterdiğini gözlemledi.

Klorpromazin ile sanrı ve halüsinasyon gösteren birçok hasta şaşırtıcı iyileşmeler gösterdi. 1954 yılında klorpromazin (marka adı Thorazine) ABD'de kullanım için onaylandı. 1964 yılına kadar dünya genelinde yaklaşık 50 milyon insan tarafından kullanıldı. Psikiyatrik akıl hastanelerinde kalan insanların sayısı dramatik bir şekilde azalmaya başladı ve insülin şok terapisi, elektrokonvülsif terapi gibi daha eski şizofreni tedavileri daha az sıklıkla kullanılmaya başlandı. Ne yazık ki, birçok ilaç gibi klorpromazin de kas titremeleri, hareket bozuklukları gibi yan etkilere sahipti. 

Klozapin, daha yeni nesil antipsikotiklerin öncüsüdür. Hareket bozuklukları riskini azaltır, ancak onun da farklı yan etkileri vardır. Bununla birlikte antipsikotikler, yazının başında da vurgulandığı üzere psikoz yaşayan veya şizofreni tanısı olan hastaların kaderini tarihte hiç olmadığı gibi olumlu bir yönde değiştirmiştir.

Tüm antipsikotikler, merkezi sinir sistemi için dopamin reseptörlerini (motivasyon ve istekli hareketlerde rol oynayan bir nörotransmitter) bloke etmeye eğilimlidir.

Sağlık uzmanları Joe ve Teresa Graedon şöyle yazıyor: 

"Yüzlerce yıl önce, zihinsel hastalığı olan insanlar yakılarak öldürülüyor, yirminci yüzyılın başlarında ise bazı şizofreni hastaları bir buz kırıcı ile lobotomize ediliyordu. İlk antipsikotik ilaçlar işte böyle barbar bir ortamda geliştirildi.”

Yazı Görselinin Açıklaması: İngiliz Ressam Louis Wain'in (1860-1939) kedi illüstrasyonları. Bazı psikologlar, Wain'in şizofrenisinin vahşi kedi illüstrasyonlarından bazılarını etkilediğini öne sürmektedir.

Yazıda Geçen Tarihi Kişiler: Jean Delay (1907–1987), Henri Laborit (1914–1995), Pierre Deniker (1917–1998)