Son yıllarda geliştirilen sanatsal tedavi yöntemleri ile özellikle hastaların yaşam kalitelerini artırmak üzere çalışmalar yapılıyor. Dans / hareket, müzik, görsel sanatlar ve drama gibi yaratıcı sanat terapileri kanser tedavisinde tıbbi tedavinin yanında kullanılmaya ve olumlu sonuçlar alınmaya devam ediliyor.

Medikal tedavilere paralel ilerleyen dans / hareket terapisini kanser hastaları;

 • bedenleriyle tekrar bağlantı kurmak,
 • bedenleriyle barışmak,
 • özgüvenlerini artırmak ve
 • kendilerini ifade etmek için yapıyorlar.

Depresyon, öfke, korku gibi duygusal problemlerle ve rahatsızlıklarla başa çıkma amacıyla kullanılan bu terapi yöntemiyle hastalar bir yandan da fiziksel olarak güç ve esneklik kazanıyorlar.

Dans / Hareket Terapisi Kanser Hastalarının Psikolojik ve Fiziksel İyileşmelerine Katkı Sağlıyor

ABD'de yapılan bir araştırmayı beraber inceleyelim;

Amaç:

Dans / hareket terapisi ile birlikte beraber normal tedavi gören hastalar ile sadece normal tedavilerini gören kanser hastaları arasındaki tedavi süreci farklarını incelemek.

Method:

Sonuç Ölçümü Kategorileri:

Birincil İncelenen Sonuçlar;

 • Psikolojik etkiler (depresyon, kaygı (anksiyete), öfke, umutsuzluk, çaresizlik, ruhsal durum, özgüven vs)
 • Semptomları azaltma (ağrı, mide bulantısı, acı vs)
 • Fiziksel etki (fiziksel sağlık, zindelik, hareket kapasitesi vs)

İkincil İncelenen Sonuçlar;

 • Psikolojik etkiler (immunoglobülin seviyesi, kortizol seviyesi (vücudun strese gösterdiği tepkiyle ilişkili bir hormon))
 • Sosyal ilişkiler (aile desteği, sosyal aktiviteler, yalnızlık)
 • İletişim (sözlü iletişim, mimikler, ifade biçimleri)
 • Fiziksel Durum

Hastalara özel ve grup çalışmalarıyla, amaca yönelik planlanan çeşitli dans / hareket terapileri uygulanmıştır.

Dans Hareket Terapisi Kanser Hastalarının Psikolojik ve Fiziksel İyileşmelerine Katkı Sağlıy

Sonuç:

Toplamda 68 katılımcıyla iki farklı çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaya göre dans / hareket terapisi kanser hastalarının yaşam kalitelerine büyük ölçüde yararlı olmuştur. ikinci olarak ağrılarına iyi gelmiştir. Grup çalışmalarında, bireysel çalışmalara göre daha çok verim alınmış.

Amerikan Dans Terapisi Derneği'nin tanımıyla: "Dans / hareket terapisi; hareketin psikoterapi amaçlı kullanımıyla, bireysel olarak; duygusal, sosyal, bilişsel ve fiziksel entegrasyonu geliştirip, ileri taşıma etkinliği, sürecidir." (ADTA). Dans / hareket terapisi çeşitli dans ve hareket tekniklerini içeren; hedef odaklı yapıya sahip bir tedavi programıdır. Yapılan başka çalışmaların da sonucu oldukça pozitif rapor edilmiştir.

Dans / hareket terapisi yaşam kalitesinin artırılmasında katkısı büyük olsa da; fiziksel ve psikolojik iyileşme konusuyla ilgili daha net yargılara varmak için daha fazla araştırma ve çalışmaya ihtiyaç vardır.