Genetiği değiştirilmiş yeni bir virüsün kullanıldığı bir faz-I klinik araştırmadan elde edilen ilk bulgular üzerine, ileri evre kanserlerde "bir taşla iki kuş vuruldu" şeklinde yorum yapıldı.

Araştırmacılar, ağız kenarında çıkan uçuk etkeni herpes simpleks virüsünün değiştirilmiş bir versiyonu olan RP2'nin, bir dizi ileri evre kanserli hastaların dörtte birinde etkili olduğunu buldu.

Bu erken aşama klinik araştırmadaki hastalarda cilt, özofagus ve baş-boyun kanseri dahil kanserler vardı ve bu hastalar kontrol noktası inhibitör immünoterapisine yanıt vermemek de dahil olmak üzere diğer tedavi seçeneklerini tüketmişti.

2022 Avrupa Tıbbi Onkoloji Kongresi'nde (ESMO) sunulan bu çalışma, onkolitik (kanser öldürücü) virüslerin, diğer immünoterapi biçimlerinin işe yaramadığı bazı hastalara potansiyel olarak umut sunabileceğini öne sürüyor.

Onkolitik virüs aşısı nedir? Tedavi amaçlı geliştirilen kanser aşılarının temel çalışma prensiplerinden birisi, virüsler kullanılarak kanser hücrelerinin ortadan kaldırılmasıdır. Bu aşıların geliştirilmesinde kullanılan virüsler onkolitik virüs olarak adlandırılır. Onkolitik kelimesinin anlamı tümör yok eden şeklindedir. Bu amaçla bu virüsler sadece kanser hücresini hedef alacak şekilde genetik tekniklerle manipüle edilirler.

Aşağıda, onkolitik virüs aşısının etki mekanizması basitçe resmedilmiştir:

kanserde onkolitik virüs terapisi nedir etki mekanizması

RP2'nin Güvenlik, Dozaj ve Etkinlik Verileri

Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü ve The Royal Marsden NHS Foundation Trust'tan bir ekip, devam eden faz I denemesinde 9 hastada kanser öldürücü virüsü tek başına ve ilk 30 hastada immünoterapi nivolumab ile kombinasyon halinde uyguladı.

İlacın üreticisi Replimune tarafından desteklenen erken aşamadaki çalışma, RP2'nin güvenliğini ve dozajını test etmenin yanı sıra tümörleri küçültme kabiliyetini değerlendirdi.

Doğrudan tümörlere enjekte edilen genetiğiyle oynanmış RP2 virüsü, tümörlere karşı ikili bir etkiye sahip olacak şekilde tasarlanmıştır:

  1. Virüs, kanser hücrelerini içeriden patlatmak için hücrelerin içinde çoğalır ve
  2. Ayrıca CTLA-4 olarak bilinen bir proteini bloke eder - ki bu bağışıklık sistemindeki frenleri serbest bırakır ve kanser hücrelerini öldürme yeteneğini arttırır.

RP2 ayrıca GM-CSF ve GALV-GP-R adı verilen ve virüse bağışıklık sistemini kansere karşı harekete geçirmek için ek yetenekler veren moleküller üretecek şekilde modifiye edilmiştir.

10 hasta RP2'den Yararlandı

RP2 ile tedavi edilen dokuz hastadan üçü tedaviden fayda gördü ve tümörlerinin küçüldüğü görüldü. İleri evre tükürük bezi kanseri olan bir hasta, tedaviye başladıktan 15 ay sonra tümörünün tamamen kaybolduğunu ve kansersiz kaldığını gördü.

Bu gruptaki diğer iki hastada karaciğere yayılmış özofagus (yemek borusu) kanseri ve nadir görülen bir göz kanseri türü olan uvea melanomu vardı. Kanserlerinin küçüldüğünü gördüler ve tedaviye başladıktan 18 ve 15 ay sonra hala yanıt veriyorlardı - yani kanserleri ilerlememişti.

Hem RP2 hem de immünoterapi nivolumab alan 30 hastadan yedisi de tedaviden fayda gördü.

Bu grupta melanom cilt kanseri olan dokuz hastadan dördü, göz kanseri uveal melanomu olan sekiz hastadan ikisi ve baş-boyun kanserli üç hastadan biri kanserlerinin büyümesinin durduğunu veya küçüldüğünü gördü.

