Rahim ağzı kanseri erken tanısı amacıyla kullanılan Pap smear (simir) tarama testinizin sonucu anormal olduğu söylendiğinde, paniğe kapılabilir korkabilirsiniz. Bu gayet doğaldır. "Anormal" bir smear sonucu alırsanız bu ne anlama gelir ve ne yapmanız gerekir?

Anormal smear testi sonucunu anlamak

Anormal bir smear, serviksten (rahim ağzı) alınan hücrelerin laboratuvarda mikroskop altında incelemesinde anormal hücrelerin görülmesidir. Bunun birçok farklı sebebi olabilir. Hafif bir enfeksiyondan kansere kadar farklı durumları işaret edebilir. Rahim ağzı bölgesini daha fazla değerlendirmeye ihtiyaç duyulabilir, kolposkopik muayene ve biyopsi istenebilir; sonuca göre 3 yıldan daha erken bir dönemde smear testinin tekrarlanması gerekebilir.

Not: Kolposkopi, kolposkop denilen ışıklı alet ile rahim ağzı, vagen veya vulvanın yakından muayenesini sağlar. Kolposkop, rahim ağzının görüntüsünü büyütür, böylece daha iyi muayenesini ve görülebilmesini sağlar.

Anormal smear sonucu aslında oldukça yaygın görülür. Sadece ABD’de her yıl yaklaşık 3 milyon kadının smear sonuçları anormal çıkıyor. Bunların yaklaşık 12.000'i, yani 250’de biri rahim ağzı kanserine ilerleyecektir.

Hücresel anormallikler ve kanser gelişimi

Rahim ağzı bölgesinde en sık görülen hücresel anormallik displazidir. Displazide hücreler, birbirlerine benzer olmaktan çıkar ve yapısal değişime uğrar. Displastik değişiklikler belirgin ve bir organın döşeyici tabakasının tüm kalınlığını tuttuğunda, kanser-öncesi evre olan karsinoma in situ adını alır. Displazi geri dönebilir bir durumdur.

Displastik hücrelerin sınıflandırması şöyledir:

 • Önemi belirsiz tipik olmayan yassı hücreler – (ASCUS, atypical squamous cells of undetermined significance)
 • Düşük dereceli yassı hücreli intraepitelyal lezyon – (LGSIL, low grade squamous intraepithelial lesion)
 • Yüksek dereceli yassı hücreli intraepitelyal lezyon – (HGSIL, high grade squamous intraepithelial lesion)
 • Pap smearda tipik olmayan salgı hücreleri – (AGC, atypical glandular cells on a Pap smear) Displastik hücrelerin çoğunluğu değişime uğramaz veya bir probleme neden olmaz.

Değişenlerin bazıları prekanseröz dediğimiz kanser öncüsü hale gelir; bu oluşumların kansere dönüşme ihtimali vardır.

Bu hücrelerin bazıları daha sonra rahim ağzının döşeyici tabakasının tüm kalınlığını tuttuğunda, kanser öncesi evre olan karsinoma in situ adını alır, ancak döşeyici tabakanın en alt zarı olan bazal membrandan daha derine inmemiştir. Hastalık, yalnızca bazal membranın ötesine geçtiğinde rahim ağzı kanseri adını alır.

ASCUS – önemi belirsiz tipik olmayan yassı hücreler

Anormal smear sonucunun en yaygın şeklidir (yüzde 75). Rahim ağzı iç tabakasında normalde 2 çeşit hücre bulunur. Skuamöz (yassı) hücreler, ektoserviks denilen rahim ağzının vajene bakan yüzünde bulunurken; salgı yapan kolumnar epitel (glandular) hücreler, endoservikal kanalda bulunur. ASCUS durumunda, normalde olmaması gereken yerde yani endoservikal kanalda yassı hücreler bulunur. Bu değişikliğin sebebi vajinal enfeksiyon ya da genelde cinsel yolla bulaşan insan papillomavirüsü (HPV) enfeksiyonudur.

SIL – skuamöz intraepitelyal lezyon

Bir oluşuma/lezyona dönüşen skuamöz hücrelerin anormal değişimine işaret eder. Bu bir kanser tanısı değildir. Sadece boyut, şekil ve fiziksel özelliklerine göre değerlendirilen anormalliklerdir:

 • Düşük dereceli yassı hücreli intraepitelyal lezyon (LGSIL), çoğunlukla bir HPV enfeksiyonuna bağlı olarak ılımlı anormalliklerdir. Bu enfeksiyonların çoğu tedavsiz geçer.
 • Yüksek dereceli yassı hücreli intraepitelyal lezyon, kanser öncüsü (prekanseröz) hücrelerin gelişimi ile ilişkili olabilen değişikliklerdir.

AGC – tipik olmayan salgı hücreleri

Glandüler hücreler hem rahmi hem de rahim ağzı kanalını kaplayan başka bir hücre türüdür. Smear sonucunuzun AGC olarak raporlanması, bu bölge hücrelerinde değişiklikler olduğu anlamına gelir. Bu durum kanser öncesi oluşum veya kanser varlığı ile ilgili kuşkulara işaret eder.

Eğer anormal bir smear sonucunuz varsa ne olur?

Anormal bir smear sonucu aldıysanız, doktorunuz ek testler isteyebilir. Bu, büyük oranda laboratuvar sınıflamasına, güncel sağlık durumunuza ve doktorunuzun deneyimine bağlı olacaktır.

Olası yaklaşımlar şunları içerebilir:

 • Düzenli smear taraması ile dikkatli izleme
 • HPV testi (Pap smear'daki hücreleri kullanan refleks HPV testi dahil)
 • Herhangi bir anormal dokunun kolposkopi ile biyopsisi.
 • Endoservikal örnekleme (rahim ağzı kanalının kaşık şeklinde bir alet kullanılarak kazınması)
 • Rahim örneklemesi (anormal hücrelerin rahimden geldiğinden şüpheleniyorsa, rahimden doku örneği alınması)
 • Lezyon veya büyümeyi gidermek için eksizyonel tedavi (koni biyopsisi). Soğuk konizasyon veya koni biyopsi, rahim ağzının ortasından koni biçiminde parça çıkarılması işlemidir. Bu işleme bistüri ile yapılırsa soğuk konizasyon, lazer ile yapılırsa lazer konizasyon, elektrik ile çalışan halka şeklinde bir aletle yapılırsa LEEP (LLETZ, loop electrosurgical excision procedure) adı verilir.