1920 yılında, Amerikalı bir bakteriyolog ve halk sağlığı uzmanı olan Charles-Edward Winslow, halk sağlığını şu şekilde tanımlıyor: "Toplumun, kuruluşların (kamu ve özel), toplulukların ve bireylerin organize çabaları ve bilinçli tercihleriyle hastalıkları önleme, yaşam süresini uzatma ve sağlığı teşvik etmenin bilimi ve sanatıdır.” 

Yıllar boyunca halk sağlığı yetkilileri şunlara odaklanmıştır;

  • Aşı ile hastalıkların önlenmesine
  • El yıkamaya
  • Kanalizasyonların inşasına
  • Suyun klorlanmasına 
  • Çöp toplama işlemlerine

1900'lü yıllarda, halk sağlığı girişimleri birçok ülkede ortalama yaşam süresini önemli ölçüde artırdı.

Batı'da halk sağlığı için etkili savunuculardan biri, İngiliz sosyal reformcu Edwin Chadwick'ti. 1842 yılında, kendi imkanlarıyla The Sanitary Condition of the Labouring Population of Great Britain isminde bir belge yayınladı. Chadwick, bu belgede şunları yazdı: 

“Pislik ve kötü havalandırmadan kaynaklı yaşam kaybı, ülkenin modern zamanlarda katıldığı herhangi bir savaştaki ölümlerden daha fazladır.” 

Ayrıca, sıradan, kalabalık koşullarda yaşayan işçi nüfusunun ortalama ölüm yaşı, diğer erkeklerin ortalama ölüm yaşının yarısından az olduğunu da belirtti.

Chadwick, İngiltere'de hijyenik reformun ana mimarıydı ve hükümetin, çalışan erkeklerin erken ölümlerini önlemek ve aynı zamanda ekonomik büyümeyi teşvik etmek için acilen gerekli olan drenaj, konut koşulları ve su kaynağı iyileştirme önlemlerine yatırım yapmasını istedi. 1848'de, Parlamento, sokak temizliğini, çöp toplama ve kanalizasyon işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Merkezi Sağlık Kurulu'nun oluşturulmasını sağlayan bir Halk Sağlığı Yasası çıkardı. Chadwick ayrıca ayrı sistemler kullanarak yağmur suyunun ve kanalizasyonunun düzenlenmesini savundu.

Chadwick, merkezi hükümeti istemeyen veya Chadwick’in kamu çalışmalarının maliyetini karşılamak istemeyen kişilerden başlangıçta tepki gördü. Bazıları, sağlıkla ilgili olumsuz durumların, yoksulların sağlığını iyileştirebilecek çevresel faktörlerden çok, kaderin ya da ahlaki gevşekliklerin bir sonucu olduğuna inanıyordu.

Yazı Görselinin Açıklaması: soldaki görsel Edwin Chadwick ve sağdaki görsel yasaya atfedilen bir poster

Yazıda Geçen Tarihi Kişiler: Sir Edwin Chadwick (1800–1890), Charles-Edward Amory Winslow (1877–1957)