ProFound AI adı verilen, derin öğrenme modeli üzerine kurulu bir yapay zeka (artificial intelligence, AI) yazılımı, meme kanseri tanısında ticari satış ve klinik kullanım için ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylandı. Duyuru, dijital meme tomosentezi için yazılımı geliştiren küresel bir tıbbi teknoloji şirketi olan iCAD tarafından yapıldı.

Tomosentez Nedir?

Tomosentez cihazı, dijital mamografinin 3 boyutlu görüntü verebilen halidir. Memeyi 3 boyutlu ve 1 mm kesitlerde son derece kapsamlı inceleme olanağı veren bir onkolojik görüntüleme cihazıdır. Meme daha az sıkıştırılarak etrafında hareket eden bir makineden düşük doz X-ışınları gönderilir. Elde edilen görüntüler 3 boyutlu görüntülerdir. Aslında bir çeşit mamografidir ve çoğu standart mamografiden daha fazla radyasyon kullanmasına rağmen, problemli bölgenin daha net görüntülenmesi sağlar. Tomosentez, FDA tarafından 2011 yılında onaylanmış bir kanser tanı testidir, ancak erken tanı amaçlı kanser taramasında standart halen dijital mamografidir.

FDA onayı, 2018 yılının başlarında tamamlanan ve 25-30 Kasım tarihlerinde Chicago’da yapılan 2018 Kuzey Amerika Radyoloji Derneği (RSNA) yıllık toplantısında sunulan büyük bir çalışmadan elde edilen pozitif klinik sonuçlara dayanmaktadır. Araştırma, iCAD’in ProFound yapay zeka çözümü olan ve olmayan 260 tomosentez vakası okuyan 24 radyolog ile gerçekleştirildi.

Çalışmanın Bulguları;

  • kanser tespit oranlarında artış,
  • yanlış pozitif oranlarda azalma ve
  • hasta hatırlamalarında ve yorumlama sürelerinde önemli bir düşüş olduğunu göstermektedir.

Bu teknoloji, radyologlara kanserleri tespit etmede, şüpheli durumlar için hastaları geri çağırmaları azaltmada ve tomosentez çalışmaları okurken verimliliği artırmada büyük bir umut veriyor.

Klinik veriler, tomosentez okuyucular ProFound AI algoritmasını kullandığında, vaka düzeyinde duyarlılığın (kanser tespit edebilme oranının) ortalama % 8 arttığını, gereksiz hasta geri çağırma oranlarını ortalama % 7 ve okuma zamanlarını önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. Çeşitli uzmanlık seviyelerine sahip radyologlar, büyük tomosentez veri setlerini okurken bu yapay zeka odaklı teknolojiden yararlanabilirler.

Meme kanseri teşhisi ve yanlış pozitif oranlarla ilgili klinik performansı artırmanın yanı sıra, çalışma sonuçları ProFound AI’nin radyologların okuma süresini ortalama yüzde 50’den fazla azaltabildiğini gösterdi. Okuma süresinde bir artış, 2-boyutludan 3-boyutlu mamografiye geçerken radyologlar için önemli bir zorluk olmuştur.

Bu yazılım şu anda ABD, Kanada ve Avrupa'daki dijital meme tomosentezi sistemleri ile kullanılabilir.

Teknolojisi Hakkında:

ProFound AI, dijital meme tomosentezi için yüksek performanslı, derin öğrenme metodu kullanan, kanser tanısı ve iş akışı çözümüdür. Dijital meme tomosentezi için ProFound AI, NVIDIA Graphical Processing Units (GPU) ile PowerLook sunucu platformunda çalışır. PowerLook, görüntü modülleri, mamografi incelemesi iş istasyonları, PACS ve görüntü depolama sistemleriyle kolayca entegre olan esnek ve güvenilir bir DICOM platformudur. En son GPU teknolojisinden faydalanan algoritma, tomosentez vakasını hızlı bir şekilde işleyerek sonuçların radyologlara en verimli şekilde sunulmasını sağlar.