Anatomist David Bainbridge, “Bu labirentte yolunu bulan ilk kişi, kibirli, sarkastik, hükmetmeyi seven, kaba, intikamcı, sanatçı - anatomist - deha olan Antonio Scarpa adında bir İtalyandır.”

Henüz 18 yaşındayken doktor olan İtalyan anatomist, daha sonra Pavia Üniversitesi Anatomi Bölümü'nün 50 yıla aşkın süre başkanlığını yapmıştır. Bugün en çok, iç kulağın labirente benzeyen yapısının detaylı diseksiyonlarını anlatan 1772 tarihli yayını ile hatırlanır. Kulağın bu karmaşık labirentinin içindeki sıvı, onun onuruna "Scarpa'nın sıvısı" olarak adlandırılır.

Öldükten sonra, asistanı tarafından Scarpa’nın kafatası kesilmiş ve sergilenmiştir. Scarpa’nın kafatası bugün hala üniversite müzesinde sergilenmektedir.

Kulak üç bölüme ayrılabilir: dış kulak, orta kulak ve iç kulak. Dış kulak, pinna ve kulak memesini içerir. Orta kulak da hava ile doludur ve kulak zarı (tympanum) ve kemikçikler (ossicles) adı verilen üç küçük kemikten oluşur: çekiç, örs ve üzengi. İç kulak ise denge ve işitme için gereken organlara sahiptir. Bir dizi sıvı dolu kemik membranlı tüpçükleri içerir. Bu karmaşık kemik labirenti üç bölümden oluşur:

  1. titreyerek sesleri işitsel sinire ileten tüylü hücreleri içeren spiral koklea
  2. dengeye yardımcı olan yarım daire kanalları ve 
  3. koklea ve yarım daire kanalları birleştiren ve denge yardımcı olan ilave yapıları içeren vestibül.

Vestibüler sistem terimi, yarım daire kanalları ve vestibülü kapsar. Her kulaktaki üç yarım daire kanalındaki sıvının hareketi, başın hareket etmesine karşılık gelir ve tüy hücreleri bu hareketi sinir sinyallerine dönüştürür.

Vestibüldeki otolitik organlar, vücut hareketlerindeki ivmeleri algılamaya yardımcı olur. Organlardaki kalsiyum karbonat kristalleri, hareket edildikçe kristaller ivmeyi defekte ederek tüy hücrelerini hareket ettirir ve duyusal sinyaller üretir. Normal kokleada, yüksek frekanslar spiral bobinin baş kısmında titreşimlere neden olurken düşük frekanslar kokleanın uzak ucunu uyarır. Labirentit (labirentin iltihabı), baş dönmesi ve bulantıya neden olabilir.

Yazı Görselinin Açıklaması: Spiral koklea,yarım daire kanalları ve üç döngülü birbirine bağlı tüplerden oluşan iç kulak kesiti.

Yazıda Geçen Tarihi Kişiler: Antonio Scarpa (1752–1832)