Çeşitli kanser türlerinde immünoterapi ilaçlarında gözlenen başarının ardından mesane kanseri üzerindeki çalışmaların sonuçlarını 2015 Ekim ayında yazdığımız yazıyla sizinle paylaşmıştık. Avrupa Kanser Kongresi ECC 2015’te sunulan çalışmada PD-L1’e karşı geliştirilen monoklonal antikor olan Atezolizumab etken maddeli Tecentriq adlı immunoterapi ilacı kullanılmış ve yüksek oranda başarılı sonuçlar elde edilmişti.

Son yapılan çalışmada ise ürotelyal karsinomu (en sık görülen mesane karseri çeşidi) olan 360 birey Atezolizumab tedavisi almış bu süreçte tümör boyutlarındaki cevap izlenmiştir. Bu izlemle eş zamanlı olarak PD-L1 pozitif tümörler ve PD-L1 negatif tümörlerin ilaca cevabı karşılaştırılmıştır. Sonuçta; bireylerin yüzde 14,8’inde tümör boyutunda küçülme gözlenirken bu oranın büyük kısmını PD-L1 pozitif bireylerin oluşturduğu görülmüştür.

PD-L1 bir hücre zarı proteini olup çeşitli immün hücrelerimizde ve bazı kanser hücrelerinde üretilen, bağışıklık sistemini baskılayan bir moleküldür. PD-L1 pozitif tümörler diye bahsettiğimiz tümörlerse bu proteinin yüksek oranda üretildiği tümörlerdir.

Atezolizumab etken maddeli immünoterapi ilacının PD-L1 pozitif bireylerdeki başarısının yüksek olması; PD-L1 pozitif bireylerin tespit edilerek ilacın özellikle bu bireylerde kullanılması ihtiyacını doğurmaktadır. Bu doğrultuda Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi 'nin (FDA) onay verdiği Ventana adlı biyomarker sayesinde PD-L1 pozitif bireyler tespit edilip immünoterapiye yanıt yükseltilmektedir. Diğer immunoterapi ilaçları gibi Tecentriq’in de immün sistemi baskılaması sebebiyle görülen immün aracılı yan etkilerinin yanı sıra yorgunluk, iştah kaybı, bulantı, idrar yolu enfeksiyonu gibi bazı yan etkileriyle karşı karşıya kalınabilmektedir.

Sonuç olarak, immünoterapi ilaçlarının akciğer, malign melanom, böbrek kanseri ve lenfoma tedavisinde gösterdiği başarıyı mesane kanseri üzerinde de gözlemlemekteyiz. Bu ilacın kullanımı şu anda sadece FDA tarafından onaylanmıştır. Önümüzde süreçte ülkemizde de kullanım onayı alması halinde bu bilgiyi sizlerle paylaşacağız.

İlgili Konu:

- İmmunoterapi ve Kanser Aşısı