Kanser tedavilerinde son yıllarda önemli gelişmelerden biri olan immünoterapiler, bağışıklık sistemi elemanlarından T hücrelerin, kanser hücrelerini tanımasını ve etkili olarak saldırmasını sağlar. İmmunoterapiler, ileri evre kanserlere sahip hastalarda etkili bir tedavi şansı sunmaktadır. Ancak bazı hastalarda immunoterapiden başarılı yanıtlar alınamamaktadır. Son zamanlarda hastalarda görülen farklı yanıtların genetik sebebleri araştırılmaktaydı. Ağustos 2017’de Nature’da yayımlanan çalışmada, CRISPR/CAS9 genetik teknolojisi ile 100 immünoterapi ilaç hedefi keşfedildi.

Araştırmada, crispr tekniği ile her bir gen susturularak cilt kanseri malign melanom hücrelerinin T hücrelerine karşı gösterdiği tepki test edilmiştir.

Bu amaçla geliştirilen 2CT CRISPR yötemi ile her bir genin, deri kanseri hücrelerinin immünoterapilere direnç göstermesindeki rolü anlaşılmaya çalışılmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre;

- Tümörlerin, T hücreleri tarafından etkili bir şekilde yok edilmesini sağlayan 100 temel gen tespit edildi.

- Tespit edilen aday genler, Kanser Genom Projesi veritabanında bulunan 11.000 tümör örneğindeki verilerle birlikte incelenmiştir. T hücrelerinin tümör yok edici etkisi için gerekli olan 19 gen tespit edilmiştir.

- Araştırmacılar APLNR ( Apelin reseptör ) geni üzerinde yoğunlaşmıştr. Bu reseptör önceki çalışmalarda farklı kanser türlerinde mutasyonlu halde bulunmuştur. Bu çalışmada ise APLNR geninin T hücrelerinin tümör hücrelerini yok etmesinde rolü ilk defa tanımlanmıştır. Bu gendeki 7 mutasyon sonucunda, metastatik melanom ve akciğer kanseri hastaları immün kontrol noktası inhibitörlerine yanıt vermemektedir. Bir başka deyişle bu gendeki mutasyonlar immünoterapinin etkinliğini azaltmaktadır.

Peki bu çalışma kanser tedavileri açısıdan açıdan ne ifade ediyor?

- Kanser hücrelerinin immunoterapiye gösterdiği direncin genetik tabanı büyük oranda aydınlatılmış oldu.

- İmmünoterapi öncesi bu genler analiz edilerek hastanın immunoterapiye cevap verip vermeyeceği önceden belirlenebilir. Böylelikle hastaya en uygun tedavi seçilebilir.

- Crispr tekniğinin önemi bir kez daha anlaşılmış oldu. Crispr ile diğer tekniklerden daha hızlı bir şekilde kanserde biyobelirteç veya ilaç hedefi keşfi gerçekleştirilebilir.

- Tespit edilen genlerin, hücredeki yolakları incelenerek hedefe yönelik etkili kanser ilaçları geliştirilebilir.

İlginizi çekebilir: CRISPR/CAS9 genetik tekniği nedir?