Pankreas kanseri, dünyada kanser ilişkili ölümlerinde sebepleri arasında 6. sıradadır. Obezite ve pankreas kanseri arasındaki ilişki iyi bir şekilde gösterilmesine karşın, ergenlikteki obezitenin pankreas kanseri riskini nasıl etkilediği daha önce ortaya konmamıştı. Kasım 2018’de Cancer adlı dergide yayımlanan çalışmada, ergenlik çağı obezitesinin pankreas kanseri riskini 4 kat artırdığı tespit edildi. Ayrıca, obez olmadığı halde normalden fazla kiloya sahip ergenlik çağındaki kişilerin de belirli oranda artan pankreas kanseri riskine sahip olduğu belirtildi.

Araştırma İsrail'de bulunan Tel Aviv Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Yaşları 16-18 yaşları arasında değişen 1.087.358 Yahudi erkek ve 707.212 Yahudi kadın 1967-2002 yılları arasında fiziksel muayeneye tabi tutuldu. 23.3 yıl takip süresi sonunda, 551 (423 erkek ve 128 kadın) yeni pankreas kanseri tanısı aldı.

İlginizi Çekebilir:

Analiz sonuçlarına göre;

  • Normal kiloya kıyasla, obeziteye sahip ergen erkeklerin 3.67 kat daha fazla pankreas kanseri riskine sahip olduğu bulundu. Kadınlarda ise 4.07 kat daha fazla kanser riski rapor edildi.
  • Normal-yüksek vücut kitle indeksine sahip erkeklerin, pankreas kanseri riskinin yüzde 49 arttığı; obez olmayan fakat yüksek vücut kitle indeksine sahip olmanın ise pankreas kanseri riskini yüzde 97 oranında artırdığı gözlendi.

Peki bu Çalışma Bize ne İfade Ediyor?

  • Ergenlik çağında obezite ve fazla kilonun pankreas kanseri riskini belirgin oranda artırdığı tespit edildi. Obezitenin, kanserin önemli bir sebebi olduğunu doğrulayan çalışmalardan biridir.

İlgili Konu:

  • Kanserin sebepleri - kısaca - nelerdir?
  • Önemle vurgulamak gerekir ki, obezite özellikle ergenlik çağındaki bireylerde artmaktadır. Ergen bireyleri, sağlıklı yaşama yönlendirecek programların hayata geçirilmesi çok önemlidir.
  • Obezite kaynaklı sistemik inflamasyonun, kanserin potansiyel tetikleyicisi olduğu daha önceki çalışmalarda rapor edilmişti. Kanser ve obezite konusunda her geçen gün yeni bilimsel kanıtlara sahibiz.
  • Obezitenin, bağışıklık sisteminin kanserle savaşmasını nasıl engellediği bulundu.

Aşağıdaki videoda, obezitenin son 40 yıl içinde 2 kattan daha fazla arttığı gösterilmektedir. Gelecekte dünyada ölümlerin birinci nedeni obezite ve fazla kilo olacak gibi gözükmektedir.