Kolon (kalın bağırsak) kanseri hem erkekler hem kadınlarda 3. sıklıkta görülen kanserdir ve kansere bağlı önemli yaşam kaybı nedenlerinden birisidir. Tanı anında hastaların %40’ı 3. evrededir. Bu evrede en önemli tedavi, kolonun kanserli bölümünün ameliyat ile alınmasıdır. Ameliyat sonrası üçüncü evre kolon kanserli hastalara 3-6 ay süresince kemoterapi uygulanır. Koruyucu yani adjuvan kemoterapi sonrası bu evrede olan hastalarda yineleme (kanseri tekrarlama) ihtimali %20-30 düzeylerine geriler. Tedavileri tamamlanan hastalar 3-4 aylık aralar ile kontrollere alınır. Kolon kanserli hasta ve ailesinin bu sürede doktoruna en çok sorduğu soru Hocam hastalığımızın yinelememesi için daha fazla alacağımız bir tedbir var mı?

Olur.

Paylaşacağımız çalışmada, tedaviler tamamlandıktan sonra kolayca alacağımız tedbirler ile kanserin yineleme ihtimalini azaltabileceğimizi göreceğiz.

ASCO 2017 Şikago’da bildirilen bu çalışmaya, III. evre kolon kanserli 992 hasta dahil edildi. Çalışmada ameliyat sonrası koruyucu kemoterapi sırasında ve sonrasında sağlıklı bir yaşam tarzı kurallarına uyan hastaların %42’sinde daha düşük ölüm ve daha az kanser yineleme şansına sahip oldukları bulundu. Çalışma sonuçları bizler için oldukça dikkat çekiciydi!

1999-2001 yılları arasında kayıt yaptıran kolon kanseri için koruyucu kemoterapi alan hastaların yaşam tarzları sorgulandı. Hastalara, yaşam biçimlerinin kanserden kurtulanlar için Amerikan Kanser Derneği’nin (ACS) rehberinde yer alan kurallara uyma derecesi 0-6 arasında bir puan verilerek ölçüldü. Sıfır skor hiçbir sağlıklı bir davranış göstermeyenlere, altılık skor sağlıklı davranışların tümünü gösterenlere verildi.

Araştırmacılar hastaları aşağıdaki konularda yer alan öneriler temelinde değerlendirdiler:

  • Sağlıklı bir vücut ağırlığının korunması,
  • Düzenli fiziksel aktiviteye katılmak,
  • Kepekli tahıllar,
  • Sebzeler ve meyveler açısından zengin,
  • Kırmızı et ve işlenmiş eti düşük olan bir diyet yemek.
  • Bunlar ile birlikte alkol kullanımı da değerlendirmeye alındı.

Yedi yıllık izlem süresince, en sağlıklı yaşam tarzı skoruna (5-6 puan) sahip 91 hasta ile en düşük yaşam tarzına sahip 262 hasta karşılaştırıldığında, yüksek yaşam skoruna sahip bireylerin %42 daha düşük ölüm riski ve nüks (kanser yineleme) olasılığına sahip oldukları gözlendi. Alkol alımı skora dahil edildiğinde bu oranların alkol kullanmayanlarda daha da iyi olduğu gözlendi.

Sağlıklı bir yaşam tarzının tek başına standart koruyucu kemoterapinin yerini alması düşünülemez, ancak kemoterapi sırasında ve kemoterapiler bittikten sonra sağlıklı yaşam kurallarının uygulanması neredeyse %50 oranında hastalığın yenileme riskinde bir azalma sağlıyor ki bu oran asla göz ardı edilmemeli.

Araştırmacılardan Dr. Hayes “Kolon kanseri olan hastalar iyimser olmalı ve sağlıklı bir diyet yemeli, alkolden uzak kalmalı ve düzenli olarak egzersiz yapmalıdır; bu da onları daha sağlıklı tutmakla kalmaz, aynı zamanda kanserin geri gelme şansını da düşürebilir "diyor.

Biz de Oncotrust ekibi olarak sağlıklı yaşam kurallarının her zaman işe yarayacağını, başlamak için hiçbir zaman geç olmadığını anlatmaya devam edeceğiz.

İlgili Konu:

- Kolon kanseri belirtileri