Anestezi öncesi dönemde yapılan cerrahilerin korkunç gerçeklerini unutmamız imkansız olsa da modern dünyamızda muhtemelen unutuyoruz. 

19. yüzyılın ünlü roman ve oyun yazarı Fanny Burney, sadece bir bardak şarapla mastektomi (meme kanseri ameliyatı) acısına dayanmak zorundaydı ve Burney, ameliyat masanın etrafına sıralanmış yedi erkek tarafından tutuluyordu. O günler hakkında Burney şunları söylüyor: 

"Korkunç bir çelik (neşter), memeye ilk batırıldığında – aynı anda damarlar, arterler, et ve sinirler kesilirken – kesintisiz olarak kesim süresince sürecek olan çığlıklarımı atmaya başlamıştım. Daha sonra bıçağın meme kemiği üzerinde kaydığını hissettiğimde kazıma işleminin başladığını anladım. Tüm süreç kelimenin tam anlamıyla işkenceydi ve çığlık atmaktan başka bir şey yapamıyordum."

Genel anestezi, bir hastanın ağrı çekmeden cerrahi operasyon geçirmesine yardımcı ilaçların kullanıldığı, bilinçsiz bir durumdur. Erken anestezi formları, afyon şeklinde tarih öncesi dönemlere kadar dayanır. İnka şamanları vücudun belirli bir bölgesini lokal olarak uyuşturmak için koka yaprakları kullanırdı. Ancak modern operasyonlar için uygun genel anestezinin keşfi, genellikle üç Amerikalıya atfedilir: Doktor Crawford W. Long ve diş hekimi olan Horace Wells ve William Morton. 

  • 1842'de Long, hastası eter solurken hastanın boynundaki kisti çıkardı.
  • 1844'te Wells, genelde "gülme gazı" olarak bilinen nitröz oksit kullanarak birçok diş çekti.
  • Morton, 1846'da asiste ettiği cerrahın hastanın çenesinden tümörü çıkarmak için eter kullandığı halka açık bir gösteriminle ün kazandı ve gazetelere konu oldu. 1847'de kloroform da kullanıldı ancak eterden daha yüksek riskleri vardı. Morton'un uygulamalarından sonra, anesteziklerin kullanımı hızla yayılmaya başladı. 

1847'de, plastik cerrahinin öncülerinden Johann Friedrich Dieffenbach, şunları yazmıştı: 

"Acının bizden alındığı harika hayal, gerçek oldu. Acı, dünyevi varoluşumuzun en yüksek bilinci olmasının yanında bedenimizin kusursuzluktan ne kadar uzak olduğunun en belirgin hissidir. Acı, şimdi insan tarafından keşfedilen eter buharının gücü karşısında eğilmelidir."

Yazı Görselinin Açıklaması: Anestezik ajanların kullanımı

Yazıda Geçen Tarihi Kişiler: Frances Burney (1752–1840), Johann Friedrich Dieffenbach (1795–1847), Crawford Williamson Long (1815–1878), Horace Wells (1815–1848), William Thomas Green Morton (1819–1868)