Elektroensefalografi (EEG), tek bir nöronun (sinir hücresi) etkinliğine odaklanmaktan ziyade büyük bir nöron grubunun etkinliğini anlamakta kullanılır. EEG, beyin dokusunun dış katmanı olan serebral korteksin (beyin kabuğu da denir) genelleştirilmiş etkinliğine bir bakış atılabilmesini sağlayan bir ölçümdür.

1875'te İngiliz Fizyolog Richard Caton, izleme elektrotlarını doğrudan beyin yüzeyine yerleştirerek, tavşan ve maymun beyinlerindeki elektriksel aktiviteyi ölçmek için bir galvanometre (elektrik akımı dedektörü) kullandı. 1924'te, Alman Psikiyatrist ve Nörolog Hans Berger, psişik olgulara ve telepatiye olan ilgisinden aldığı motivasyonla hassas galvanometreler kullanarak ilk insan EEG'sini çekti. İlk kez uyanık ve uyuyan kişilerin EEG'leri farklı olduğunu da keşfetti. 

Berger, hastalar gözlerini kapattığında bir rahatlama durumuna karşılık gelen belirli bir ritmik EEG desenine alfa dalgaları ismini verdi. EEG hizmetlerinin yapıldığı ve ücretlendirildiği ilk klinik bölüm 1937'de Massachusetts General Hastanesi'nde açıldı.

Bugün EEG;

  • Uyku düzenlerinin incelenmesi de dahil olmak üzere çeşitli araştırma amaçları için hala kullanılmaktadır. 
  • Ayrıca beyin ölümünün göstergesi olarak da kullanılır. 
  • Tümörler veya nöbetlerle karakterize edilen bir nörolojik bozukluk olan epilepsi teşhisine yardımcı olur. 
  • EEG'ler, bir uyarıcı (örneğin, bir ses veya görsel desen) tarafından tetiklenen beyin sinyallerinin incelenmesinde de kullanılabilir. 

Kayıt sırasında elektrotlar, kafa derisinde standart bölgelere yapıştırılır ve birçok okuma aynı anda alınır. Sinir sinyallerinin birkaç doku katmanı ve kafatasını geçmesi gerektiğinden, tek bir sinir hücresiyle ilişkili elektriksel aktivite okunmaz; EEG, altta yatan birçok nöronun toplu etkinliğine karşılık gelir ve bu etkinlik elektrik devreleri tarafından amplifiye edildikten (genişletme) sonra kaydedilir. Sinirsel etkinliğe bağlı kan akışındaki değişiklikleri ölçmek için kullanılan manyetik rezonans görüntüleme (fMRI), konum hakkında daha fazla bilgi sağlamak için kullanılabilir. Elektrokortikografi ile daha yüksek frekanslı, daha düşük voltajlı bileşenleri tespit etmek için elektrotlar doğrudan beyne yerleştirilir.

Yazıda Geçen Tarihi Kişiler: Richard Caton (1842–1926), Hans Berger (1873–1941)