Narsistik kişilik bozukluğu nedir?

Narsistik kişilik bozukluğu (NKB), benmerkezcilik, empati eksikliği ve abartılı bir öz-önem duygusu ile karakterize edilen kalıcı bir iç deneyim ve davranış kalıbıdır.

Bu ve diğer bozuklukları teşhis etmek için birçok ruh sağlığı uzmanı tarafından kullanılan, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı (DSM-5) tarafından tanınan birkaç farklı kişilik bozukluğu türünden biridir.

Bozukluk, işlevsellik açısından kişilikte önemli bozulmalara neden olur ve buna bir dizi başka patolojik kişilik özelliği eşlik eder. Diğer kişilik bozukluklarında olduğu gibi, bu durum sosyal, aile ve iş ilişkileri dahil olmak üzere çeşitli alanlarda yaşamı olumsuz etkiler.

Narsistik kişilik bozukluğu belirtileri nelerdir?

NKB ile bağlantılı belirtilerin bazıları şunlardır:

 • Birinin benzersiz veya özel olduğuna ve yalnızca aynı statüdeki diğer insanlarla ilişki kurması gerektiğine inanmak
 • Dikkat, onay ve övgü için sürekli ihtiyaç
 • Kişinin kendi yetenekleri ve başarılarıyla ilgili abartılı duygusu
 • Başkalarını kişisel kazanç için istismar etmek
 • Başkalarını kıskanmak veya başkalarının onları kıskandığına inanmak
 • Başkalarına karşı empati eksikliği
 • Başarıya ve güce ulaşma konusunda ısrarcı fanteziler
 • Güç veya başarı ile meşgul olma
 • Hak kazanma duygusu ve özel muamele beklentisi

Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler tipik olarak kibirli ve benmerkezci olarak tanımlanır. Kendilerini diğerlerinden üstün gördükleri için, başarılı bir yaşam tarzını yansıtan eşyalara sahip olmakta ısrar ederler.

Bu abartılı öz imajına rağmen, öz saygılarını pekiştirmek için sürekli övgü ve ilgiye güvenirler. Sonuç olarak, narsistik kişilik bozukluğu olanlar genellikle kişisel bir saldırı olarak görülen eleştiriye karşı çok hassastırlar.

Narsisizm ne demek? Narsistik kişilik bozukluğundan farkı nedir?

Narsisizm, başkalarından çok kendileriyle ilgilenenleri tanımlamak için yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Ancak bu özelliklere sahip tüm insanların kişilik bozukluğu yoktur. Narsisistik özellikler, ergenlik döneminde olduğu gibi zaman zaman yaygın olsa da, bu, insanların NKB geliştirmeye devam edeceği anlamına gelmez.

Narsistik kişilik bozukluğu tanısı nasıl konur?

Resmi bir teşhis ancak nitelikli bir psikiyatri doktoru (akıl sağlığı uzmanı) tarafından yapılabilir ve kişinin büyük bir öz önem duygusu ve dikkat çekme, empati ve yakınlık ile ilgili kişilerarası zorluklar dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kişilik işlevlerinde bozukluklar göstermesini gerektirir.

Kişilik işlevindeki bozukluklar ve kişilik özelliklerinin ifadesi de zaman içinde ve farklı durumlar karşısında istikrarlı olmalıdır; bireyin kültürü, çevresi veya gelişim aşaması için tipik olmamalıdır; ve madde kullanımının doğrudan etkisinden veya genel bir tıbbi durumdan kaynaklanmamalıdır.

Narsistik kişilik bozukluğu ne kadar yaygındır?

Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü, ABD'li yetişkinlerin yaklaşık % 9,1'inin herhangi bir yıl içinde en az bir tür kişilik bozukluğu yaşadığını öne sürüyor. Daha eski tahminler, Amerikalı yetişkinlerin % 6,2'sinin spesifik olarak NKB yaşadığını öne sürmüştü, ancak daha yeni rakamlar, yaygınlık oranlarının önceden düşünülenden daha düşük olabileceğini gösteriyor.

Tahminler, ABD'deki yetişkinlerin % 0,5 ila % 5'inin narsisistik kişilik bozukluğuna sahip olduğunu göstermektedir. NKB, erkekler arasında kadınlardan daha yaygındır.

Narsistik kişilik bozukluğunun, borderline kişilik bozukluğu,  antisosyal kişilik bozukluğu ve  histriyonik kişilik bozukluğu gibi diğer kişilik bozukluklarından daha az yaygın olduğu düşünülmektedir.

Narsistik kişilik bozukluğu nedenleri nelerdir?

Kesin neden bilinmemekle birlikte, araştırmacılar bozukluğa katkıda bulunabilecek bazı faktörler belirlediler. Bazı erken yaşam deneyimlerinin narsisistik kişilik bozukluğuna katkıda bulunduğu düşünülmektedir.

 • İstismar veya travma
 • Aşırı övgü
 • Doğrulayıcı bir ortamın olmaması
 • Ebeveynlerde aşırı hoşgörü
 • Güvenilmez ebeveynlik

Kesin nedenler muhtemelen karmaşık ve çeşitli olsa da, genetik ve biyolojinin de önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir.

