Uyumadan yaşamak mümkün değil, peki kaç saat uykuya ihtiyaç vardır? Dinlenmede uykunun rolü nedir? Birkaç saatlik uyku gerçekten sağlıklı mı? gibi sorular hala insanların aklını kurcalamaktadır. Davranış Terapisi ve Deneysel Psikiyatri adlı dergide 2017'de yayımlanan bir araştırmaya göre, günde sekiz saatten az uyku kaygı, depresyon ve tekrarlayan olumsuz düşüncelerle beraber psikolojik rahatsızlıklara neden olabiliyor. Bilişsel Terapi ve Araştırma adlı dergide 2014'te yayımlanan başka bir araştırmada ise erken uyumanın psikolojiye olumlu etkileri ortaya konmuştu.

Binghamtom Üniversitesi, Psikoloji bölümünden araştırmacılar, kişinin elinde olmadan orta ve yüksek oranda tekrarlayan olumsuz düşünceleri olan bireylerlerdeki uyku zamanı ve süresini değerlendirmiştir. Araştırmaya katılanlara, duygusal tepki vermesi amaçlanan resimler gösterilmiş ve göz hareketlerinden ilgileri gözlemlenmiş.

Araştırmacılar, düzensiz uykuyu, kişinin aklına gelen olumsuz düşünceleri uzaklaştırmanın zorlaşmasıyla ilişkilendirmişler. Yani yetersiz uyku, zihne müdahale eden olumsuz düşünceleri tetikleyerek insanların hayatlarında istenmeyen sağlıksız etkilere neden olabiliyor.

Bu çalışmadaki katılımcıların zihinlerindeki olumsuz düşüncelerin arttığı ve maruz bırakılan olumsuz uyarandan daha fazla etkilendiği ve bu düşüncelerden kurtulmalarının zorlaştığı gözlemlenmiş. Normalde insanlar negatif bilgilere rağmen ilerleyebilirken, katılımcılar bu olumsuz bilgileri göz ardı edememişler.

Uyku, bedenin değil, beynin dinlenmesi ve düzenlenmesi içindir

Araştırmacılar, bu olumsuz düşüncelerin kişilerde kaygı bozukluğu, endişe ve depresyon gibi bazı psikolojik rahatsızlıklara neden olabileceğine inanıyorlar.

Zihinlerde tekrarlanan, karamsar düşünceler, geçmiş veya geleceğe dair yoğun endişe duyan kişilerde görülen psikolojik bozukluklar arasında; majör depresif bozukluk, post travmatik stres bozukluğu, obsesif kompulsif bozuklukluk ve sosyal kaygı bozukluğu gibi durumlar görülebiliyor. Bu bireylerde aynı zamanda uyku sorunsalı da görülmekte.

Araştırmacılar kaliteli bir uykunun, psikopatolojik şikayetlerde azalmaya yol açtığının zaten bilindiğini belirtiyorlar.

Konuyla ilgili çalışan bilim insanları, psikolojik rahatsızlıkları olan bireylere yardımcı olmak için uyku hakkındaki bilgilerin bu yönde nasıl kullanılabileceğini anlamayı amaçlıyorlar. Düzenli ve en az 8 saatlik uyku bu araştırmaya göre daha az duygusal zorlanma sağlayabilir. Özellikle kanser hastalarında yüksek oranda görülen kaygı, endişe ve bazen de depresyona yeterince uyku ve dinlenme faydalı olabileceği söylenebilir. Uyku bozuklukları ile psikolojik rahatsızlıklar ve saplantılı olumsuz düşünceler arasındaki ilişki araştırılmaya devam etmekte. Eğer teorileri destekleyen daha fazla çalışma yapılırsa, potansiyel olarak bireylerin uyku zaman ve sürelerini ayarlayarak veya yattığında bir kişinin uyku düzenine müdahale ederek anksiyete ve depresyon tedavisine katkıda bulunulabilir.

- Uyku problemleri öğrenmeyi etkiliyor - Kaliteli uyku nedir, iyi bir uyku için ne yapmalı?