Yapılan bir araştırmada, kadınların akciğer kanserine yakalanma riskinin daha yüksek olduğu görüldü. Akciğer kanserinin en önemli risk faktörü olan sigaranın dışında başka faktörlerin bu durumda etkisi olduğu düşünülüyor.

International Journal of Cancer'da yayımlanan çalışmaya göre, ABD ve 5 diğer ülkede akciğer kanseri vakalarının, belli gruplarda, erkeklere kıyasla kadınlarda daha fazla olduğu görüldü. Tarihsel açıdan, akciğer kanseri erkeklerde daha fazla görülmüştür. Bunun sebebi erkeklerin kadınlara kıyasla sigaraya daha erken başlayıp daha sık içmeleri idi.

Akciğer kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser olmamakla birlikte - ki en sık meme kanseri görülür - hem kadın hem erkeklerde kansere bağlı ölümlerin ilk sebebi akciğer kanseridir.

Araştırmacılar akciğer kanseri vakalarını analiz etmek için, ulusal ve altulusal olarak Cancer Incidence in Five Continents kitabında yayınlanması kabul edilmiş verileri elde etti. Ardından bu veriler ile 5 yıllık bir zaman dilimi içerisinde bireylerin yaşları ile ilişkili akciğer kanseri vaka oluşum oranları elde edildi.

40-49 yaş arasından kadınlarda akciğer kanseri, erkeklere kıyasla daha sık

Kanada, Danimarka, Almanya, Yeni Zelanda, Hollanda ve ABD olmak üzere 6 ülke kronolojik olarak akciğer kanserine yakalanma riskinin genç erkeklerde fazla olmasından, genç kadınlarda daha fazla olmasına yönelen bir yönelime sahip olmuştur. Farklı istatistiklerin de yer aldığı çalışmada, ABD’de yaşayan kadınların akciğer kanserine yakalanma oranlarının en yüksek olduğu yaş aralıkları 40-44 ve 45-49 olarak görüldü.

İlgili konu: İlk kez olarak kadınlarda akciğer kanseri sıklığı erkekleri geçti

Üzerinde araştırmanın yapıldığı 6 ülkede de kadınların erkeklerden daha az sigara tükettiği görüldüğünden ötürü, genç kadınlarda saptanan risk artışı sigara kullanımıyla açıklanamamıştır.

Tüketilen tütünün türü; sigara içiminin süresi, yoğunluğu ve başlama yaşı gibi akciğer kanserinin oluşumuna sebep olan faktörlerin verileri bu ülkelerde bulunamadığı için değerlendirmeye alınmadı.

Araştırmacılar, "Elde ettiğimiz sonuçlar tütün kullanımı ve diğer risk faktörleriyle direkt olarak açıklanamadığından ötürü, daha genç yaş grubunda erkeklere kıyasla kadınların akciğer kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz". sözleriyle araştırmalarını özetliyorlar.

İlgili konu: Sigara dışı akciğer kanseri nedenleri

Sonuç

Öyle anlaşılıyor ki, benzer yaş gruplarında, kadınlar erkeklerden daha az sigara tüketse bile, akciğer kanserine yakalanma iltimalleri daha fazla. Bunda olası sebepler; kadınların DNA tamir sistemlerinin veya akciğer fizyolojilerinin erkeklere kıyasla farklı çalışıyor olması veya sigara dışı akciğer kanseri nedenlerinin kadınları daha çok etkiliyor olması olabilir. Bu durum, aynı miktar alkolün kadınlar için erkeklere kıyasla daha zararlı olmasını akla getiriyor.