Kalıtsal BARD1 mutasyonu nedir? Taşıyıcıları için genel bilgiler

 • BARD1 ismi "BRCA1 Associated Ring Domain 1"den gelir. BARD1 adlı gen, 2. kromozomda yer alır ve hasar görmüş DNA’yı onarmak için BRCA1 ile çalışır. Bu iki gen birlikte çalışmasına rağmen, mutasyonlarının etkileri farklıdır; BARD1 mutasyonu taşıyan kişiler, BRCA1 mutasyonu taşıyan kişiler ile aynı kanser riskine sahip değildir.
 • Kalıtsal BARD1 mutasyonu taşıyan kadınlar, meme kanseri için daha fazla risk taşırlar. Kalıtsal BARD1 mutasyonunun diğer kanserler için riski artırıp artırmadığı üzerine yapılan çalışmalar tutarsızdır.
 • BARD1 mutasyonu taşıyan kişilerde kanser riskini en iyi nasıl yönetileceğine dair halen yeterli kanıt yoktur.
 • BARD1 mutasyonu taşıyan ve kanser tanısı konmuş kişiler, PARP inhibitörleri gibi belirli tedavilere ya da klinik araştırmalara katılabilirler.
 • Hem erkekler hem de kadınlar BARD1 geninde bir mutasyon taşıyabilirler.

Kalıtsal BARD1 mutasyonu hangi kanserlerin riskini artırır?

Eğer BARD1 mutasyon testiniz pozitif çıktıysa, sizin ve aileniniz kanser geçmişine bakabilecek ve kanser riskinizi yönetmek için en iyi planı seçmenize yardımcı olabilecek multidisipliner çalışan bir onkoloji ekibi ile iletişime geçmeniz önerilir.

 • BARD1 mutasyonu taşıyan kadınlar, üçlü negatif meme kanseri dahil meme kanseri için daha fazla riske sahiptirler.
 • Halen BARD1 mutasyonunun kesin olarak diğer kanser türleri için artan bir risk ile ilişkili olduğunu gösterecek yeterli kanıt yoktur.

BARD1 mutasyonu taşıyan kişilerde kanser riski üzerine yapılan çalışmalar devam etmektedir.

Kalıtsal BARD1 mutasyonu taşıyan kişiler için risk yönetimi

ABD-Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı (NCCN), BARD1 mutasyonlu kişiler için risk yönetim kılavuzları sağlar. Sizin ve ailenizin kanser geçmişine bakabilecek ve en iyi risk yönetim planını kararlaştırmanıza yardımcı olabilecek multidisipliner çalışan bir onkoloji ekibi ile görüşmeniz tavsiye edilir.

Meme kanseri taraması ve önlenmesi

Uzmanlar, BARD1 mutasyonuna sahip kadınlara 40’lı yaşların başlarında ya da ailede meme kanseri geçmişi varsa daha erken tarama yaptırmalarını öneriyor.

Diğer kanserlerin taranması ve önlenmesi

BARD1 mutasyonu taşıyan kişilerde diğer kanserler için tarama ve önlemeden sağlanacak bir faydayı gösteren yeterli sayıda araştırma bulunmamaktadır. Bu sebepten uzmanlar ailede kanser geçmişine dayanarak bu riskleri yönetmeyi önerir. BARD1 mutasyonu olan kişiler kanser tarama ve önleme üzerine araştırma çalışmalarına katılabilirler.

Kalıtsal BARD1 mutasyonu taşıyan kişiler için kanser tedavisi

Kanser tanısı almış kalıtsal BARD1 mutasyonu taşıyan kişiler, bir mutasyon taşımayan kişilere göre farklı tedavi seçeneklerine sahip olabilirler. Kalıtsal BARD1 mutasyonlu kişiler için en iyi tedavi çalışması olan bir klinik çalışmaya da kaydolabilirsiniz.

Eğer kalıtsal BARD1 mutasyonuna sahipseniz, kanser teşhisi konulduysa ve aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerli ise, tıbbi seçenekleriniz hakkında doktorunuz ile konuşmak isteyebilirsiniz.

 • Metastatik prostat kanserine sahip olmak.
 • İlerlemiş yumurtalık kanserine sahip olmak.

PARP inhibitörleri

PARP inhibitörleri, hasarlı DNA’nın tamiri için kullanılan bir proteini bloke ederek çalışan bir tür hedeflenmiş tedavidir. Başlangıçta kalıtsal BRCA1 veya BRCA2 mutasyonu taşıyan kişilerde kanseri tedavi etmek için geliştirilmiştir. O zamandan beri araştırma ve ek FDA onayları, daha fazla durum için PARP inhibitörlerinin kullanımı genişletmektedir. BARD1 mutasyonuna sahip ve kanser tanısı almış kişiler, PARP inhibitör tedavisi hakkında doktorlarına sormak isteyebilir.

Metastatik prostat kanseri için PARP inhibitörleri

PARP inhibitörü Lynparza (olaparib), BARD1 ‘de veya DNA hasar tamirinin belli bir türüne bağlı bir diğer gende mutasyon olan metastatik kastrasyona dirençli prostat kanserine sahip erkekleri tedavi etmek için FDA onayı almıştır. Lynparza, enzalutamide (Xtandi) veya abiraterone (Zytiga) üzerinde gelişen prostat kanseri erkekleri tedavi etmek için onaylanmıştır.

Gelişmiş yumurtalık, fallop tüpü ya da primer peritonel kanseri için PARP inhibitörleri

Çeşitli PARP inhibitörleri, hastalığın farklı evrelerinde yumurtalık kanserini tedavi etmek için onaylanmıştır. Bazı durumlarda HRD (homolog rekombinasyon eksikliği) testi olarak bilinen bir tümör biyobelirteç testi BARD1 mutasyonu taşıyan ve gelişmiş yumurtalık kanseri olan kadınlara bir PARP inhibitöründe yararlanıp yararlanamayacaklarını öğrenmelerine yardımcı olabilir.

Üçüncü basamak tedavi sonrası nükseden ilerlemiş kanser:
 • HRD testi, tedavinin üçüncü basamağından sonra nükseden ilerlemiş yumurtalık kanseri ve kalıtsal BARD1 mutasyonuna sahip kadınlara, PARP inhibitörü Zejula (niraparib) ‘dan yararlanıp yararlanamayacaklarını öğrenmelerine yardımcı olabilir.
Birinci basamak tedavi sonrası bakım tedavisi:
 • HRD testi, ilerlemiş yumurtalık kanseri ve kalıtsal BARD1 mutasyonuna sahip kadınlara, ilk basamak platin kemoterapi sonrası bakım tedavisi olarak Avastin (bevacizumab) ile PARP inhibitörü Lynparza (olaparib) ‘in kombinasyonundan yararlanıp yararlanamayacaklarını öğrenmelerine yardımcı olur.
 • Zejula, birinci basamak platin esaslı kemoterapiye tam ya da kısmi bir yanıt vermiş ilerlemiş yumurtalık, fallop tüpleri ya da primer peritonel kanseri olan kadınlarda bakım tedavisi için onaylandı. Bakım tedavisi için Zejula HRD testi gerektirmez.
Nükseden kanser tedavisi sonrası bakım tedavisi:
 • Zejula, Rubraca (rucaparib) ve Lynparza ‘nın tümü, platin esaslı kemoterapiye tam ya da kısmi bir yanıt veren nükseden epitel over, fallop tüpleri ya da primer peritonel kanserli kadınlarda bakım tedavisi için onaylanmıştır.