Deri kanserlerinin metastaz kabiliyeti bir süredir araştırılan konulardan biridir. Bu bağlamda Şubat 2019'da Cell dergisinde yayımlanan çalışmada, deri kanseri hücrelerinin metastaz yapmasını sağlayan biyolojik mekanizma keşfedildi. Bu durum, yeni nesil anti-metastaz tedavilerin geliştirilmesini sağlayabilir.

Araştırma, Londra`da bulunan Kings Koleji ve Queen Mary Üniversitesi`nde gerçekleştirildi. Araştırmada, malign melanom hastalarından alınan tümör örnekleri ve melanom fare kanser modelleri kullanıldı.

Araştırma Sonuçlarına Göre,

  • Agresif deri kanseri türü olan malign melanom hücrelerinin metastaz kabiliyetinin büyük oranda Myozin 2 proteinine bağlı olduğu tespit edildi. Miyozin 2 proteini hücre hareketinde görev almaktadır. Bu proteinin aktivitesinin artması kanser hücrelerinin daha hareketli olmasini ve diğer dokulara hızlıca yayılmasını sağlmaktadır. Aynı zamanda, miyozin 2 proteinini birtakım moleküllerin salınmasını sağlayarak, bağışıklık sistemini etkilediği görüldü. Bu moleküller makrofajları tümöre yardımcı olacak şekilde programlamaktadır. Bu moleküllerin bir diğer etkisi ise, kan damarlarının yapısını değiştirerek kanser hücrelerinin farklı doku ve organlara göç etmesini sağlamasıdır.
  • İleri analizlerde interlokin 1A'nın bu moleküller arasında en önemlisi olduğu görüldü.
  • Myozin 2 proteini bloke edildiğinde fare modellerinde ve insan melanom dokularında interlökin 1A salınımının durdurulduğu görüldü.
Kanser Hücrelerindeki Myosin 2 Bölgesel Aktivasyonu İmmün Mikroçevreyle Çapraz etkileşim ile

Şeklin Açıklaması: Melanom hücrelerindeki myosin 2'nin bölgesel aktivasyonu, tümörün immün mikroçevresiyle çapraz etkileşim ile tümör progresyonunu (ilerlemesini) sağlar.

Peki bu Çalışma Bize ne İfade Ediyor?

  • Deri kanseri invaziv/metastaz yapabilir karakter kazanmasını sağlayan biyolojik mekanizma keşfedildi. Myozin 2 proteininin bu aşama önemli rol oynadığı görüldü.
  • Myozin 2 inhibitörlerinin diğer kanser ilaçları ile kombinasyonlu kullanımı düşünülmektedir. İnterlökin 1A inhibitörleri ile myozin 2 inhibitörleri kombinasyonu kansere karşı etkili bir tedavi sunabilir. Yakın gelecekte klinik çalışmalar planlanmaktadır.
  • Melanom cerrahisi sonrası, geride az da olsa hücre kalma ihtimali vardır. Bu çalışma, geride kalan hücrelerin yayılmasını önleyecek tedavilerin geliştirilmesini sağlayabilir.