Birleşik Krallık'ta yapıla yeni bir çalışmaya göre, meme, prostat ya da kolorektal kanser hastalarının veya bu kanserleri atlatan kişilerin %40, her gün en az bir besin takviyesi (vitaminler, mineraller, antioksidanlar, balık yağları vb) alıyor. Ayrıca besin takviyesi alanların üçte biri de bu takviyelerin kanserin nüksetme (tekrarlama) riskini azalttığına inandıklarını söylüyor. Ancak bu tür inanışları destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.

Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü kadar Dünya Kanser Araştırmaları Vakfı da özellikle kanserden korunmak için bu besin takviyelerinin önerilmemesi gerektiğini bildiriyor. Çünkü genel olarak bu bağlamda randomize kontrol çalışmaları, takviye kullanımından herhangi bir yararını göstermemiştir ve bazı durumlarda beklenmedik yan etkiler bulunmuştur (örneğin B6 ve B12 veya antioksidanlar).

Bu yeni çalışmada yer alan, Londra Üniversitesinden Rana Conway, kanserin nüksetmesini azaltan besin takviyesi inancı çok yaygın ve bu, onların kullanımı ile doğrudan şekilde ilişkilidir" şeklinde yorum yaptı. Araştırmacılar, kanserden kurtulan kişilerin neden besin takviyesinin kanserin nüksetme riskini azalttığına inandığının ve uzmanların kanser hastalarına ve kanser atlatan kişilere nasıl tavsiyeler vermesi gerektiğinin daha fazla araştırma ile açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.

Kanserden Sonuçlarını Geliştirilme Çalışması

Conway ve ekip arkadaşları, çalışmaları için Kanserden Kurtulma Sonuçlarının Geliştirilme Çalışması’dan (Advancing Survival Cancer Outcomes Trial= ASCOT) elde edilen verileri kullandılar. Londra ve Essex’te 10 hastane, 2015 ve 2021 yılları arasında meme, prostat veya kolorektal kanser tanısı alan hastalara bir anket gönderdi ve hastalardan, “My Food24 programı” aracılığı ile telefonla veya online olarak 24 saatlik öğün hatırlatma sorularını tamamlamaları istendi.

İlk temel 24 saati kapsayan anket, 1049 hasta tarafından tamamlandı. Büyük çoğunluk ortalama 64 yaşındaki beyaz tenli (%94) ve yarıdan fazlası (%62) kadından oluşmaktaydı.

Anket Sonuçları

  • Besin takviyesi kullandığını bildiren katılımcıların %40’ı günde birden daha fazla takviye alırken, neredeyse %10’u günde üçten fazla besin takviyesi kullanmaktaydı.
  • Katılımcıların %13’ü bildirdiği ürünlere göre, Omega 3’ler ve dokosaheksaenoik asit içeren balık yağları, en çok kullanılan takviyelerdir.
  • D vitaminli / D vitaminsiz kalsiyum takviyeleri, multivitaminler ve mineraller, D vitamini ve bitkisel takviyeler, balık yağlarını takip eden yaygın kullanılan takviyeler oldu.
  • Bununla birlikte katılımcıların alt grupları arasında meme kanseri olan veya meme kanseri atlatmış kişilerin %15’i D vitaminli veya D vitaminsiz kalsiyum takviyesi alıyordu ve bunlar, bu hasta grubunda balık yağlarından daha yaygın kullanılıyordu.
  • Genel olarak grubun %19’u, besin takviyelerinin kanserin nüksetme riskini azalttığına inanıyordu.
  • Kadınlar, neredeyse erkeklere göre 2,5 kat daha fazla besin takviyesi alıyordu.
  • Günde beş öğün meyve ve sebze önerisini takip edenler, hiçbir takviye almayanlardan 1,3 kat daha fazla besin takviyesi kullanıyordu.
  • Ancak besin takviyesi alıp almamayı etkileyen en büyük faktör, katılımcıların kanserin nüksetme riskini azaltabilen takviyelere inanıp inanmamasıydı. Araştırmacılar ayrıca, buna inanan insanların, besin takviyesi kullanmayanlara göre 3 kat daha fazla besin takviyesi kullandığını buldu.
  • Araştırmacılar, obez olmanın, hastaların besin takviyesi alma olasılığını da yarı yarıya azalttığını ekledi.

Conway ve ekibi, daha önceki çalışmaların, kanser hastaları ve kanserden kurtulanlar arasında besin takviyesi kullanımının daha da fazla olduğunu bildirdiğinin de altını çizdi. Örneğin, 32 çalışmanın değerlendirildiği bir çalışmada, kanserden kurtulanların %64 ila 81’inin ya vitamin ya da mineral takviyesi aldığı bildirilmiştir. Bununla birlikte, metadolojik farklılık, sadece 24 saatlik hatırlatmadan bir gün önce alınan takviyelerin analize dahil edilmemesinden dolayı bu özel ankette besin takviyelerinin daha düşük kullanımını açıklayabilir.

*

İlginizi çekebilir: Glutatyon nedir? Hangi hastalıkların tedavisinde denenmektedir?