Prof. Dr. Mustafa ÖZDOĞAN
Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Kimdir ?

Kanser ve Tedavisinde Yan Etkiler - Sayfa 2

Dökülen kirpikler tekrar uzar mı? Bilmeniz gerekenler

Dökülen kirpikler tekrar uzar mı? Bilmeniz gerekenler

İnsanlar yanma ya da kemoterapi gibi birçok sebepten kirpiklerini kaybeder. Uzun zaman alsa da kirpikler tekrar uzar. Saça benzer şekilde, kirpikler de büyüme döngülerinden geçerl...

01.01.2021
Meme kanserinde kullanılan AROMATAZ İNHİBİTÖRLERİNİN yan etkileri nelerdir?

Meme kanserinde kullanılan AROMATAZ İNHİBİTÖRLERİNİN yan etkileri nelerdir?

Bazı meme kanseri hücreleri yüzeylerinde östrojen veya progesteron hormonlarının bağlandığı reseptörler içermektedirler. Bu reseptörler tümörlü dokudan alınan biyopsi örneğinde çeş...

20.11.2020
Genç kanser hastalarında doğurganlığın konuşulması neden unutuluyor?!

Genç kanser hastalarında doğurganlığın konuşulması neden unutuluyor?!

Kanserli genç yetişkinlerin karşı karşıya kaldığı doğurganlık sorunlarının yeterince hasta dosyalarına not edilmediği, hastalarla bu konunun tedavi öncesi konuşulmasının ve hastala...

08.05.2020
Kanser tedavisi alanlar yan etkilere dair büyük bir bilgi boşluğu olduğunu rapor etti

Kanser tedavisi alanlar yan etkilere dair büyük bir bilgi boşluğu olduğunu rapor etti

Kanser tedavileri hayat kurtarabilir, ancak sıklıkla bir dizi yan etkiye de neden olurlar. ABD kaynaklı güncel bir araştırma, insanların bu etkiler ve şu anda var olan bilgi boşluk...

14.12.2019
Kanser tedavileri sırasında görülebilen kalp hasarının erken tanısı için bir biyobelirteç keşfedildi

Kanser tedavileri sırasında görülebilen kalp hasarının erken tanısı için bir biyobelirteç keşfedildi

Kanser tedavilerinde az görülen fakat yönetimi zor olan yan etiklerden biri de kardiyotoksisitedir (kalp hasarı). Kanser tedavisi gören hastaların yaklaşık yüzde 25’inde – çoğunluk...

20.02.2019
Meme kanserli kadınlar için ateş basmasına etkili bir ilaç: Oksibutinin

Meme kanserli kadınlar için ateş basmasına etkili bir ilaç: Oksibutinin

Meme kanseri tedavisi sonrası hastalarda ortaya çıkan en önemli problemlerden birisi sıcak basması şikayetidir. Bu yan etki, kemoterapiye bağlı menopoza girme ile ilişkili olabildi...

09.12.2018
Radyoterapi yanıkları için uygulanan kremlerin cilt yan etkileri üzerine etkileri

Radyoterapi yanıkları için uygulanan kremlerin cilt yan etkileri üzerine etkileri

Hastalar tarafından radyoterapi yanığı olarak bilinen radyasyon dermatiti, ışın tedavisine bağlı yaygın görülen bir yan etkidir ve sıklıkla topikal (cilt üstüne sürülen) kremlerle ...

26.11.2018
Fekal Transplantasyon / Gaita Nakli ile kök hücre nakli sonrası mikrobiyota düzeltme

Fekal Transplantasyon / Gaita Nakli ile kök hücre nakli sonrası mikrobiyota düzeltme

Küçük bir hematolojik kanser hastası grubunda, otolog fekal mikrobiyota transplantasyonunun (kendine ait gaita mikrobiyota nakli), allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyon...

13.10.2018
Kansere bağlı zayıflayan bağışıklık sistemi için antibiyotik, antiviral ve antifungal proflaksi hakkında

Kansere bağlı zayıflayan bağışıklık sistemi için antibiyotik, antiviral ve antifungal proflaksi hakkında

Kanserin kendisi veya daha sıklıkla kanser tedavileri, hastanın bağışıklık sistemini zayıflatabilir, bu duruma kansere bağlı immünsupresyon denir. Kanser ilişkili immünsupresyonun ...

12.09.2018