Cabozantib adlı küçük molekül sınıfından ilaç, hücre içi sinyal yolaklarının kilit elemanları olan tirozin kinaz enzimlerinden bir kısmının çalışmasını engelleyerek çalışmaktadır. Cabozantinib etken maddeli Cabometyx adlı ilaç böbrek kanserinde, Cometriq adlı ilaç ise medüller tiroid kanserinde FDA onaylıdır.

İlginizi Çekebilir:

Cabozantinibin inhibe ettiği (çalışmasını engellediği) tirozin kinaz enzimleri şunlardır: tümörün beslenmesi için yeni damar oluşumunda görevli VEGFR 1, 2, ve 3; MET, ve AXL. Bu hücre büyüme yolaklarının, karaciğer kanserinin ilerlemesinde ve ileri evre karaciğer kanseri birinci basamağın standart tedavisi olan sorafenibe (Nexavar) direnç gelişiminde rolü olduğu bilinmektedir.

İlgili Konu:

Cabozantibin, karaciğer kanseri hücrelerinin büyüme ve çoğalmasını baskılama potansiyeli, daha önce yapılan laboratuvar ve erken klinik çalışmalar ile gösterildi. Bu faz-3 klinik araştırma ile cabozantinibin karaciğer kanserindeki etkinliği daha iyi bir şekilde gösterildi.

Çalışma kapsamında İleri evre karaciğer kanseri için en az 1 basamak tedavi almış 707 hasta 2'ye 1 oranında rastgele iki kola ayrıldı. Tedavi koluna günde 1 kez 60 mg cabozantinib, kontrol koluna ise plasebo verildi.

Çalışmanın Sonuçlarına Göre;

  • Tedavi ile hastalığı kontrol altında tutma süresi (progresyonsuz sağkalım), cabozantinib kolunda ortanca 5.2 ay iken plasebo kolunda 1.9 ay bulundu,
  • Ortanca genel sağkalım süresi cabozantinib alanlarda 10.2 ay, plasebo alanlarda 8 ay bulundu,
  • Cabozantinib, yaşam kaybı riskini plaseboya göre %24 azalttı,
  • Tedaviye objektif yanıt oranları ise %4'e karşı %1 idi,
  • 3. ve 4. derece (ciddi) yan etkiler cabozantinib kolunda tedavi alanların %68'inde, plasebo alanların %36'sında görüldü.
  • Cabozantinib ile en sık bildirilen yan etkiler: palmar-plantar eritrodisestezi (e ve ayakta döküntü), hipertansiyon, kan AST düzeyi yükselmesi, yorgunluk ve ishaldi.

Sonuç olarak, daha önce tedavi almış ve bu tedavilere direnç gelişmiş, ileri evre hepatosellüler karsinomu (karaciğer kanseri) olan hastalarda, cabozantinib ile tedavi, plasebodan daha uzun genel sağkalım ve progresyonsuz sağkalım ile sonuçlandı. Cabozantinib grubundaki ciddi yan etkilerin oranı, plasebo grubunda gözlemlenenin yaklaşık iki katıydı.