Uzmanlar, genç ve ergenlik çağındaki kişilerin ruh sağlığı ihtiyaçlarının Covid-19’un ardından kriz seviyelerde olduğunu, ancak acil servislerde yardım bekleyen hastaları sevk edecek yerler olmadığı için intiharları önlemek adına daha fazla taramanın yapılamayacağını söyledi.

Amerikan Pediatri Akademisinden (AAP), pediatrik acil uzmanı Dr. Samantha Rosman şunları söyledi: "Bu ülkede büyük bir pediatrik ruh sağlığı krizinin ortasındayız. Boston’daki acil servisimizde yaklaşık 60 yatağımız var. Şu anda bunların yaklaşık yarısı ruh sağlığından dolaya desteğe ihtiyaç duyan hastalar ile dolu ve hastanemizde üst katlarda 50’den fazla yatan hasta var – ruh sağlığına ayrılan yatakları bekleyen yatan hastalarımız var."

Ayrıca Rosman, hastane içerisinde bulunan eğitim konferans salonlarını da yatak bekleyen 15 ergen için yatabilecekleri bir yere dönüştürmek zorunda kaldığını da dile getirdi.

Genç yetişkinler arasında artan intihar oranları

ABD'de ve birçok batılı ülkede genç ve genç yetişkinlerin intiharları ciddi bir sağlık sorunu olarak krşımıza çıkıyor. Sadece batılı ülkeler değil, dünya genelinde birçok ülkede bu intiharlar ciddi bir sağlık sorunudur, fakat batılı ülkeler bu durumu daha iyi bir şekilde raporlamaktadır.

ABD'de Bilim ve Toplum Sağlığı Konseyinin 3. Raporunda birkaç değişiklik önerildi. Raporda, Amerika Tabipler Birliği’nin (AMA) çocukların ruhsal, duygusal ve davranışsal sağlığına öncelik verecek politikaları ulusal düzeyde savunması ve bebeklikten ergenliğe kadar zihinsel ve davranışsal sağlığı ele almak için önleme, yönetme ve kriz yönetimi içeren kapsamlı bir sistem için bir çağrıyı yapıldı.

Rosman: “Taramanın kritik olduğu konusunda hemfikir olsak da krizdeki çocukları depresyondayken yönetmek ve danışmanlara götürmek için kaynaklarımız yoksa intiharı engelleyemeyiz.”

Amerika Anestezi Uzmanları Derneğinden Dr. Tripti Katari de Chicagoda da durumun benzer olduğunu ifade etti. “Hastanelerin psikiyatri servislerinde yatak için 2 – 3 hafta bekleyen çocuklar var. AMA’nın bu duruma ulusal düzeyde öncelik vermesi zorunluluktur.”

Rapor kabul edildi

Massachusetts temsilcisi Carole E. Allen, Covid-19’u ruh sağlığı hizmet talebindeki artışta önemli bir faktör olarak kabul etti. “Covid-19, çocuklar için ve özellikle ruh sağlığı açısından bir felaket oldu.”

AAP başkanı ve AMA’nın akademi temsilcisi Lee Beers, krizin büyük ölçüde çocukların hizmete erişemediğinden meydana geldiğini söyledi.

Kızlar arasında intihar girişimi %51 arttı

Beers, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (US-CDC) son dönemde yayımladığı bir raporda, genç kızlar arasında intihar girişiminin %51 arttığını belirttiğine dikkat çekti. Mayıs 2020 raporunda, şüpheli intihar girişimi ile acil servise getirilen 12 – 17 yaş arası çocukların, özellikle de kızların sayısında artışın başladığı bildiriliyor. 21 Şubat – 20 Mart 2021 tarihleri arasında, şüpheli intihar girişimi ile acil servise getirilen çocuk sayısı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla 12 – 17 yaş arası kızlar için %50,6 daha yüksekti. 12 – 17 yaş arası erkek çocuklar için bu artış %3,7 idi.

Amerikan Psikiyatri Birliği sözcüsü Kenneth Certa, çocukların tedavisi için olan yatılı programların çoğunun hasta sayısını azaltmak zorunda kalması, Covid-19’un uzun süredir devam eden erişim sıkıntısını daha da kötüleştirdiğini söyledi. Mesafe gereksinimleri, çift kişilik odaların tek kişilik olması anlamına geliyordu. “Psikiyatride her gün bunun savaşını veriyoruz. Geri kalanlar için ek fon almak adına devletin bizimle evlere gelmesini çok isteriz.”

Amerikan Acil Servis Doktorları Akademisi’nden temsilci Stephen Epstein, acil servislerde uzun süredir yatan kişilerin, psikiyatri hastaları, çocuklar ve ergenler olduğunu söyledi.

Kurul raporu ek olarak, özellikle siyah, LGBTQ+, İspanyol/Latin ve yerli Alaskalı gen ve genç yetişkinler ve engelli genç ve genç yetişkinler için intihar riskini ve etkili önleme gayretini daha iyi anlamak için araştırma yapılmasına teşvik ediyor. Ayrıca rapor, AMA’nın genç ve genç yetişkinlerde akut intihar eğilimi ve risk faktörlerini ele almak için mevcut ilaçların daha iyi kullanımının yanı sıra yeni teknolojilerin ve terapötiklerin geliştirilmesini destekleyeceğini bildiriyor.

*

İLGİLİ KONULAR