Kombinasyonu alan ve fayda gören yedi hastadan altısında 14 ay boyunca kanserde ilerleme görülmedi.

Araştırmaya katılan tüm hastalarda, standart tedavi seçenekleri tükenmiş veya bunlara uygun olmayan ileri evre kanserler vardı.

Kansere Karşı Bağışıklık Sistemi Tepkisini Tetiklemek

Araştırmacılar, RP2 enjeksiyonlarından önce ve sonra hasta biyopsilerine baktılar ve tümörün bağışıklık mikroçevresinde - tümörün hemen çevresindeki alanda - olumlu değişiklikler buldular. Enjeksiyonlar, CD8+ T-hücreleri ve "kanser karşıtı" bağışıklık tepkisiyle bağlantılı aktifleşen genler dahil olmak üzere bölgede daha fazla bağışıklık hücresine yol açtı.

Araştırmacılar, RP2'nin yan etkilerinin çoğunun hafif olduğunu buldular - en yaygın olanlardan bazıları ateş, titreme ve yorgunluktu. Yan etkilerin hiçbiri tıbbi müdahale gerektirecek kadar ciddi değildi.

Ardından, araştırmacılar daha fazla sayıda hastada RP2'nin potansiyelini keşfetmeye devam etmeyi umuyorlar.

RP2 ile Tümörlere Karşı Bir Taşka İki Kuş

Bu çalışma, genetiğiyle oynanmış, kanser öldürücü bir virüsün, tümörlere karşı bir taşla iki kuşvurabildiğini gösteriyor - kanser hücrelerini doğrudan içeriden yok ederken aynı zamanda onlara karşı bağışıklık sistemini de aktifleştiriyor.

Erken aşamadaki klinik çalışmalarda bu kadar iyi yanıt oranları görmek nadirdir, çünkü birincil amaçları tedavi güvenliğini test etmek ve mevcut tedavilerin artık çalışmadığı çok ileri evre kanserli hastaları içerir.

Bulgular, herpes virüsünün genetiğiyle oynanmış bir formunun, diğer immünoterapi biçimlerine yanıt vermemiş olanlar da dahil olmak üzere, ileri evre kanserli bazı hastalar için potansiyel olarak yeni bir tedavi seçeneği olabileceğini gösteriyor. Daha fazla sayıda hastanın dahil edileceği faz II-III çalışmalarda bu faydanın devam edip etmeyeceği merak edilen bir konudur.

Kanser Tedavisinde Virüslerden Yararlanmak

Virüsler, pandemi boyunca hepimizin gördüğü gibi, insanlığın en eski düşmanlarından biridir. Ancak bu yeni araştırma, kanser hücrelerini enfekte etmek ve öldürmek için virüslerin bazı özelliklerinden yararlanabileceğimizi gösteriyor. Bu küçük bir çalışma ama ilk bulgular umut verici. Umarım bu araştırma genişledikçe hastaların fayda sağlamaya devam ettiğini görürüz.

Bir Hastanın Öyküsü

Batı Londralı bir inşaatçı olan 39 yaşındaki Krzysztof Wojkowski'ye Mayıs 2017'de bir tür tükürük bezi kanseri olan mukoepidermoid karsinom teşhisi kondu. Birçok ameliyattan sonra, bu onkolitik virüs terapisi çalışmasına katılma fırsatı verilmeden önce kendisine hiçbir tedavi seçeneğinin kalmadığı söylendi. Krzysztof Wojkowski yaşadıklarını şöyle özetliyor:

"Benim için başka seçeneğin olmadığı söylendi ve yaşam sonu bakımı alıyordum, bu yıkıcıydı, bu yüzden The Royal Marsden'deki bu insan deneyine katılma şansının verilmesi inanılmazdı, bu benim son yaşam çizgimdi. Beş hafta boyunca iki haftada bir, kanserimi tamamen yok eden enjeksiyonlar aldım. İki yıldır kanser bulgusu olmadan yaşıyorum, bu gerçek bir mucize, bunu tarif edecek başka bir kelime yok. Yeniden inşaatçı olarak çalışabildim ve ailemle vakit geçirebildim, yapamayacağım hiçbir şey yok."