İngiliz Gazeteci Matt Ridley şöyle söyledi: 

“Çift sarmal DNA yapısı, vücudumuz, zihnimiz, geçmişimiz, geleceğimiz ve hastalıklarımız hakkında yeni anlayışın şok edici bir kaynağı olmuştur.” 

Deoksiribonükleik asit (DNA) molekülü, kalıtsal bilgiyi içeren bir "şema" olarak düşünülebilir. Ayrıca, döllenmiş bir yumurtadan başlayarak hücrelerin karmaşık gelişimini ve protein üretimini kontrol eder. Bir yapısal hatanın bir binanın çökmesine veya sızıntılara yol açabileceği gibi, mutajenler de sıralamalarda değişiklere neden olabilir. Böyle bir durumda hasarlanan DNA ise hastalıklara neden olabilir. Bu nedenle DNA'daki mesajları anlamak, yeni ilaçların geliştirilmesi de dahil olmak üzere hastalıkların tedavisi için yol göstericidir.

Moleküler düzeyde DNA, protein üretimi için bir kod temsil eden farklı basamaklardan (bazlar olarak adlandırılır) oluşan bir burulmuş merdiven gibi görünür. DNA, kromozom adı verilen yapılar içinde düzenlenir. İnsan genomunun her sperm hücresi veya yumurta hücresinin 23 kromozomunda yaklaşık üç milyar DNA baz çifti bulunur. Genel olarak bir gen, belirli bir proteini belirten "parça" içeren bir DNA dizisidir.

Maurice Wilkins ve Rosalind Franklin gibi bilim insanlarının verilerini kullanarak Moleküler Biyolog James Watson ve Francis Crick, 1953’te DNA'nın çift sarmal yapısını keşfetti. Bugün rekombinant DNA teknolojisi ile yeni DNA dizileri oluşturulup, genetik olarak değiştirilmiş organizmalar yaratılabilir. Öte yandan dedektifler, suç mahallerinde bırakılan DNA'yı potansiyel suçluları tespit etmede kullanabilir.

Aralık 1961'de New York Times, DNA'daki genetik kodun anlaşılmasındaki ilerlemeler hakkında şöyle yazdı: 

”Biyoloji bilimi yeni bir sınır aşmıştır. Atom veya hidrojen bombasından çok daha büyük bir potansiyel anlam taşıyan bir devrimin başlangıcıdır bu."

Yazı Görselinin Açıklaması: DNA sarmalının bir bölümüne ait moleküler görüntü

Yazıda Geçen Tarihi Kişiler: Maurice Hugh Frederick Wilkins (1916 – 2004), Francis Harry Compton Crick (1916 – 2004), Rosalind Elsie Franklin (1920 – 1958), James Dewey Watson (d. 1928)