Bağışıklık sistemini kansere karşı aktifleştiren immünoterapiler, kanser tedavilerinde devrim yaratan sonuçlar sunmaktadır. Son zamanlarda, immün kontrol noktalarını hedef alan ilaç şeklinde immünoterapilerin yanısıra, hastanın kendi bağışıklık sistemi hücrelerini kanser savaşçısı hale getirmek de amaçlanmaktadır. Bu konudaki en önemli zorluklardan biri de bağışıklık sistemi hücrelerinin tüm genetik yapısının ve ilişkili olduğu yolakların tam anlamıyla aydınlatılamamış olmasıdır. Kasım 2018’de Cell adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, hastadan alınan her bir primer (ana) T hücresinin detaylı ve hızlı bir şekilde genetik analizinin yapılabileceği CRISPR tabanlı sistem geliştirildi. Bu gelişme, daha etkili ve kişiselleştirilmiş immünoterapilerin önünü açabilir.

Araştırmacılar, CRISPR ile geliştirilen bu tekniğe SLICE adını verdiler. SLICE ile T hücrelerinde yapılan testlerde şu sonuçlara ulaşıldı:

• Kanser immünoterapileri sadece belirli kanser türlerinde etkilidir. Araştırmacılar, SLICE ile T hücrelerinin çoğalmasını sağlayan genleri keşfetti. Bu durum, daha fazla hastanın kanser immünoterapisinden fayda görmesini sağlayabilir.

• Daha önceki tekniklerle keşfedilememiş olan T hücrelerin çoğalmasını sağlayan genler keşfedildi. Araştırmacılar, tespit edilen bu genleri insandan alınan T hücrelerinde CRISPR ile modifiye ettiler. Hücre kültürü modellerinde modifiye edilen T hücrelerinin kanser öldürücü özelliklerinin arttığı görüldü.

• Aynı zamanda, tümör mikroçevresinde bağışıklık sisteminin baskılanmasını sağlayan genler tespit edildi. Bu genler inhibe edildiğinde (baskınadığında), T hücrelerin tümör mikroçevresinde aktif bir şekilde tümörlere saldırdığı görüldü.

Peki bu çalışma bize ne ifade ediyor?

• Kanser immünoterapisinin etkinliğini artıracak önemli bir teknik geliştirilmiş oldu. Bu teknikle kişiselleştirilmiş ve daha etkili immünoterapi ilaçları geliştirilebilir.

• Kanser immünoterapisinin genellikle etkisiz kalmasının en önemli sebeplerinden biri de tümör mikroçevresidir. Tümör mikroçevresi, bağışıklık sistemi olan T hücrelerini baskılamaktadır. Geliştirilen bu teknikle, T hücrelerinin bu baskılanmayı atlatmasını sağlayan tedavi stratejileri geliştirebilir.

• T hücre immünoterapilerindeki eksikliklerden biri de T hücrelerin genetik yapısının tam olarak bilinmemesiydi. Bu teknikle, her hastanın her bir T hücresi hızlı ve kolay bir şekilde analiz edilebilir.

• CRISPR’ın kanser araştırmalarındaki etkisini görmeye başlıyoruz. Modern tıp, genetik ve pek çok bilim dalıyla kansere karşı etkili tedavi stratejileri geliştirmeye devam ediyor.