Havana Times'dan Erasmo Calzadilla adlı yazarın gözler önüne serdiği acı Küba gerçeği ile söze başlayalım. "Kanser dünya çapında bir sorundur, ancak Küba en çok etkilenen ülkeler arasında yer almaktadır. Latin Amerika'da ikinci en yüksek kansere bağlı ölüm oranına orana sahibiz, her 100.000 kişi başına yıllık 143 ölümle."

2015'de kaleme aldığı bu yazı, içler acısı Küba kanser gerçeğini gözler önüne sermekte. Küba halkının, nüfusunun yaşlanmasının yanında alkol, sigara, kötü beslenme ve sedanter yaşam eğilimi ile birlikte kanser tehlikesindeki artıştan kaçma şansı olmayacaktır. Ayrıca kanseri aşı ile yendikleri safsatası bizce en çok da kendi ülkesini vuracaktır… Gelelim Küba’nın kendi açıkladığı kanserle ilgili rakamlara:

Küba kanser istatistikleri

Erasmo Calzadilla’nın ifadesine göre “2012’de Küba’da kanser birinci ölüm nedeni olan hastalık haline geldiğinde Küba Hükümeti, tekelinde olan medya ve meslek örgütlerinin desteği ile kanser sorunlarını olduğundan farklı göstermeye çalıştı.” Yine aynı yazarın Küba Sağlık Bakanlığı’nın 2014’te yayımladığı kanser istatistiklerine dair yorumları şöyle devam etmektedir:

Küba medyasının kanser sorunları hakkında ifade ettiği temel yalanlar veya çarpıtılmış gerçekler şunlardı:

1. Çarpıtılmış gerçek

Kanser artıyor, çünkü sağlık bakanlığının çabaları sayesinde diğer hastalıklar belirgin bir şekilde azaldı.

Doğrusu: Bu bilgi, Küba Devrimi’nin ilk yılları için doğru idi, ancak günümüzde ölüm nedenlerinin hiçbiri azalmıyor. Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi hepsi artırıyor, ancak kanser oranları çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor.

kübada kanser yok mu kanser aşısı istatistikleri yaşam süreleri

2. Çarpıtılmış gerçek

Küba toplumunun hızla yaşlanması.

Doğrusu: Şüphesiz ortalama yaşam sürelerinin artması, sadece Küba’da değil, tüm dünya kanser sayılarının artmasının başlıca nedenidir. Bununla birlikte, Küba’da kanserin sadece ileri yaş grubunun bir sorunu olmadığını anlamak için, aşağıdaki yaş aralığında kanserin ilk ölüm nedenini oluşturduğunu söylemek yeterlidir: 1 - 4 yaş; 15-49 yaş; 50-69 yaş; ve 70-79 yaş. 5-14 yaş aralığında ve 80'in üzerinde yaş aralığında ise ikinci sıraya iniyor. Bu gerçekler medya ve hükümet tarafından göz ardı ediliyor. Ayrıca Küba'da, doğumdan beklenen ortalama yaşam süreleri artışını durdurmuştur.

3. Çarpıtılmış gerçek

Kanseri yenmek için biyoteknoloji ürünlerine (başta Küba kanser aşıları) ihtiyaç vardır.

Doğrusu: Kanserle mücadelenin en önemli ayağı sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile kanser daha oluşmadan önlemek ve erken tanının geliştirilmesidir. Biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesi elbette önemlidir ve bazı olumlu sonuçları olduğu da doğrudur. Fakat yukarıdaki istatistiklerde de görüldüğü üzere bu ürünler, kanseri tedavi veya kontrol etmede de oldukça zayıf kalmaktadırlar. Akciğer kanserini tedavi ettiği iddia edilen Küba kanser aşısı, halkına ücretsiz dağıtılmasına rağmen, Küba’da kansere bağlı ölümlerin 1. nedeni akciğer kanseridir.

Küba ile anılan bir diğer popüler alternatif kanser tedavi ürünü Vidatox adı ile pazarlanan mavi akrep zehridir. Akrep zehri formları Küba Sağlık Bakanlığı tarafından bile onaylanmazken, zehrin sulandırılmış formları alternatif ürün olarak pazarlanmaktadır. Elbette bu ürün de umut tacirlerinin dışında kimsenin işine yaramamaktadır.

Yazar Calzadilla ayrıca, hükümetin ve medyanın üstü kapalı olarak kanser oranlarındaki bu artışın sorumlusu olarak, kötü alışkanlıkları (sigara, alkol, obezite, kötü beslenme ve korunmasız cinsel yaşam gibi) nedeniyle halkın kendisini hedef gösterdiğini ve toplumu adeta suçladığını ifade etmektedir.

Yazısının sonuç kısmında Calzadilla, “Küba hükümetinden ve sağlık bakanlığından yetkililer aslında aynı yolda hareket etmektedirler. Kanser oranlarının artması karşısında sorumluluktan iş birliği içinde kaçınmaktalar. Medyaya bir şekilde yalan söylemek gerekliyse, tam olarak problemi nerde aramak gerekir? Kanserdeki artış için güneş ışınlarını, sanayide ilerlemeyle eşlik eden kanser yapıcı kimyasalları, yaşlanan nüfusu ve korunmasız cinsel ilişkiye giren Kübalıları mı suçlamalıyız?” diyor ve ekliyor: “Buna ek olarak dünya görüşleri ve elitist bakış açıları, gelişmiş ve pahalı biyoteknolojik ürünler geliştirmelerini teşvik etmektedir. Ancak bu durum aynı zamanda kanserden korunma tedbirlerine göz yummalarına da yol açmaktadır.”

Sonuç

Tüm dünyaya tüccar sağlık aracıları ile yayılan Küba kanseri tedavi etmeyi başardı, Küba'da kanser kalmadı gibi sarsıcı etki yaratan söylemler, kanser ile mücadelede en önemli stratejinin korunma ve erken tanı olduğu gerçeğini göz ardı eden Küba'yı olumsuz etkileyecektir en çok Küba halkının acil yardıma ihtiyacı var. Biri onları bu rüyadan uyandırmalı ve kendinize gelin demeli! "İştahı kabaran ve gözü dönen sağlık tüccarları dünyayı kandırmakla kalmıyor en çok sizlere zarar veriyor" demeli. Yıllarca süregelen Küba'nın masumiyeti, dünyanın Küba ve Küba halkına sempatisi, abartılı "Kanser Aşısı" ve "Küba kanseri tedavi etmeyi başardı" gibi gerçeği yansıtmayan söylemelere kurban edilmemeli.