6 Mart 2018'de FDA, PD-1 adlı hücre yüzey reseptörünü bağlayarak bağışıklık sistemini kanser hücrelerine karşı aktifleştiren nivolumab (piyasa adı Opdivo) adlı yeni nesil immünoterapi ilacının dozu için bir güncelleme yayımladı. Önceden 2 haftada bir 240 mg uygulanması uygun bulunan bu immünoterapi ilacının 4 haftada bir 480 mg uygulanmasına onay verdi.

-İlgili Konu: İmmunoterapiler ve Kanser Aşıları

Bu onay hem tıbbi onkologlara hem hastalara tedaviyi kişiselleştirmede esneklik sağlayacaktır. Nivolumab ayrıca onaylanmış tüm endikasyonlarda 30 dakikalık daha kısa infüzyon için de onay aldı.

Her 4 haftalık (480 mg) düz doz seçeneği, nivolumab için aşağıdaki kanserler için onaylanmıştır:

  • Metastatik melanom (monoterapi olarak veya ipilimumab [Yervoy] ile kombinasyon tedavisi sonrası monoterapi aşamasında)
  • Daha önce tedavi edilmemiş metastatik küçük hücreli olmayan akciğer kanseri
  • Önceki antianjiyogenik tedaviyi takiben ileri renal hücreli karsinom
  • Daha önce lokal olarak ilerlemiş veya metastatik hastalık için tedavi alan, platin bazlı kemoterapi sırasında veya sonrasında hastalık progresyonu gösteren üretalyal karsinom 
  • Otolog kök hücre nakli (KHN) ve brentuximab vedotin (Adcetris) veya otolog KHN'yi içeren üç veya daha fazla sistemik tedavi sonrası relaps veya progresyon görülen klasik Hodgkin lenfoma
  • Platin bazlı tedaviyi takiben tekrar eden veya metastatik skuamöz hücreli baş ve boyun kanseri
  • Daha önce sorafenib (Nexavar) tedavisi almış ve hastalığı progrese olmuş hepatoselüler karsinom (karaciğer kanseri)
  • Lenf nodu tutulumu veya metastatik hastalığı olan tamamen rezeke edilmiş melanomlu hastaların adjuvan tedavisinde.

-İlgili Konu: Yaygın ve nadir görülen kanser türleri ve anlamı merak edilen onkolojik terimler

2012 sonrası hayatımıza giren ve immün kontrol noktası düzenleyicileri olarak sınıflandırılan anti-CTLA-4, anti-PD-1 ve anti-PD-L1 özellikli immünoterapiler, kemoterapiler gibi klasik sitotoksik (hücre öldürücü) kanser ilaçlarına göre oldukça farklı etki ve yan etkilere sahiptir. Kemoterapiler sadece uygulandıkları döneme has daha kısa süreli (genelde birkaç haftalık) anti-tümör etkilere sahipken, immünoterapiler daha uzun ve kimi zaman da kalıcı anti-tümöral etki gösterebilirler. Bu etki mekanizması farklılığı nedeniyle immünoterapileri daha uzun aralıklarla uygulamak mümkün mü sorusu gündeme gelmiş ve ilk olarak nivolumab 4 haftada bir uygulama onayı almıştır. Bununla birlikte bazı hastalar daha sık aralarla tıbbi kontrole ihtiyaç duyabilir ve bu kişiler için 2 haftada bir uygulama tercih edilebilir.

İlgili Konu:

- İmmünoterapi ilaçları yan etkileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?