Narsistik kişilik bozukluğu çeşitleri nelerdir?

DSM-5, durumun farklı varyasyonları arasında ayrım yapmazken, belirtilerin ifadesinin önemli ölçüde değişebileceğine dair kanıtlar vardır. Bazı araştırmacılar, NKB'nin en az iki ayırt edilebilir alt türü olduğunu öne sürmüşlerdir:

 • Görkemli, açık narsisizm; cesaret, kibir ve görkemli kişilik özellikleriyle karakterizedir. Bu tür NKB'ye sahip kişilerin empatiden yoksun olmaları, agresif davranmaları, başkalarını sömürmeleri ve teşhirci davranışlarda bulunmaları daha olasıdır.
 • Savunmasız, gizli narsisizm; aşırı duyarlılık ve savunmacılıkla karakterizedir. Bu tür NKB'ye sahip kişiler onay isteyebilir, ancak verilmediği takdirde sosyal olarak geri çekilebilir. Ayrıca düşük benlik saygısı yaşayabilirler.
 • Hipervijilant ve yüksek işlevli narsisizmi içeren diğer önerilen alt tipler. Hipervijilant tipteki insanlar utanç, aşırı duyarlılık yaşayan ve duyguları kolayca inciten kişiler olarak tanımlanır. Yüksek işlevli tipte olanlar, empati eksikliği, yetki duygusu ve benmerkezcilik üzerine odaklanan konularda çoğunlukla normal göründükleri şeklinde tanımlanmaktadır.

Narsistik kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Bu bozukluğa sahip kişilerin nadiren tedavi aradıklarına dikkat etmek önemlidir. Bireyler genellikle aile üyelerinin ısrarıyla veya depresyon gibi bozukluktan kaynaklanan belirtileri tedavi etmek için tedaviye başlarlar.

Tedavi özellikle NKB'li insanlar için zor olabilir çünkü genellikle bozukluğu kabul etmek istemezler. Tedavideki bu zorluk, genellikle geri ödeme kurumlarının temelde yatan kişilik sorunlarına değil, yalnızca belirtilerin azaltılmasına odaklanan kısa vadeli tedaviler için ödeme yapma eğiliminde olması gerçeğiyle birleşir.

İnsanların davranışlarını daha iyi anlamalarına, daha tutarlı bir benlik duygusu oluşturmalarına ve davranışlarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olabilecek tedaviler vardır. Bunlar şunları içerir:

 • Bireysel psikodinamik psikoterapi, narsisistik kişilik bozukluğunu tedavi etmek için etkili bir şekilde kullanılabilir, ancak süreç potansiyel olarak zor ve uzun olabilir.
 • Bilişsel davranışçı terapi (BDT), bireylerin yıkıcı düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmelerine yardımcı olmak için genellikle etkilidir. Tedavinin amacı çarpık düşünceleri değiştirmek ve daha gerçekçi bir öz imaj yaratmaktır.
 • Psikotrop ilaçlar genellikle uzun vadeli değişim için etkisizdir, ancak bazen anksiyete veya depresyon belirtilerini tedavi etmek için kullanılır.

Başa çıkma

Narsistik kişilik bozukluğu olan bir kişiyle ilişkisi olan kişiler, sevdiklerinin eylemleriyle başa çıkmakta zorlanabilir. NKB'li insanlar tutarlı bir benlik duygusuna sahip değildirler, bu nedenle genellikle başkalarının dikkatini, saygısını veya sevgisini kazanmak için tasarlanmış zararlı veya istismarcı davranışlarda bulunurlar.

Tanıdığınız birinin NKB'si varsa, davranışlarını anlamayı ve bunlarla baş etmeyi kolaylaştırabilecek yapabileceğiniz bazı şeyler vardır.

Narsistik davranışları tanımayı öğrenin. NKB'li kişiler, başkalarının duygu ve eylemlerini manipüle etmek için yalnızlaştırma gibi kötü niyetli eylemlerde bulunabilirler. Bu davranışları nasıl tanıyacağınızı bilmek, onlarla daha etkili bir şekilde başa çıkmanın ilk adımıdır.

Net sınırlar belirleyin. Karşınızdaki kişinin size kızgın, taciz edici veya aşırı davranışlarda bulunmasına izin vermeyin. Sınırlar belirleyin ve ilişkiyi bitirmek anlamına gelse bile bunları uygulamaya istekli olun.

Başkalarıyla konuşun. Bazen, taciz edici davranışları ilişkinizde normalleştiklerinde tanımak zor olabilir. İlişkinizin dinamiklerini anlamanıza yardımcı olacak arkadaşlara, aile üyelerine veya bir terapiste sahip olmak, NKB'li kişinin çizgiyi ne zaman aştığını daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.

