Günlük adım sayısının takibi, kemo-radyoterapi uygulanan kanserli hastalarda acil olaylar için hastaneye yatışı öngörebilir ve önlemeye yardımcı olabilir.

Fiziksel Hareketlilik, Sağlığın En Önemli Göstergelerinden Biri

Giyilebilir bir cihazdan alınan adım sayısı verilerinin, sonraki haftalarda hangi hastaların hastaneye kaldırılacağını tahmin ettiği gösterildi.

California Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi ve Sağlık Bilimleri’nden (UCSF) yazar Julian Hong, "Bir hastanın plansız hastaneye yatış riskini tahmin edebiliyorsanız, kanser tedavilerini değiştirebilir; acil servise veya hastaneye yatma olasılığını azaltabilirsiniz." dedi.

Araştırma, 24 Ekim'de Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği (ASTRO) 2022 Yıllık Toplantısı'nda sunuldu.

UCSF'de klinik veri bilimcisi olan Izzy Friesner, "Daha fazla insan giyilebilir cihazları kullanmaya başladıkça, toplanan verilerin yararlı olup olmayacağı sorusu ortaya çıkıyor. Çalışmamız, hastalarımızın günlük yaşamları sırasında kendi sağlık verilerini toplamasının değerli olduğunu ve bu verileri daha sonra sağlık durumlarını izlemek ve tahmin etmek için kullanabileceğimizi gösteriyor" dedi.

Hastanın kendi cihazından alınan verileri kullanmanın avantajı, cihazın klinik ortamın dışında, kişi evdeyken veya günlük hayatına devam ederken kullanılabilmesidir ancak gerçek dünyadaki giyilebilir verilerle çalışırken karşılaşılan zorluklardan biri, bu tür cihazların sahibini etkileyen ekonomik ve ırksal farklılıklardır.” diye ekledi.

İlgili konu: Sürpriz Bulgu: Spor-Egzersiz Tümörü Küçültebilir

Çalışmanın Detayları

Araştırma için ekip, üç prospektif (ileriye dönük) klinik çalışmaya katılan 124 kanser hastası hakkında veri topladı.

Araştırmaya baş ve boyun kanseri (%30) ve akciğer kanseri (%29) dahil olmak üzere bir dizi çeşitli kanser hastası dahil edildi ve birkaç hafta boyunca aktivitelerini izleyen takip cihazları taktılar.

Ekip, hastaların %70'ini rastgele bir eğitim grubuna ve kalan %30'unu bekleme grubuna atadı. Adım sayısı parametresinin yanında yaş, ECOG performans durumu, kanser türü ve klinik özellikler gibi akut bir olayın potansiyel öngörücüleri hakkında çok sayıda bilgi topladılar.

Günlük adım sayılarının 3 günlük ortalamasını alındı. İlk hastaneye yatıştan 1 hafta öncesine ait tahmin penceresi belirlediler ve ardından 2 hafta öncesine ait adım sayısı verilerini topladılar.

Araştırma bir hafta sonraki hastane yatışlarını kuvvetle öngördü.

Yazar Julian Hong, "Adım sayıları, genel olarak bilinen diğer klinik değişkenlerden daha öngörücü oldu." dedi.

"Adım sayılarının dinamik doğası, her gün değişmesi, onları hastanın sağlık durumunun iyi bir göstergesi yapıyor gibi görünmekte." diye ekledi.

Hastaneye yatışı en çok öngören özellikler, önceki 2 gündeki adım sayısı ve haftalık maksimum adım sayısındaki göreceli değişiklik idi.

Ekibin geliştirdiği model şimdi, akciğer kanseri için kemo-radyoterapi uygulanan hastaları günlük adım sayısı izlemeli veya izlemesiz tedaviye rastgele atayacak olan bir sonraki denemede test edilecek.