Kanser hastalarında onkoloji hemşireleri tarafından sunulan koordineli ve sürekli bir bakımın, yaşam kalitesini ve hasta memnuniyetini artırdığı, Cenevre’de yapılan 2018 Avrupa Akciğer Kanseri Kongresi'nde sunuldu.

Bu çalışmada araştırmacıların asıl hedefi, akciğer kanseri tedavisi gören hastalarda koordineli çalışan hemşirelerin sürekli sağladığı bakımın normal çalışan hemşirelere kıyasla somut bir fayda sağlayıp sağlamadığını belirlemek oldu.

Akciğer kanseri, erkeklerde ve kadınlarda kanser nedenli yaşam kayıplarında en üst sıradadır. Gelişen tedaviler ile öncesine göre ilerleme kaydedilmiş olsa da, daha iyi hastalık sonuçları için daha iyi bir bakım gereklidir. Çünkü artan tedavi seçenekleri ve uzayan tedavi süreleri, yaşam sürelerini uzatmakla birlikte, daha fazla yan etkilere neden olmuştur.

Kombinasyon tedavilerini yönetebilmek için gerekli olan çok disiplinli ekipler, iyi organize olmamış sistemlerde, bakım sürecinde karmaşıklığa yol açabilmektedir. Eğer sistem iyi organize olmamışsa, daha fazla olanağa sahip olmak, beklenenin tersi bir şekilde tedavi sürecinde yaşam kalitesi düşürebilmektedir. Sağlık kurumları, gecikmeler ve hatta yanlış bilgilendirmeler hakkındaki memnuniyetsizlikler ile giderek daha fazla karşı karşıya kalmaktadır. Bunlar bütünü ile hastalar arasında karışıklık, sıkıntı ve uyum gibi sorunlara yol açmaktadır.

Canada’da hastaları tedavi eden doktorlara ek olarak onkoloji hemşiresi de bulunmaktadır. Her onkoloji hemşiresinin telefon numarası 50 - 60 hastada vardır ve her biriyle düzenli olarak ilgilenir.

Onkoloji hemşiresi hastalarının dosyalarını, yeni test sonuçlarını takip etme ve doktor randevularını düzenleme gibi görevleri üstlenmektedir. Bir hasta endişelendiği şikayetlerini bildirmek için ararsa, hemşire doğrudan doktor ile iletişime geçer. Böylece hastalar acil bölüme ulaşmadan da kısa sürede müdahale alabilir.

Montreal'deki Notre Dame Üniversitesi Hastanesi'nde ileri (4.) evre akciğer kanseri olan 65 hastayla bu bağlamda bir çalışma yapıldı. Hastalar iki kola ayrıldı ve her iki koldaki hastalar memnuniyet ve yaşam kalitesi anketleri doldurdu. Ayrıca sürekli bakım grubu onkoloji hemşirelerinin rolü ile ilgili özel bir anket doldurdu.

Sonuçta iki grup arasında; yaşam kalitesi, fiziksel, duygusal ve fonksiyonel memnuniyet düzeyleri dahil olmak üzere tüm kategorilerde onkoloji hemşirelerinden sürekli bakım alan grup lehine anlamlı farklar raporlandı. Hastaların büyük çoğunluğu anket sorularına karşılık hastalıklarının ve tedavi yan etkilerinin seyrini daha iyi anladıklarını ve onkoloji hemşirelerinin varlığının kanser süreçlerinde daha fazla güç sağladığını belirtti.

*

- Hasta eğitimi, kaliteli kanser tedavisinin olmazsa olmazı haline gelmiştir