Sevdiklerinizi durumu için tedavi görmeye teşvik edin. Bununla birlikte, NKB'li birçok insanın asla tedavi istemediğini kabul edin. Diğer kişi yardım almayı reddederse, kendiniz bir doktor veya akıl sağlığı uzmanıyla konuşmayı düşünün. Bir terapist, ilişkiden zarar gören özgüveninizi yeniden inşa etmenize yardımcı olabilir.

Covid-19 ve narsisizm

2019 yılında tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüse (SARS-CoV-2) bağlı Covid-19 salgını toplumda hızlı değişikliklere neden olmuştur. Ülkemizde de olduğu tüm dünya da vaka sayıları ve ölümlere bağlı olarak karantinalar ve sokağa çıkma yasakları dönem dönem uygulanmak zorunda kalındı. “Çalışmak için iş yerine gitmek” kavramı yerini “evden çalışmak” anlayışına bıraktı. Ne yazık ki çalışanlar için de “gereksiz” olarak tanımlananlar işlerini kaybetti ve ekonomik kaygının neden olduğu stres ile yüzleşmek zorunda bırakıldılar. Pandemi, sterle ilişkili olabilecek rahatsızlıkların toplumda gelişme riskini artırırken, Covid-19’un yayılmasına sebep olabilecek ve başka kişilerin sağlığını riske atabilecek bireysel farklılıkları da dikkate almak önemlidir. Bu bağlamda incelenmeye değer bu tür bir bireysel farklılık narsisizmdir.

- İlgili konu: Koronavirüsün yarattığı ANKSİYETE-KAYGI ile nasıl baş edebiliriz?

Narsisizm, potansiyel olarak uyumsuz, çeşitli değişmiş stres tepkileri ile ilişkilendirilmiştir. Örneğin, roket ve füze ile karşı karşıya kalmış toplumlarda travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve genelleştirilmiş anksiyete bozukluğunun (GAB) gelişimini inceleyen bir çalışmada, aktif savaş bölgelerine daha yakın yaşamanın, yalnızca narsisizm geliştirme riski yüksek olan siviller için TSSB ve GAB belirtilerinin gelişimi ile pozitif olarak ilişkilendirildi. Benzer şekilde iş kazaları geçiren ve hayatta kalabilen kişilerde de bu ilişki gözlemlenmiştir.

Bu bulgular, narsisizm geliştirme riski yüksek olan bireylerin Covdi-19 pandemisinin bir sonucu olarak stresle ilişkili rahatsızlıkların gelişimine özelle duyarlı olabileceklerini düşündürmüştür. Batı ülkelerde narsisitlik kişilik bozukluğunun tahmini yaygınlığının yaklaşık olarak %1,2 olduğu düşünülmektedir. Buna dayanarak milyonlarca insan Covid-19 pandemisine tepki olarak stresle ilişkili bir rahatsızlık geliştirme konusunda özellikle yüksek bir risk altında olabilir.

Narsisizm, bir salgın sırasında başkalarının sağlığını tehlikeye atmak ve yanlış bilgi yaymak eğilimli davranışlar sergilemek ile ilişkilendirilir. Örneğin, HIV veya AIDS’li kişilerin arasındaki riskli cinsel davranışlar üzerine yapılan bir çalışmada narsisizm, HIV negatif veya durumu bilinmeyen partnerler ile korunmasız ilişkiye girme eğilimi ile ilişkilendirildi.

- İlgili konu: Cinsel sağlık için iki önemli konu: Klamidya ve HIV enfeksiyonları ve bunlara karşı AŞI çalışmaları

İçinde bulunduğumuz pandemi durumunda ise narsistlik eğilimi olan bireyler, özellikle evde kalmaya, karantina veya sokağa çıkma kurallarına uymaya, kişisel koruyucu ekipmanların (maske ve eldiven gibi) kullanımını değersiz kılmaya, Covid-19 hakkındaki bilgilerin doğruluğuna aksi bir tavır sergilemeye veya yanlış bilgilerin yayılmasına sebep olabilirler.

Tabii ki Covid-19 salgını sürecinde narsisizm ve toplumsal sağlık davranışları arasındaki ilişkilerin daha detay inceleyen araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu tür ilişkilerin daha iyi anlaşılması, Covid-19’un yayılmasını azaltmaya ve pandeminin alacağı zaman sürecini kısaltmaya yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, narsisizm Covid-19 salgını sırasında, özellikle vaka sayılarının ve ölüm oranlarının en yüksek olduğu Batı ülkelerinde davranışsal bir risk faktörü oluşturabileceği ileri sürülmektedir. Özellikle narsisizm eğilimi yüksek olan bireyler pandemiye bağlı stres ile pandeminin zaman sürecisini uzatarak başkalarını riske atabilirler. Bu konu ile ilgili araştırmalarda, risk alma konusunda ve muhakeme ve kara vermede eksiklik ile ilişkili narsistik davranışların düzeltilmesine yardımcı olacak stratejiler geliştirmek faydalı olabilir. Ayrıca, toplum sağlığı ile ilgili riskli davranışların azaltılmasına veya sağlığın korunmasına yönelik mesajlar verilirken narsisizminde göz önünde bulundurulması gerektiğini unutmak gerekmektedir.