Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), negatif duyguların oluşumundaki düşünme hatalarının rolünü vurgulayan, kökleri antik dönemlere dayanan bir terapi türüdür. Antik Yunan Stoik Filozof Epiktetos, Enchiridion’da şöyle yazıyor:  "İnsanları bir şeyler rahatsız etmez, onların bir şeylere bakış açıları rahatsız eder." 

BDT'de, psikoterapist, hastanın tepkilerini ve duygularını değiştirmek için durumları ve koşulları yeni bir bakış açısıyla düşünmelerine yardımcı olur. Hastanın uyumsuz veya mantıksız düşünceleri tanımlayabilmesi durumunda, bu düşünceler sorgulanabilir. Sonuç olarak gelişen daha iyi davranışlar, hastayı daha fazla eğitmeye ve daha verimli düşünme şeklini pekiştirmeye hizmet eder. Hasta genellikle olayları ve ilişkilendirilen duyguları ve düşünceleri bir günlükte tutar.

1950'lerde, Amerikalı Psikanalist Albert Ellis, klasik psikanalizin görünüşte etkisiz ve dolaylı doğasından hoşlanmasından dolayı BDT'nin gelişimini şekillendirdi. Ellis, terapistin, danışanın faydasına olmayan düşünce kalıplarını değiştirmesine ağırlık vermesini istedi. 1960'larda, Amerikalı Psikiyatrist ve Psikanalist Aaron Beck, modern BDT'nin ana itici gücü haline geldi.

BDT’nin birçok durumda yardımcı olabileceği sıkça gösterilmiştir;

  • Depresyon
  • Uykusuzluk
  • Anksiyete
  • Obsesif – kompulsif bozukluk
  • Travma sonrası stres bozukluğu
  • Yeme bozuklukları
  • Kronik ağrı 
  • Şizofreni

Bir terapistle görüşülürken, hastadan bir düşünceyi bir hipotez olarak test edilebilecek bir şekilde yeniden çerçevelemesi istenebilir. Bu şekilde, hasta inancından uzaklaşarak daha objektif bir inceleme yapabilir ve farklı bir bakış açısına varabilir. Örneğin, depresif bir kişi tek bir başarısız mülakat sonrasında asla iş bulamayacağı sonucuna vararak genelleme yapabilir. 

Fobiler ve zorlamalar için belirtiler, bazen korkutucu bir uyarıcıya kademeli maruz kalma ile azaltılabilir. 

Depresyonda olan kişiler küçük keyifli etkinlikler planlaması istenebilir (örneğin, bir arkadaşla kahve içmek). Bu sadece davranışı değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda "Kimse benimle vakit geçirmekten hoşlanmaz" gibi bir inancı veya hipotezi test etmek için de kullanılabilir. BDT, çok ciddi psikolojik bozuklukları ilaçlarla birlikte de kullanılabilir.

Yazı Görselinin Açıklaması: Bir terapist, BDT'yi ve kontrollü, kademeli olarak örümceklere maruz bırakarak, araknofobiyi sıklıkla tedavi edebilir. Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme çalışmaları BDT'nin, beyni çeşitli yararlı yollarla etkileyebileceğini göstermektedir.

Yazıda Geçen Tarihi Kişiler: Epictetus (55–135), Albert Ellis (1913–2007), Aaron Temkin Beck (d. 1921)