Polman ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen ve THE LANCET Oncology'de yayımlanan IMPROVE adlı çalışmada, kişinin kendi kendine topladığı serviks (rahim ağzı) numune sonuçları, HPV pozitifliğini ve HPV'ye bağlı servikal intraepitelyal neoplazi (CIN 2 veya CIN3) lezyonlarını tespit etmede, doktor muayenesi ile alınan örneklere benzer hassasiyet ve doğrulukta bulundu.

Çalışmanın Detayları

Yaşları 29 ila 61 arasında değişen kadınlar Hollanda'da yapılan düzenli kanser tarama programının bir parçası olarak çalışmaya katılmaya davet edildi. Katılımcılar rastgele iki eşit sayıda kola ayrıldı; bir kol kendi kendine servikovajinal örnek toplama kiti olan Evalyn Brush kullandı, diğer kolda ise örnekler normalde olduğu gibi bir hekim tarafından Cervex-Brush ile alındı.

Tüm numuneler klinik olarak onaylanmış GP5+/6+ polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) kullanılarak HPV için test edildi. Her iki grupta da HPV pozitif bulunan kadınlar diğer toplama yöntemiyle tekrar test edildi.

Aşağıdaki şekilde, HPV enfeksiyonundan serviks kanserine giden patolojik süreç resmedilmiştir. Açılımı servikal intraepitelyal neoplazi olan CIN, 1'den 3'e kadar ifade edilir ve sayının artması, displazik hücrelerin oranının arttığını gösterir. CIN, kanser değildir, mutlaka kansere dönüşmez, fakat kansere dönüşme potansiyeli olan lezyonlardır (prekanseröz).

rahim ağzı serviks kanseri nasıl oluşur prekanseröz lezyon CIN HPV enfeksiyonu ASCUS HSIL LSIL

İlgili Konu:

Çalışmanın ölçmek istediği birincil sonlanım noktaları, CIN2 ve CIN3 pozitifliğinin tespiti idi. Kendi kendine toplanan ve doktorun topladığı örnekler için noninferiority (daha zayıf bir test olmama) kritetleri, göreceli duyarlılık için % 90 ve göreceli özgüllük için % 98 olarak belirlendi.

Çalışmanın Sonuçları

  • Katılmaya davet edilen 187.473 kadın arasından 8.212'si kendi kendine örnekleme grubuna ve 8.198'i doktor temelli örnekleme grubuna atandı. Uygun olmayan kadınların ve örneklerini geri vermeyenlerin ayrılmasından sonra, kendi kendine örnekleme grubuna 7.643, doktor temelli örnekleme grubuna 6.282 kadın dahil edildi.
  • Kendi kendine örnek toplayanların 569'unda (%7.4) ve doktor tarafından örnek toplananların 451'inde (%7.2) HPV pozitifliği saptandı.
  • HPV pozitif kadınlar için ortanca takip süresi 20 aydı.
  • Doktora dayalı örnekleme ile kendi kendine örnekleme arasında duyarlılık (sensitivite) veya doğruluk (spesifite) bakımından CIN2 pozitifliği için HPV testlerinde bir fark gözlenmedi. Benzer şekilde, CIN3 pozitifliği için de testler arasında herhangi bir fark gözlenmedi.

Sonuç olarak, klinik olarak onaylanmış PZR bazlı bir testle yapılan HPV testi, CIN2 + veya CIN3 + lezyonların tespiti açısından, kendi kendine ve doktor tarafından toplanan numunelerde benzer bir doğruluğa sahipti. Bu bulgular HPV kendi kendine örneklemenin rutin taramada birincil tarama yöntemi olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir.