ASCO 2020 Sanal Kongre Özeti
ASCO 2020 Sanal Kongre Özeti
Güncel Koronavirüs Haberleri
Güncel Koronavirüs Haberleri
Anasayfa - Kanser Haberleri - Akciğer kanseri - Temel onkoloji - İmmunoterapi ilaçlarının etkinliği antibiyotik kullanımından olumsuz etkileniyor

İmmunoterapi ilaçlarının etkinliği antibiyotik kullanımından olumsuz etkileniyor

İmmunoterapi ilaçlarının etkinliği antibiyotik kullanımından olumsuz etkileniyor
paylaşwhatsappfacebooktwitterlinkedin
Yazı Boyutu:
Küçült
Sıfırla
Büyült
15.10.2018

19. Dünya Akciğer Konferansı'nda en ilgi çeken çalışmalardan biri de antibiyotik kullanan hastalarda immunoterapi ilaçlarının etkinliğinin azaldığını gösteren 2 farklı çalışma idi. İspanya’dan Dr. Rubio ve arkadaşlarının sunduğu çalışmada antibiyotik ve PD-1 inhibitörü kullanan akciğer kanserli hastalarda sağkalımın daha kısa olduğu gösterildi. Özellikle intravenöz (toplardamar) yolla kullanılan antibiyotiklerin neredeyse immunoterapilerin etkinliğini tamamen ortadan kaldırdığı görüldü.

- İlgili konu: Kanser imüünoterapi tedavisi nedir? (detaylı)

Çok merkezli olarak yapılan retrospektif (geçmişe dönük) çalışmada akciğer kanseri nedeniyle anti-PD-1 ve anti-PD-L1 antikoru kullanan toplam 168 hasta değerlendirildi. İmmunoterapi verilmeden önceki 1 ay ile tedavi başlandıktan sonraki 2 aylık sürede yani toplam 3 aylık sürede antibiyotik kullanan hastalarda immunoterapilerin etkinliği değerlendirildi. Antibiyotik kullanım öyküsü olan hastalarda ortanca sağkalım 8.1 ay iken antibiyotik kullanmayan hastalarda bu süre 11.9 ay olarak bulundu. Ortanca sağkalım süresi damardan antibiyotik kullanan hastalarda 2.9 ay gibi oldukça kısa bir süre idi. Bu hastalarda yaşam kaybı riski 2.8 kat daha yüksek bulundu. Progresyonsuz sağkalım (tedavi ile hastalığı kontrol altında tutma süresi) açısından değerlendirildiğinde de benzer sonuçlar bulundu ve özellikle damardan antibiyotik kullanan hastalarda hastalık daha hızlı ilerleme eğiliminde idi. Hasta sayısı az olmakla birlikte özellikle idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle antibiyotik kullanan hastalarda immunoterapi etkinliği belirgin derecede daha düşüktü.

İtalya’dan retrospektif olarak yapılan benzer bir çalışmada ise 157 hastaya ait veriler sunuldu. Bu çalışmada immunoterapi başlanmasından önceki 1 ay ile sonrasındaki 3 ay içerisinde antibiyotik kullanama öyküsü olan hastalarda immunoterapilerin etkinliği değerlendirildi. Bu çalışmada antibiyotik kullanımının İmmunoterapi kullanımına oranı %4.2 ve üzeri olan hastalarda genel sağkalım 5.1 ay olarak sunulurken, daha düşük süre antibiyotik maruziyeti ve oranı olan hastalarda ortanca sağkalımın daha uzun olduğu (13.2 ay) açıklandı. 6 gün ve altında antibiyotik kullanımı immunoterapi ajanlarının etkinliğini değiştirmiyor iken, antibiyotik kullanım süresi daha uzun olan hastalarda etkinlik azalmakta olduğu tartışmacılar tarafından vurgulandı. Dr. Routy’nin tartışmasını yaptığı oturumda, bu iki çalışmanın yanı sıra benzer çalışmanın sonuçlarının da derlendiği ve farklı kanser türlerinde de antibiyotik kullanımının immunoterapi ilaçlarının etkinliği üzerine yapılan çalışmaların özetlendiği, neredeyse tüm kanser tiplerinde antibiyotik kullanımının immunoterapi sonuçlarını olumsuz yönde etkiledikleri açıklandı.

*

- Bağırsak florası tümöre karşı bağışıklık yanıtını engelleyebilir

Sağlıklı ve mutlu kalın...
Kaynak:

1. X. Mielgo-Rubio ve arkç
ANTIBIOTIC USE AND PD-1 INHIBITORS: SHORTER SURVIVAL IN LUNG CANCER, ESPECIALLY WHEN GIVEN INTRAVENOUSLY. TYPE OF INFECTION ALSO MATTERS.
IASLC WCLC 2018 - Abstract No: MA10.01

2. E. Giroux Leprieur ve ark.
PLASMATIC EVALUATION OF THE INTESTINAL BARRIER AND BLOOD MICROBIOTA, AND ANTIBIOTIC USE IN NON-SMALL
CELL LUNG CANCER PATIENTS TREATED WITH NIVOLUMAB.
IASLC WCLC 2018 - Abstract No: MA10.03
Sayfada yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.