Çoğu kişi için, iki yılanın kanatlı bir asaya dolandığı antik bir sembol olan caduceus, tıp, tıbbi bakım ve tıbbi personeli simgeler. Caduceus’un simgesel kullanımının Rönesans'a kadar simya ve bilgelikle bağlantılı olduğu bilinse de mevcut sembolik kullanımının benzer görünümlü Asklepios'un Asası ile karıştırılmasına dayanması muhtemeldir.

Asklepios, Yunan Tıbbı'nın ve iyileşmenin tanrısıydı ve asası, kanat içermeyen dolanmış tek bir yılanı gösterir. Mitolojide, Asklepios insanları ölüm döşeğinden kurtarabilecek kadar büyük bir şifacıydı. Ancak insanların ölümsüz olması fikri hem Zeus'un iktidarını sarsmış hem de yeraltı tanrısı Hades'i çok kızdırmış. Hades’in kışkırttığı Zeus Asklepios'un başına bir şimşek fırlatarak onu öldürmüştür.

Caduceus sembolünün kökeni, antik Yunan ve Roma mitolojisine, Hermes ve Merkür'ün asasına dayanır. Bu sembol genellikle elçilik, ticaret, hilecilik ve hırsızlık gibi konularla ilişkilendirilmiştir, ancak tıp ile doğrudan bir bağlantısı yoktur. Caduceus'un tıbbi bir sembol olarak kullanımının kökeni, muhtemelen Asklepios'un asası ile olan benzerliğine dayanır. Caduceus'un tıbbi bir sembol olarak ilk önemli kullanımı, 1902 yılında Amerikan Ordusu Tıbbi Kolordusu tarafından sembol olarak kabul edilmesiyle oldu. Bu olayın ardından, Caduceus, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, tıbbi ve sağlık hizmetleri ile genellikle ilişkilendirilmeye başlandı. Ancak, bu kullanım genellikle bir yanlış anlama olarak kabul edilir ve birçok tıp kurumu ve organizasyonu Asklepios Asası'nı kullanmayı tercih eder. 

Bununla birlikte, bazıları bu karışıklığın Caduceus'un tıp ve ilaç dünyası için daha "çekici" bir sembol olmasından kaynaklandığını savunur. Caduceus'un kanatları ve çift yılanı, Asklepios'un daha sade tasarımına kıyasla daha fazla ayrıntı ve hareket katar. Bu nedenle, bazıları için Caduceus, tıbbi mesleği simgelemek için daha "sanatsal" ve "estetik" bir seçenek olmuştur.

Yılanlar, yenilenme sürecinde eski derilerini döktüklerini için iyileştirmeyi çağrıştırmada ve simgelemede uzun bir geçmişe sahiptir. Nehuştan, Eski Ahit'teki Kitab-ı Sayılar'da (21:4-9) belirtilen bir semboldür. İsraillilerin çölde dolaştığı bir dönemde, Tanrı'nın onlara karşı isyanlarından dolayı zehirli yılanlar gönderdiği anlatılır. Isırılan kişiler ölüyordu ve İsrailliler Musa'ya yalvararak yardım istediler.

Tanrı'nın emri üzerine Musa, bakır (nehoshet kelimesinden türetilmiştir ve bu da "bakır" anlamına gelir) bir yılan yapar ve bir direğe asar. Yılan tarafından ısırılan herkesin bu bakır yılana bakması ve böylece iyileşmesi gerektiğini söyler.

Bu öykü, yılanın ve asanın birleşimini temsil eden Nehuştan sembolünün kökenini oluşturur. Ancak, bu sembolün tıbbi bir sembol olarak kullanılması, daha çok Asklepios'un asası ile ilişkilidir.

Dikey bir çubuk etrafında dolanan iki yılanın en eski bilinen sembolü, yeraltı tanrısı olan Ningişzida'nın tasvirlerinde görünür. Ningişzida sembolü, caduceus, Asklepios Asası ve Nehuştan'dan yüzyıllar öncesine dayanır.

tıbbın sembolleri ningişzida ningishzida nehuştan nehushtan asklepios asası caduceus nedir