Yazar Catherine Reef'e göre, Avusturyalı Doktor Sigmund Freud "öncesinde gelen herkesten daha ayrıntılı bir şekilde insan zihnini keşfetti. Zihinsel rahatsızlıkları teşhis etmek ve tedavi etmek için yeni bir yöntem olan psikanalize öncülük etti. Hastalarıyla sadece konuştu ve daha da önemlisi onları dinledi." 

Freud, insan davranışlarını ve duygularını şekillendirmede bilinçaltı zihinsel süreçlerin önemini vurguladı ve hastalarını fantezilerden veya rüyalarından gelen imajlar hakkında "özgürce birleştirme" yapmaya teşvik etti. Hastalarının sözlerinin gizli mesajları açığa çıkarmasını beklerken, Freud sık sık kendini, antik şehirlerde değerli kalıntıları ortaya çıkaran bir arkeolog gibi hissetti. Amacı, anormal korku veya takıntı gibi sorunların ön belirtilere neden olan bilinçaltı çatışmalarını yorumlayarak hastalara anlayış ve çözümler sağlamaktı.

1899'da yayınlanan The Interpretation of Dreams, en önemli çalışmasıdır.

Freud sıklıkla hastaların bastırılmış cinsel fantezilerinin ve erken çocukluk deneyimlerinin daha sonraki işlevsel bozukluklarda önemli bir rol oynadığını öne sürdü. En ünlü psikoanalitik modelinde zihni üç ayrı parçaya ayırdı:

  • Id, cinsel tatmin gibi temel dürtülerle ilgili zihin
  • Süperego, sosyal olarak edinilmiş kontrol ve ahlaki kodlarla ilgili zihin
  • Ego, id ve süperego arasındaki gerilimle kararlarımızı harekete geçiren bilinçli zihin

Sıklıkla tartışmalı fikirlerinin hangi kısmının gerçekten doğru veya yararlı kabul edileceğini anlamak hala zor olsa da psikoloji hakkındaki fikirleri, Yazar Michael Hart'a göre “(Freud) insan zihninin kavrayışımızda bir devrim yaptı." Davranış anomalileri olanları kınamak veya alay etmek yerine, Freud anlayış aradı. 

Psikiyatrist Anthony Storr, "Freud'un uzun süreli rahatsız insanları dinleme tekniği - onlara emir veya tavsiye vermek yerine - modern psikoterapinin çoğu formunun temelini oluşturdu ve hem hastalara hem de uygulayıcılara fayda sağladı" diye yazmıştır.

Yazı Görselinin Açıklaması: Londra’daki Freud Müzesinde bulunan Freud’un hastalarına psikoanaliz yaptığı koltuk ve Freud’un oturduğu yeşil sandalye.

Yazıda Geçen Tarihi Kişiler: Sigmund Freud (1856–1939)