Bir homeopati doktoru, homeoprofilaksi bağışıklık peletleri/iksirleri satmak ve müşterilerine Moderna aşısı olmuş gibi gösteren Covid-19 aşı kartları düzenlemekten tutuklandı. 41 yaşındaki Juli A. Mazi, elektronik dolandırıcılık ve sağlık hususi ile ilgili bir dizi yanlış beyanda bulunmak ile suçlanıyor. Davanın, homeoprofilaksi bağışıklığı ve sahte aşı kartları ile ilgili ilk federal dolandırıcılık davası olduğu ifade ediliyor.

Homeopati, benzer benzeri iyileştirir ilkesine dayanan ve neredeyse onbinlerce kere seyreltilen homeopatik ürünlerle uygulanan bir alternatif tıp yöntemidir. Bu yöntemi uygulayanlara homeopat denir. Homeopati, kanıt düzeyi en zayıf alternatif tedavilerden biri olmasına karşın, suyun hafızası olduğu iddiası ile tekrar popüler olmuştur. Hayvansal, bitkisel veya mineral bileşenler, binlerce kez seyreltilerek homeopatik ürün olarak kullanılabilmektedir. Bu ürünlerden sık tercih edilenlerden biri de uyuz parazitinin ciltte oluşturduğu hasardan elde edilen bir sıvıdır.

İlk Covid-19 dolandırıcılık davası

Olay Nisan 2021'de bir kişinin, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Genel Teftiş Kurulu'na, aile üyelerinin, homeopat Juli A. Mazi'den bağışıklık peletleri satın aldıklarını belirten bir şikayette bulunması ile açığa çıktıı. Şikayet eden kişi, aile üyelerinin Mazi’nin peletlerinde Covid-19 virüsünün olduğunu ve bağışıklık sisteminde bir antikor tepkisi oluşturacağını söylediklerini söyledi. Beyannamede, aile üyelerinin hiçbirinin ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından izin verilen Covid-19 aşılarından herhangi birini yaptırmadığı ancak Mazi’nin aileye Moderna’nın yazılı olduğu Covid-19 aşı kartlarını gönderdiğini yer almaktadır. Mazi, aileye, homeoprofilaksi bağışıklık peletlerini tükettikten sonra Moderna aşısı olduklarına dair aşı kartlarını işaretlemeleri söylemekteydi. Ayrıca, bir müşterinin iki doz Moderna aşısı olmuş gibi gözükmesi için kartların sahte olarak nasıl doldurulacağına dair yönergeler de sağladığı ve hatta müşterilerine Moderna lot numaralarını bile sağladığı iddia ediliyor.

Ek olarak, Mazi’nin California okullarının çocukluk çağı hastalıkları için aşı gereksinimlerini karşılayacağına dair sahte iddialarda bulunduğu, homeoprofilaksi bağışıklık ve ebeveynler tarafından California okullarına gönderilen sahte aşı kartları da sağladığı iddia edilmektedir.

Mazi, müşterilerinin çocuklara Covid-19 bağışıklığı için pelet sağlayabileceği ve “dozun aslında bebekler için de aynı olduğunu” söylemiştir. Peletleri yutarak Covid-19 karşı ömür boyu tam bağışıklık elde edileceğini ve hatta FDA onaylı aşıların “zehirli bileşenler” içerdiğini de iddia ederek Covid-19 aşısını çevreleyen dezenformasyon ve korkudan da yaralanmıştır.

Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, basın açıklamasında şunları söyledi: "Sanığın, FDA onaylı aşılar hakkındaki korkuları besleyerek ve yanlış bilgi yayarak halkı dolandırdığı, tehlikeye attığı ve aynı zamanda insanların hayatlarını riske atan sahte tedaviler sattığı iddia edilmektedir. Daha da kötüsü, davalının sahte Covid-19 aşı kartları oluşturduğu ve müşterilerine aşı olduklarına dair işaretlemelerde bulunmalarını söyleyerek, hastalığın yayılmasını ve kontrol altına alma çabalarını engellediği de iddia edilmektedir.”

Mazi aleyhindeki dava, pandemi sırasında sağlık programlarını içeren yasa dışı faaliyetleri ele alma çabalarını organize eden DOJ Sağlık Hizmetleri Dolandırıcılık Birimi'nin COVID-19 Kurumlar Arası Çalışma Grubu ile işbirliği içinde açıldı.

Homeopatik preparatlar nedir?

Homeoprofilaksi, kişinin bağışıklık sistemini uyarmak ve bağışıklık kazandırmak için bir hastalığın seyreltilmiş miktarlarına maruz bırakılmasıdır.

Homeopatik preparatların bulaşıcı hastalıkları önlemede etkili olduğunu gösteren yüksek nitelikli bir bilimsel araştırma yoktur. Tipik homeopatik preparatlar, bir hastalığı, dokuyu veya bitki ekstraktını "sürecin sonunda preparat içinde orijinal materyalin bulunmadığı bir noktaya kadar" su ile seyreltildiğini söylemektedir.

*